Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.? oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami innych Organów )

Goleniów, dnia 23.05.2023r.

BOS.6220.15.2022.JC                                             

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm).

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości,

informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami innych Organów )

Postępowanie prowadzone jest na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem .

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1,  w terminie 30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości tj. (od 25.05.2023r. do 26.06.2023.r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Biurze Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Dzień podania do publicznej wiadomości –25.05.2023r.

Z up. BURMISTRZA

Inspektor ds. ochrony środowiska

mgr inż. Joanna Chilkiewicz

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rurzyca  oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-05-2023 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 25-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2023 15:01