Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek złożony na piśmie - D. Faryniarz Anna Jaroń 2023-09-05 11:36:02
Wniosek złożony na piśmie 04.09.2023 r. Anna Jaroń 2023-09-05 11:35:03
Zarządzenie nr 238/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. Magdalena Chomont 2023-09-05 11:24:59
Konsultacje z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Wyk oraz ustalenia jej rodzaju jako część miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-05 10:31:46
Konsultacje z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Osiedle Zielone Wzgórze oraz ustalenia jej rodzaju jako część miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-05 10:30:18
Konsultacje z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Helenów oraz ustalenia jej rodzaju jako część miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-05 10:28:20
Konsultacje z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Centrum oraz ustalenia jej rodzaju jako część miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-05 10:26:46
Kontakt e-mailowy do Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Monika Jasińska 2023-09-05 09:23:37
Obwieszczenie Komisji Okręgowej w Goleniowie o uzupełniającym naborze kandydatów Arkadiusz Sell 2023-09-05 09:20:51
Rejestr uchwał VII kadencji (lata 2014-2018) Monika Jasińska 2023-09-05 08:53:20
Rejestr uchwał VI kadencji (lata 2010-2014) Monika Jasińska 2023-09-05 08:52:58
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Monika Jasińska 2023-09-05 08:52:28
1807 Anna Jaroń 2023-09-04 13:54:17
Kuszyński Robert Anna Jaroń 2023-09-04 13:54:09
1807 Anna Jaroń 2023-09-04 13:52:23
Wniosek o udzielenie dotacji w 2024 Grzegorz Matławski 2023-09-04 10:40:45
wzory druków stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji - 2024 Grzegorz Matławski 2023-09-04 10:38:20
wzory druków stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji - 2024 Grzegorz Matławski 2023-09-04 10:37:57
Zarządzenie nr 242/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-04 09:03:47
Zarządzenie 241/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-04 09:00:26
Zarządzenie nr 240/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 wrzesnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-04 08:58:21
Zarządzenie nr 239/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów Agnieszka Miturska 2023-09-04 08:56:29
Petycja z dnia 30.08.2023 r. dotycząca modernizacji i przebudowy instalacji odbioru wody deszczowej z ulicy Lipowej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2023-09-01 14:55:06
Petycja z dnia 30.08.2023 r. dotycząca modernizacji i przebudowy instalacji odbioru wody deszczowej z ulicy Lipowej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2023-09-01 14:54:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym radiowym o wysokości do 30 m posadowionym na dachu budynku, na działce nr 117/13 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Adrianna Nalikowska 2023-09-01 11:59:53
Wnioski złożone na piśmie 30.08.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-01 11:51:24
Wniosek nr 3 złożony na piśmie - A. Różański Katarzyna Bielan 2023-09-01 11:51:17
Wniosek nr 14 złożony na piśmie - A. Różański Katarzyna Bielan 2023-09-01 11:50:52
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 18.09.2023 r. do 27.09.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-01 10:34:58
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 18.09.2023 r. do 27.09.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-01 10:34:33
Protokół Nr 06/23 z 29 sierpnia 2023 r. Anna Jaroń 2023-09-01 10:33:38
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - Wrzesień 2023 r. Anna Jaroń 2023-09-01 08:35:04
Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ). Joanna Chilkiewicz 2023-08-31 14:37:56
Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-08-31 14:35:03
Gręblicki Marcin Monika Jasińska 2023-08-31 13:45:52
1450 Monika Jasińska 2023-08-31 13:44:45
Dorota Chodyko Monika Jasińska 2023-08-31 13:42:49
Skakuj Mariusz Monika Jasińska 2023-08-31 13:38:45
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2023-08-31 13:37:44
Latka Małgorzata Monika Jasińska 2023-08-31 13:36:20