Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220 kV Morzyczyn- Recław o napięciu mniejszym niż 220kV w celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycujnego pn.: ''Modernizacja odkupionej od Enea Operator Sp z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław'' Emilia Pędzisz 2021-10-15 15:15:30
Wygaśnięcie mandatu radnej Katarzyny Zalewskiej-Paciorek Justyna Miturska 2021-10-15 10:58:29
Wniosek złożony na piśmie - A. Muszyńska Justyna Miturska 2021-10-14 15:09:19
Muszyńska Aleksandra Justyna Miturska 2021-10-14 15:09:07
Muszyńska Aleksandra Justyna Miturska 2021-10-14 15:08:39
Wniosek złożony na piśmie - A. Muszyńska Justyna Miturska 2021-10-14 15:07:23
Wniosek złożony na piśmie 13.10.2021 r. Justyna Miturska 2021-10-14 15:06:58
Wniosek złożony na piśmie 13.10.2021 r. - dokument usunięty Justyna Miturska 2021-10-14 15:06:44
Wniosek złożony na piśmie 13.10.2021 r. - dokument usunięty Justyna Miturska 2021-10-14 15:06:31
Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego Ilona Kroczyńska 2021-10-14 14:22:06
Zarządzenie Nr 230/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego Ilona Kroczyńska 2021-10-14 14:21:49
Zarządzenie Nr 229/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Ilona Kroczyńska 2021-10-14 14:16:48
Zarządzenie Nr 229/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Ilona Kroczyńska 2021-10-14 14:16:12
Zarządzenie Nr 229/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Ilona Kroczyńska 2021-10-14 14:14:24
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Adrianna Nalikowska 2021-10-14 11:56:42
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 123/4, 135/1, 3/1 w obrębie geodezyjnym Załom. Adrianna Nalikowska 2021-10-14 10:36:08
Porządek posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 19 października 2021 r. Justyna Miturska 2021-10-13 17:11:11
Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego Arkadiusz Sell 2021-10-13 15:13:00
Zarządzenie Nr 227/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2021-10-13 15:10:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 473 i 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno - zgodnie z oznaczeniem na załączniku mapowym - poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Adrianna Nalikowska 2021-10-13 14:34:04
Rejestr Instytucji Kultury Grzegorz Matławski 2021-10-13 13:41:21
Rejestr Instytucji Kultury Grzegorz Matławski 2021-10-13 13:37:56
Rejestr Instytucji Kultury Grzegorz Matławski 2021-10-13 13:36:44
Rejestr Instytucji Kultury Grzegorz Matławski 2021-10-13 13:35:10
Rejestr Instytucji Kultury - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2021-10-13 13:14:11
Rejestr Instytucji Kultury Grzegorz Matławski 2021-10-13 13:13:40
ZARZĄDZENIE nr 226/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przekazania do korzystania nieruchomości zabudowanej o oznaczeniu adresowym Mosty 6 na rzecz Sołectwa Mosty oraz określenia szczegółowego przeznaczenia przekazanych składników mienia i zasad rozliczeń miedzy Gminą a Sołectwem. Tomasz Szadkowski 2021-10-13 12:04:52
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej i złącza energetycznego dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11137 L402 Mosty 001 sieci łączności bezprzewodowej ERTNS/GSM-R w działce nr 278/2 w obrębie geodezyjnym Imno. Adrianna Nalikowska 2021-10-12 15:01:47
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ "LEŚNIK" Łukasz Posieczek 2021-10-12 14:23:30
Zarzadzenie Nr 278/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 października 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych Agnieszka Roszatycka-Krause 2021-10-12 13:42:50
Zarzadzenie Nr 278/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 października 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych Agnieszka Roszatycka-Krause 2021-10-12 13:41:03
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 18 października 2021 r. Justyna Miturska 2021-10-12 13:11:57
967 Justyna Miturska 2021-10-12 12:43:35
Muszyńska Aleksandra Justyna Miturska 2021-10-12 12:43:17
967 Justyna Miturska 2021-10-12 12:42:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV, w tym budowa linii kablowej 15kV, budowa stanowiska słupowego 15kV za istniejące stanowisko słupowe 15kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie działki 130 i 217/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. Adrianna Nalikowska 2021-10-12 10:30:01
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 320 i 125/19 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Adrianna Nalikowska 2021-10-11 14:18:27
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 327 i 139/9 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Adrianna Nalikowska 2021-10-11 12:48:58
Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 października 2021 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2021-10-11 12:25:00
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 317/6 i 89/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Adrianna Nalikowska 2021-10-11 11:12:15