Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 23/5 i 254/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Adrianna Nalikowska 2024-07-15 08:33:55
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 77 i 93, położonych w obrębie geodezyjnym Imno. Adrianna Nalikowska 2024-07-15 08:04:17
Zawiadomienie o zgromadzeniu Dorota Orłowska 2024-07-12 15:28:27
Zarządzenie Nr 177/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania i stawek opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. Marta Górecka 2024-07-12 15:09:14
Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-07-12 15:08:57
Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-07-12 15:08:37
Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-07-12 15:06:51
Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-07-12 15:04:45
Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-07-12 15:03:30
Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-07-12 15:03:13
Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-07-12 15:00:51
Wolny Piotr Wojciech - Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów - rozpoczęcie pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Arkadiusz Sell 2024-07-12 14:18:39
Sypień Krzysztof - Burmistrz Gminy Goleniów - rozpoczęcie kadencji Burmistrza Arkadiusz Sell 2024-07-12 14:17:51
Czernicka Karina Magdalena - Dyrektor Biblioteki w Goleniowie - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Arkadiusz Sell 2024-07-12 14:16:48
Prusik Beata Elżbieta - Dyrektor SP w Lubczynie Arkadiusz Sell 2024-07-12 14:13:59
Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego Dorota Orłowska 2024-07-12 14:08:26
Wniosek złożony na piśmie - A. Jurewicz Anna Jaroń 2024-07-12 11:28:12
Jurewicz Anita Anna Jaroń 2024-07-12 11:28:06
Wniosek złożony na piśmie - A. Jurewicz - dokument usunięty Anna Jaroń 2024-07-12 11:24:39
Wniosek złożony na piśmie - A. Jurewicz Anna Jaroń 2024-07-12 11:24:05
Wniosek złożony na piśmie - A. Jurewicz - dokument usunięty Anna Jaroń 2024-07-12 11:23:30
21. Wniosek złożony na piśmie 11.07.2024 r. Anna Jaroń 2024-07-12 11:22:43
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-07-12 07:30:52
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-07-12 07:29:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV oraz złączami kablowo - pomiarowymi nn-0,4kV, na terenie części działek nr 77, 93, 99/19, 99/17 w obrębie geodezyjnym Imno oraz na terenie części działek nr 141, 142/11 w obrębie geodezyjnym Mosty. Adrianna Nalikowska 2024-07-11 14:51:49
Rozporządzenie Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z.s. w Nowogardzie Konrad Nowak 2024-07-11 14:33:40
Rozporządzenie Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z.s. w Nowogardzie Konrad Nowak 2024-07-11 14:32:47
Rozstrzygnięcie konkursu Dorota Orłowska 2024-07-11 12:37:50
Zarządzenie Nr 174/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z obszaru polityki społecznej w ramach Programu Centrum Usług Społecznych w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Dorota Orłowska 2024-07-11 12:35:31
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marta Kachniarz 2024-07-11 12:13:48
Rozliczenie otrzymanej dotacji w 2024 r. Grzegorz Matławski 2024-07-11 11:35:02
Rozliczenie otrzymanej dotacji w 2024 r. Grzegorz Matławski 2024-07-11 11:32:07
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert Dorota Orłowska 2024-07-11 10:24:55
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert Dorota Orłowska 2024-07-11 10:22:52
Zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Dorota Orłowska 2024-07-11 10:21:29
Zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Dorota Orłowska 2024-07-11 10:20:53
Zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Dorota Orłowska 2024-07-11 10:18:58
123 Anna Jaroń 2024-07-11 10:14:58
Latka Małgorzata Anna Jaroń 2024-07-11 10:14:52
Panek Artur Katarzyna Bielan 2024-07-11 10:14:38