Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
efegfe - dokument usunięty Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-09 14:39:16
1518 Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-09 14:39:13
efegfe - dokument usunięty Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-09 14:39:11
Gręblicki Marcin Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-09 14:38:44
1518 Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-09 14:38:03
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 50/1 i 94/12 w obrębie geodezyjnym Budno. Adrianna Nalikowska 2022-12-09 12:09:12
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury informującego o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenów polderu Brzeziny do wód Kanału Brzeziny poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Brzeziny, zlokalizowaną w gm. Goleniów Sylwia Tomaszewska 2022-12-09 11:39:40
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Goleniów Ewelina Jarmoła 2022-12-09 11:28:12
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Przedszkole PUCHATEK Alicja Macikowska 2022-12-08 15:34:44
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.12.2022 r. o planowanym terminie i miejscu polowań OHZ Kliniska Łukasz Posieczek 2022-12-08 11:03:26
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 grudnia 2022 r. Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-08 10:03:10
Petycja nr 8 z dnia 08.11.2022 r. Iwona Kaźmierczak-Gul 2022-12-08 09:15:50
Petycja nr 8 z dnia 08.11.2022 r. Iwona Kaźmierczak-Gul 2022-12-08 09:15:05
Petycja nr 8 z dnia 08.11.2022 r. Iwona Kaźmierczak-Gul 2022-12-08 09:14:38
Informacja o zwołaniu XV sesji w dniu 15 grudnia 2022 r. Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-08 08:52:02
Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Żółwia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Żółwia z ,,przysiółek wsi Budno na rodzaj kolonia" Agnieszka Miturska 2022-12-07 13:27:57
o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego/zmian Żółwia Błoć,Inina,Ciechno,lotnisko Elżbieta Milewska 2022-12-07 13:18:34
Zarządzenie nr 280/2022 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Żółwia Agnieszka Miturska 2022-12-07 09:41:24
Zarządzenie 282/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2022-12-07 09:41:06
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku zakwaterowania funkcjonariuszy SW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 57/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie, po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku. Adrianna Nalikowska 2022-12-07 09:24:42
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 12 grudnia 2022 r. Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-06 13:32:05
Latka Małgorzata Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-06 11:31:17
1485 Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-06 11:28:39
Latka Małgorzata Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-06 11:28:34
1485 Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-06 11:27:57
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stargardzkiej w Goleniowie Ewelina Jarmoła 2022-12-05 15:29:44
Uchwała Nr LV/645/22 w sprawie przekazania petycji z dnia 08 listopada 2022 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów Monika Jasińska 2022-12-05 15:19:16
Uchwała Nr LV/643/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Monika Jasińska 2022-12-05 15:17:23
Uchwała Nr LV/641/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rurzyca Monika Jasińska 2022-12-05 15:15:43
Imienne wykazy głosowań radnych na LIV sesji w dniu 26.10.2022 r. Monika Jasińska 2022-12-05 15:04:11
1486_1488 Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-05 14:55:27
Latka Małgorzata Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-05 14:55:26
1486_1488 Paulina Kładko-Krześniak 2022-12-05 14:54:01
Uchwała Nr LV/647/22 w sprawie przekazania pisma mieszkańca Gminy Goleniów do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie Monika Jasińska 2022-12-05 14:45:01
Uchwała Nr LV/646/22 w sprawie przekazania wniosku z dnia 10 listopada 2022 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów Monika Jasińska 2022-12-05 14:44:27
Uchwała Nr LV/645/22 w sprawie przekazania petycji z dnia 08 listopada 2022 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów Monika Jasińska 2022-12-05 14:43:50
Uchwała Nr LV/644/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 27 września 2022 r. Monika Jasińska 2022-12-05 14:43:15
Uchwała Nr LV/643/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Monika Jasińska 2022-12-05 14:42:41
Uchwała Nr LV/642/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2022 r. Monika Jasińska 2022-12-05 14:42:01
Uchwała Nr LV/641/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rurzyca Monika Jasińska 2022-12-05 14:41:27