Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Główny księgowy

 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 22 marca 2017 r.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1529 zł.

Do konkursu może przystąpić osobą, która spełnia:

1. Niezbędne wymagania:

a)    jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 

2. Wymagania kwalifikacyjne

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną lub  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

 

3. Dodatkowe wymagania:

a)    znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

b)    znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

c)    znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d)    znajomość przepisów podatkowych,

e)    znajomość przepisów płacowych,

f)     znajomość przepisów ZUS i PFRON

g)    znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

h)   umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,

i)     znajomość programów Vulcan będzie dodatkowym atutem.

 

 

4. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

a)    prowadzenie rachunkowości jednostki,

b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)    dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e)    sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,

f)     naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym VULCAN, rozliczanie składek ZUS.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    życiorys – curriculum Vitae

c)    kserokopie świadectw pracy,

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f)     referencje – jeżeli takowe posiada,

g)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h)   oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Szkole Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie, osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego".

Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się 21  marca o godz.9.00.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.spkomarowo.goleniow.pl

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro nie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. nr 101, poz. 926z póź. zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 07-03-2017 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 07-03-2017 10:10