Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skałecka-Włodarczyk Lucyna

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 12.12.2018r.
Stałe komisje

Powiedziała, iż zgłaszają się do niej mieszkańcy miejscowości Rurzycy z następującym problemem, który trwa już długo, a mianowicie jedynym sposobem przemieszczenia się z Rurzycy do Szczecina jest komunikacja busami. Jest jedyny przewoźnik, który prawdopodobnie korzystając z tego, że jest jedynym, organizuje ten transportw sposób naruszający przepisy prawa. Po pierwsze, bardzo często te busy są niesprawne  Po drugie, są przeładowane. Po trzecie, nie ma to związku ze stanem samochodów, tylko z realizacją usług. Często dla osób, które wykupują bilety miesięczne nie ma miejsc, bo w międzyczasie z przystanków kierowca zabiera osoby, które nie mają takich biletów miesięcznych. To jest kompetencja Powiatu i prosi o wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Starosty Goleniowskiego o zainteresowanie się tą sprawą i jeśli jest to możliwe spowodowanie, aby ten transport był wykonywany w warunkach bezpiecznych i aby wszystkie osoby, które muszą się udać do Szczecina mogły z tego transportu skorzystać.

Odpowiedź
2. 27.03.2019r. VII sesja RM Prosiłabym o podjęcie rozmów z mieszkańcami Podańska, którym spływająca woda z jezdni zalewa piwnice. Woda spływająca z drogi powiatowej podkreślę. Odpowiedź
3. 27.03.2019r. VII sesja RM Kolejny wniosek o podjęcie rozmów ze Starostwem, a w szczególności z Panem Dyrektorem Zaborowskim w zakresie dotyczącym ruchu w Rurzycy na drodze prowadzącej do Rurki, którą to drogą przemieszczają się tiry w sposób zagrażający mieszkańcom Rurzycy korzystającym z tej drogi.

Odpowiedź

Odpowiedź

4. 27.03.2019r. VII sesja RM Kolejny wniosek o podjęcie rozmów z Powiatem w zakresie partycypowania w kosztach utwardzenia drogi w technologii płyt yombo w Danowie, w części od mostu do już ułożonych przez Gminę płyt yombo. Jest to raptem kilkadziesiąt metrów, których teren należy do Powiatu Goleniowskiego, a wygląda to dosyć egzotycznie i dziwnie, że jest droga asfaltowa, jest mostek, jest podmokły teren i są płyty yombo. Odpowiedź
5. 29.05.2019r. IX sesja RM Mam nadzieję, że to, co zgłoszę mieści się w pojęciu wnioski i wyjaśnienia. Jeśli nie, to proszę zwrócić mi uwagę. Moja prośba jest o wyjaśnienie, czy przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne w okresie objętym gwarancją ? Mam na myśli szczególnie inwestycje w zakresie oświetlenia i płyt yombo.

Odpowiedź 

Odpowiedź

6. 29.05.2019r. IX sesja RM Radna złożyła interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20344.dhtml Odpowiedź
7. 14.08.2019r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej 

Wniosła o przedstawienie informacji:

- ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa;

- jakie przysługują dodatki związane z wykonywaniem funkcji sołtysa;

- jakie dochody osiągają sołtysi z tytułu poboru podatków ;

- jakie dochody osiągają sołtysi z tytułu roznoszenia korespondencji.
Odpowiedź 
8. 28.08.2019r. XI sesja RM Chciałabym złożyć wniosek o zamontowanie ławki na przystanku, gdzie są busy. Taki wniosek składał już Pan radny Wojciech Łebiński. Z odpowiedzi wynika, że ze względu na planowane prace remontowe okolic dworca postawienie tej ławki jest bezcelowe. Ławka kosztuje tylko kilka złotych, a tam czeka bardzo dużo starszych osób i taką ławkę należałoby zamontować, a zawsze można ją zdemontować podczas remontu okolic dworca. Odpowiedź
9. 25.09.2019r. XII sesja RM W imieniu mieszkańców miejscowości Budno proszę o wystąpienie do Zarządcy Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscowości Budno na drodze wojewódzkiej 113, między przystankami autobusowymi. Dopracowując, między posesją 5b,
a posesją 19 a.

