Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu o naborze na stanowisko pracy: Główny księgowy

 1. Wymiar czasu pracy: 3/4 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Miejsce wykonywania: Zespół Szkół Publicznych w Białuniu, ul. Sielankowa 4,
  72-100 Goleniów
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: 24 sierpnia 2018 r.
 5. Niezbędne wymagania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 • jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

 

 1. ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

 

 1. ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości

 

 1. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

 

 1. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

 1. Dodatkowe wymagania:
 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 4. znajomość przepisów podatkowych,
 5. znajomość przepisów płacowych,
 6. znajomość przepisów ZUS i PFRON
 7. znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 8. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,
 9. znajomość programów Vulcan będzie dodatkowym atutem

 

7. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki.
 6. naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym VULCAN, rozliczanie składek ZUS

8. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, jeśli takie posiada
 6. referencje – jeżeli takowe posiada,
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
 9. oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
 10.   oświadczenie osoby ubiegającej się o wolne stanowisko - w złączeniu
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 10.02.2017 r. o zmianie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 653).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu ul. Sielankowa 4, 72-100 Goleniów osobiście lub
za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 09 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: "Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZSP- Białuń".

Liczy się data wpływu dokumentów.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się 17 sierpnia 2018 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie http://bialun.bipdlaszkol.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 10-07-2018 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2018 11:25