Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 września 2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-26 13:36:53
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji - 27.09.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-26 13:33:57
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy Dorota Orłowska 2023-09-26 09:22:35
1852 Anna Jaroń 2023-09-26 08:28:16
Faryniarz Danuta Anna Jaroń 2023-09-26 08:28:08
1852 Anna Jaroń 2023-09-26 08:26:53
Zarządzenie nr 256/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. Magdalena Chomont 2023-09-25 12:50:35
Postanowienie Nr 150/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2023-09-25 12:38:10
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów oraz o terminie losowania Arkadiusz Sell 2023-09-25 12:34:30
Obwodowe Komisje Wyborcze Arkadiusz Sell 2023-09-25 12:34:09
Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. Joanna Chilkiewicz 2023-09-25 11:04:46
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-25 11:02:54
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych w Przybiernowie i w Ostromicach Kamila Janiszewska 2023-09-25 10:53:10
Gręblicki Marcin Katarzyna Bielan 2023-09-25 08:28:21
1850 Katarzyna Bielan 2023-09-25 08:27:30
1850 Katarzyna Bielan 2023-09-25 08:27:26
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-22 15:00:55
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-22 15:00:52
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie Alicja Macikowska 2023-09-22 14:59:51
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:59:03
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:57:27
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:57:26
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:55:20
1841_2, 1845_2 Anna Jaroń 2023-09-22 14:48:02
Dorota Chodyko Anna Jaroń 2023-09-22 14:47:54
1841_2, 1845_2 Anna Jaroń 2023-09-22 14:45:24
Rozporządzenie Nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Konrad Nowak 2023-09-22 10:03:03
Obwieszczenie Komisji Okręgowej w Goleniowie o obsadzeniu mandatów Arkadiusz Sell 2023-09-22 09:08:08
Obwieszczenie- zawiadamiam się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km. Joanna Chilkiewicz 2023-09-21 14:38:45
Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 14/ŚU/2023 znak: WPNS.6220.11.2023.JC  ustalającej  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, Joanna Chilkiewicz 2023-09-21 14:18:34
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Słaby 2023-09-21 14:09:04
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Słaby 2023-09-21 14:07:56
Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 14/ŚU/2023 znak: WPNS.6220.11.2023.JC  ustalającej  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, Joanna Chilkiewicz 2023-09-21 13:39:44
Ewa Słaby 2023-09-21 11:32:36
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 88/2023, znak: AP-1.7840.1.111.2023.GZ(2), o pozwoleniu na rozbudowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zadania pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Podziemnych", Zadanie 2 -,,Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000", na działkach nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 31/2, obręb 0006 miasta Goleniów i na działkach nr: 1093/3, 1094/3, 1174/1, obręb 0016 Modrzewie, gmina Goleniów, powiat goleniowski. Dariusz Gadziński 2023-09-21 09:27:27
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 88/2023, znak: AP-1.7840.1.111.2023.GZ(2), o pozwoleniu na rozbudowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zadania pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Podziemnych", Zadanie 2 -,,Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000", na działkach nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 31/2, obręb 0006 miasta Goleniów i na działkach nr: 1093/3, 1094/3, 1174/1, obręb 0016 Modrzewie, gmina Goleniów, powiat goleniowski. Dariusz Gadziński 2023-09-21 09:23:55
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027. Monika Jasińska 2023-09-21 08:45:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. Monika Jasińska 2023-09-21 08:45:01
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. Monika Jasińska 2023-09-21 08:44:35
Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały Nr LX/704/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko. Monika Jasińska 2023-09-21 08:44:15