Odpowiedź

Odpowiedź

10. 25.09.2019r. XII sesja RM W imieniu mieszkańców miejscowości Podańsko proszę o wystąpienie z wnioskiem do Starosty Goleniowskiego i do Komendanta Policji w Goleniowie o wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 4111 Z na odcinku przebiegającym przez miejscowość Podańsko oraz o wyegzekwowanie od kierowców pojazdów, w szczególności o wysokiej ładowności, przestrzegania prędkości na terenie miejscowości Podańsko. W związku  z robotami drogowymi na wysokości Klinisk zwiększyło się natężenie ruchu przez Podańsko, a ze względu na fakt, że były robione wcześniej podłączenia do mediów pod drogą, ta droga jest nierówna, a to powoduje, że pod wpływem przejeżdżających samochodów o dużej ładowności z dużą prędkością zaczynając pękać domy, tynki. W związku z tym prośba o wystąpienie z wnioskiem do Starosty i do Komendanta Policji. Odpowiedź
11. 10.12.2019r. Stałe komisje RM

Wniosła o informacje, jakie są maksymalne stawki dla pozostałych podmiotów, poza podmiotami zajmującymi się telekomunikacją, o których jest mowa w projekcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź
12. 22.10.2020r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej  Wniosła o wypracowanie przez Radę Miejską systemu naliczania należności z tytułu diety radnego w taki sposób, by niepełny udział w pracach podczas sesji i komisji powodował obniżenie diety wypłacanej dla radnych. Odpowiedź
13. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Mam wniosek, aby służby Burmistrza podjęły działania związane z oczyszczeniem ścieżki rowerowej przez miejscowość Helenów i Podańsko z piachu. Oczywiście też wnoszę o sprawdzenie pozostałych ścieżek rowerowych, które zimą były posypywane piachem a w tej chwili ten piach stanowi zagrożenie dla osób poruszających się na rowerach, bo po prostu sprzyja to upadkom i kontuzjom. Odpowiedź
14. 02.09.2021 r. XXXVII sesja RM  Proszę o udzielenie odpowiedzi w zakresie dotyczącym ewentualnej inwestycji spalarni odpadów na terenie PEC-u. Czy są w tej sprawie prowadzone rozmowy ze Związkiem R-XXI ? Jeśli tak, to jakie jest stanowisko Burmistrza ? Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Gminy Goleniów R. Krupowicz. 
15.

24.11.2021 r.  XLI sesja RM 

Składam wniosek o zmianę sposobu pracy członków Rady, to znaczy przejście na system zdalny. Mamy zwiększoną zachorowalność na COVID, mamy też radnych, którzy chorują. Stąd mój wniosek. Odpowiedź
16.

25.01.2022 r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej

Wniosła o przedłożenie umowy z firmą zajmującą się odśnieżaniem ulic w Gminie Goleniów,  w zakresie informacji, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg w Gminie Goleniów, na jakich warunkach popisana została umowa oraz na jaką kwotę? Odpowiedź
17. 23.02.2022 r. XLV sesja RM  Ja mam wniosek kierowany oczywiście do Pana Burmistrza, o udzielenie odpowiedzi związanej z planowaną inwestycją pod tytułem zakład karbonizacji w miejscowości Budno. A mianowicie: na jakim etapie jest aktualnie procedowanie dotyczące tej inwestycji; czy już wpłynęły do Urzędu opinie instytucji, które są zobowiązane do jej wyrażenia w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy; jakie są to opinie, jaka jest treść tych opinii. Ponadto, jak wygląda sprawa dotycząca sporządzenia analizy związanej z zasadnością przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu,  w tym stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenia zakresu prac planistycznych.

