Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy Dorota Orłowska 2023-09-26 09:22:35
1852 Anna Jaroń 2023-09-26 08:28:16
Faryniarz Danuta Anna Jaroń 2023-09-26 08:28:08
1852 Anna Jaroń 2023-09-26 08:26:53
Zarządzenie nr 256/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. Magdalena Chomont 2023-09-25 12:50:35
Postanowienie Nr 150/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2023-09-25 12:38:10
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów oraz o terminie losowania Arkadiusz Sell 2023-09-25 12:34:30
Obwodowe Komisje Wyborcze Arkadiusz Sell 2023-09-25 12:34:09
Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. Joanna Chilkiewicz 2023-09-25 11:04:46
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-25 11:02:54
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych w Przybiernowie i w Ostromicach Kamila Janiszewska 2023-09-25 10:53:10
Gręblicki Marcin Katarzyna Bielan 2023-09-25 08:28:21
1850 Katarzyna Bielan 2023-09-25 08:27:30
1850 Katarzyna Bielan 2023-09-25 08:27:26
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-22 15:00:55
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-22 15:00:52
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie Alicja Macikowska 2023-09-22 14:59:51
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:59:03
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:57:27
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:57:26
Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa w Lubczynie - dokument usunięty Alicja Macikowska 2023-09-22 14:55:20
1841_2, 1845_2 Anna Jaroń 2023-09-22 14:48:02
Dorota Chodyko Anna Jaroń 2023-09-22 14:47:54
1841_2, 1845_2 Anna Jaroń 2023-09-22 14:45:24
Rozporządzenie Nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Konrad Nowak 2023-09-22 10:03:03
Obwieszczenie Komisji Okręgowej w Goleniowie o obsadzeniu mandatów Arkadiusz Sell 2023-09-22 09:08:08
Obwieszczenie- zawiadamiam się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km. Joanna Chilkiewicz 2023-09-21 14:38:45
Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 14/ŚU/2023 znak: WPNS.6220.11.2023.JC  ustalającej  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, Joanna Chilkiewicz 2023-09-21 14:18:34
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Słaby 2023-09-21 14:09:04
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Słaby 2023-09-21 14:07:56
Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 14/ŚU/2023 znak: WPNS.6220.11.2023.JC  ustalającej  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, Joanna Chilkiewicz 2023-09-21 13:39:44
Ewa Słaby 2023-09-21 11:32:36
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 88/2023, znak: AP-1.7840.1.111.2023.GZ(2), o pozwoleniu na rozbudowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zadania pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Podziemnych", Zadanie 2 -,,Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000", na działkach nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 31/2, obręb 0006 miasta Goleniów i na działkach nr: 1093/3, 1094/3, 1174/1, obręb 0016 Modrzewie, gmina Goleniów, powiat goleniowski. Dariusz Gadziński 2023-09-21 09:27:27
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 88/2023, znak: AP-1.7840.1.111.2023.GZ(2), o pozwoleniu na rozbudowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zadania pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Podziemnych", Zadanie 2 -,,Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000", na działkach nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 31/2, obręb 0006 miasta Goleniów i na działkach nr: 1093/3, 1094/3, 1174/1, obręb 0016 Modrzewie, gmina Goleniów, powiat goleniowski. Dariusz Gadziński 2023-09-21 09:23:55
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027. Monika Jasińska 2023-09-21 08:45:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. Monika Jasińska 2023-09-21 08:45:01
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. Monika Jasińska 2023-09-21 08:44:35
Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały Nr LX/704/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko. Monika Jasińska 2023-09-21 08:44:15
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Monika Jasińska 2023-09-21 08:43:49
Projekty uchwał Monika Jasińska 2023-09-21 08:43:11