Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przedsięwzięcia pn. Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie Aleksandra Zalewska 2024-04-12 15:07:10
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Gminie Miasto Szczecin i w Gminie Police. Magdalena Mikulska 2024-04-12 14:26:39
Zarządzenie nr 88/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. Magdalena Chomont 2024-04-12 14:08:24
Zarządzenie nr 86/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. Magdalena Chomont 2024-04-12 14:07:04
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 12.04.2024 r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gruntowej farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej ok. 37,6 MW na działkach o numerach 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 będących własnością Spółki oraz 669/1, 1/1, 1/2, będących własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o., z siedzibą Glewice 1A, 72-100 Glewice. Aleksandra Zalewska 2024-04-12 13:00:27
Zawiadomienie o zgromadzeniu Dorota Orłowska 2024-04-12 10:22:34
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej Borzysławiec 2 o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-04-12 08:51:42
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej Borzysławiec 3 o mocy do 15 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. Aleksandra Zalewska 2024-04-12 08:49:24
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów, w dniu 11 kwietnia 2024r., pod znakiem: BOS..6220.18.2023.JC/KN wydał postanowienie, w którym na wniosek, wyjaśnił treść decyzji Nr 27/ŚU/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1, obręb Marszewo, gmina Goleniów, wydanej w dniu 16 października 2023 r. (znak:BOS.6220.18.2023.JC/KN Konrad Nowak 2024-04-12 07:53:39
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Aleksandra Zalewska 2024-04-11 14:41:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku nr ewid. 257 (były oddział wewnętrzny na dom pomocy społecznej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 212/1 i 219 położonych w obrębie nr 3 w Goleniowie. Adrianna Nalikowska 2024-04-11 14:38:55
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Aleksandra Zalewska 2024-04-11 14:24:18
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 11.04.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-04-11 14:21:37
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu Kamila Janiszewska 2024-04-11 12:46:20
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu Kamila Janiszewska 2024-04-11 12:46:06
wystąpienie pokontrolne Przedszkole Publiczne Nr 4 "Niezapominajka" w Goleniowie Justyna Misiewicz 2024-04-11 10:57:32
Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. Genowefa Palczak 2024-04-11 10:17:51
Zarządzenie Nr 80/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. Genowefa Palczak 2024-04-11 10:12:08
Zarzadzenie Nr 85/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2024-04-11 09:50:30
Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów Agnieszka Miturska 2024-04-11 09:47:54
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Katarzyna Bielan 2024-04-11 08:48:43
1963_2 Katarzyna Bielan 2024-04-11 08:46:15
1963_2 Katarzyna Bielan 2024-04-11 08:46:11
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego Arkadiusz Sell 2024-04-11 08:39:58
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE GRUNTOWEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MAKSYMALNEJ OK. 37,6 MW NA DZIAŁKACH O NUMERACH 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ 669/1, 1/1, 1/2, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN - GOLENIÓW SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ GLEWICE 1A, 72-100 GLEWICE, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Aleksandra Zalewska 2024-04-10 12:50:13
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 10.04.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE GRUNTOWEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MAKSYMALNEJ OK. 37,6 MW NA DZIAŁKACH O NUMERACH 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ 669/1, 1/1, 1/2, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN - GOLENIÓW SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ GLEWICE 1A, 72-100 GLEWICE. Aleksandra Zalewska 2024-04-10 12:47:19
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2024) Monika Jasińska 2024-04-10 12:25:21
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego Arkadiusz Sell 2024-04-10 11:30:00
Uchwała Nr X/17/24 w sprawie ustalenia składów osobowych powołania doraźnych komisji Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie. Monika Jasińska 2024-04-10 10:02:20
Uchwała Nr X/16/24 w sprawie powołania doraźnych komisji Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie oraz ustalenia przedmiotu ich działania. Monika Jasińska 2024-04-10 10:01:34
Wniosek nr 2 złożony na piśmie - A. Muszyńska-Popielarczyk Anna Jaroń 2024-04-09 15:00:49
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Anna Jaroń 2024-04-09 15:00:41
Wniosek nr 2 złożony na piśmie - A. Muszyńska-Popielarczyk Anna Jaroń 2024-04-09 14:58:08
Wniosek nr 1 złożony na piśmie - A. Muszyńska-Popielarczyk Anna Jaroń 2024-04-09 14:57:03
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Anna Jaroń 2024-04-09 14:56:54
Wniosek nr 1 złożony na piśmie - A. Muszyńska-Popielarczyk Anna Jaroń 2024-04-09 14:53:01
Wnioski złożone na piśmie 09.04.2024 r. Anna Jaroń 2024-04-09 14:51:27
Wniosek złożony na piśmie 09.04.2024 r. - dokument usunięty Anna Jaroń 2024-04-09 14:50:40
Wniosek złożony na piśmie 09.04.2024 r. - dokument usunięty Anna Jaroń 2024-04-09 14:50:13
Wnioski złożone na piśmie 09.04.2024 r. Anna Jaroń 2024-04-09 14:50:11