Odpowiedź

Odpowiedź

18. 30.03.2022 r. XLVI sesja RM Wnoszę o doposażenie w dwie, trzy ławki tymczasowych poczekalni w PKP. Jest zimno, ludzie którzy czekają na kolejny pojazd siedzą na podłodze, więc taki wniosek i prośba. Odpowiedź
19. 25.05.2022 r. XLVIII sesja RM Składam wniosek do Pana Burmistrza o wykoszenie i usunięcie chaszczy na skarpie na wysokości Twierdzy Design oraz ewentualne rozważenie jakiś nasadzeń. Mamy piękny nowy obiekt, który te chaszcze zasłaniają i po prostu niszczą to, co jest piękne. Odpowiedź
20. 31.08.2022 r. LI sesja RM  Ja mam jeden wniosek o przeprowadzenie przez GTBS, lub na zlecenie GTBS przeprowadzenie przez rzeczoznawcę kontroli, czy w obiekcie świetlicy w Podańsku znajduje się azbest. Jednocześnie poinformowanie o wynikach tejże kontroli, tego sprawdzenia sołtysa i mnie jako wnioskującej. A także wniosek swój w przypadku stwierdzenia, że znajduje się azbest, rozszerzam o natychmiastową wymianę azbestu na inny bezpieczny materiał w terminie niezwłocznym, a także poinformowanie, kiedy to nastąpi. Odpowiedź
21. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Ja mam wniosek o nasadzenie kilku drzew w Helenowie, po lewej stronie na skwerze, który stanowi własność Gminy, a przy którym znajduje się placówka pocztowa, uruchamiana będzie apteka. Celem tego wniosku sugerowanego przez mieszkańców korzystających z placówek jest to, aby oddzielić tym pasem zieleni ruch drogowy i spowodować, że korzystanie z tych placówek będzie bardziej w sprzyjających warunkach przyrodniczych. Odpowiedź
22. 26.10.2022 r. LIV sesja RM Ja mam wniosek do Pana Burmistrza o zamontowanie lustra drogowego na wyjeździe z ul. Krętej w Podańsku w miejscu, w którym włącza się do ul. Podmiejskiej. Wzdłuż ul. Podmiejskiej przebiega ścieżka rowerowa, a istniejące ogrodzenia zasłaniają kierowcą włączającym się do ul. Podmiejskiej, zasłaniają ewentualnych rowerzystów, lub pieszych, którzy tą ścieżką się poruszają. Odpowiedź
23. 21.12.2022 r.
LVI sesja RM 
Mam wniosek do Pana Burmistrza o umocowanie przechylonego znaku przy ścieżce rowerowej między Helenowem, a Podańskiem od strony Helenowa. Nie wiem, czy ktoś wpadł na ten znak, ale jest przechylony i słabo widoczny przez to. Odpowiedź
24. 29.03.2023 r. LIX sesja RM  Chciałabym złożyć wniosek o doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na osiedlu Helenów przy ul. Stargardzkiej. Są to przejścia najbliżej położone zjazdu do sklepu Dino, czyli ostatnie od strony Goleniowa, a pierwsze przed zjazdem do Dino. I tak samo od strony Podańska, ostatnie przed zjazdem do sklepu. Chciałam dodać, że tam piesi, których jest bardzo dużo, bo udają się do sklepu w porze wieczornej, w ogóle nie są widoczni. Sama musiałam ostro hamować, bo nie byli widoczni. odpowiedź
25. 26.04.2023 r. LX sesja RM Wniosek o podjęcie działań w sprawie naprawy progu zwalniającego w Helenowie na ul. Stargardzkiej. odpowiedź
26. 30.06.2023 r. LXII sesja RM

Składam wniosek, o ustawieniu koszy na śmieci przy chodniku na wysokości Ronda 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”. Tam przy ławkach często siedzą mieszkańcy i niestety nie ma tam żadnego kosza na śmieci.

Odpowiedź
27. 30.06.2023 r. LXII sesja RM Wniosek, dotyczy naprawienia drogi z płyt jumbo na ulicy Krętej w Podańsku. Odpowiedź
28. 27.09.2023 r. LXIV sesja RM Składam wniosek o podjęcie działań związanych z umiejscowieniem przejścia dla pieszych w Helenowie przy ulicy Stargardzkiej na wysokości budynku, w którym znajduje się apteka i placówka pocztowa. Stojąc plecami do Goleniowa, po prawej stronie jest chodnik, po lewej jest ten budynek. Przejścia, które są na tej ulicy zmierzają, albo do przystanku autobusowego, albo do sklepu Dino. Osoby, które chciałyby przejść zgodnie z przepisami po pasach muszą iść po ruchliwej drodze, żeby dojść do tego budynku. Ze względu na fakt, że z poczty i apteki osobami, które chcą skorzystać z tych lokali są osoby starsze, matki z małymi dziećmi i albo łamią przepisy przebiegając ruchliwą drogą, albo muszą iść tą ruchliwą drogą, żeby się dostać do tych lokali. Stąd wniosek o podjęcie czynności zmierzających do umieszczenia przejścia dla pieszych na wysokości tego budynku. Odpowiedź
29.

31.01.2024 r.

LXVIII sesja RM

Ja mam wniosek do Pana Burmistrza o likwidacje obrzeża betonowego, które znajduje się na takiej małej zatoczce na terenie rynku miejskiego, a mianowicie między sklepem Lewiatan, a drogą. Tam jest taka mała zatoczka, która uniemożliwia swobodny przejazd, czyli wjazd i wyjazd. Nie daje odpowiednio dużo miejsca, aby samochody parkowały gęściej, bo tylko pod prąd można wjechać i się wycofać. Jest to kwestia pewnie tylko kilkuset złotych kosztów usunięcia tego obrzeża. Odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jaroń 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 28-01-2019 14:47