Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Osiedle Zielone Wzgórze Agnieszka Miturska 2024-02-06 14:18:11
Wyniki konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Osiedle Zielone Wzgórze Agnieszka Miturska 2024-02-06 14:17:51
Wyniki konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Wyk Agnieszka Miturska 2024-02-06 14:14:50
Wyniki konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Centrum Agnieszka Miturska 2024-02-06 14:14:17
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 lutego 2024 r. Katarzyna Bielan 2024-02-06 12:37:22
Protokół Nr 02/24 z 30 stycznia 2024 r. Anna Jaroń 2024-02-06 08:26:16
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2024-02-05 15:18:56
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2024-02-05 15:18:17
IX sesja 12.02.2024 r. Monika Jasińska 2024-02-05 15:17:17
LXVIII/800/24 w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. Monika Jasińska 2024-02-05 13:54:15
LXVIII/799/24 w sprawie przekazania skargi Staroście Goleniowskiemu. Monika Jasińska 2024-02-05 13:53:40
LXVIII/798/24 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2024 rok. Monika Jasińska 2024-02-05 13:52:24
LXVIII/797/24 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2024 rok. Monika Jasińska 2024-02-05 13:51:47
LXVIII/796/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028. - dokument usunięty Monika Jasińska 2024-02-05 13:51:10
LXVIII/796/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028. Monika Jasińska 2024-02-05 13:51:08
LXVIII/795/24 w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r. Monika Jasińska 2024-02-05 13:50:18
LXVIII/794/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty. Monika Jasińska 2024-02-05 13:49:36
LXVIII/793/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/650/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. Monika Jasińska 2024-02-05 13:48:57
LXVIII/792/24 w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Goleniów i będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych tych nieruchomości oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży. Monika Jasińska 2024-02-05 13:48:24
LXVIII/791/24 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Żurawia" w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów. Monika Jasińska 2024-02-05 13:47:48
LXVIII/790/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Goleniów. Monika Jasińska 2024-02-05 13:47:03
LXVIII/789/24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Monika Jasińska 2024-02-05 13:46:28
LXVIII/788/24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Monika Jasińska 2024-02-05 13:45:52
LXVIII/787/24 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Monika Jasińska 2024-02-05 13:45:09
LXVIII/786/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Goleniów. Monika Jasińska 2024-02-05 13:44:30
Uchwała Nr LXVIII/785/24 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywa? do 2040 roku). Monika Jasińska 2024-02-05 13:43:48
LXVIII/784/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Goleniów na lata 2024?2028. Monika Jasińska 2024-02-05 13:42:48
2024 rok Monika Jasińska 2024-02-05 13:29:50
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2024) Monika Jasińska 2024-02-05 13:29:14
Protokół Nr 01/24 z dnia 29 stycznia 2024 r. Katarzyna Bielan 2024-02-05 12:15:19
2024 Katarzyna Bielan 2024-02-05 12:09:42
Faryniarz Danuta Katarzyna Bielan 2024-02-05 12:08:39
1910 Katarzyna Bielan 2024-02-05 12:07:41
1910 Katarzyna Bielan 2024-02-05 12:07:38
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV Tarnowiec) O MOCY DO 5 MW WŁĄCZNIE, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ na działkach o nr ewid. 9 i 10, obręb Tarnowiec, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Aleksandra Zalewska 2024-02-05 10:20:13
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 02.02.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV Tarnowiec) O MOCY DO 5 MW WŁĄCZNIE, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ na działkach o nr ewid. 9 i 10, obręb Tarnowiec, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-02-05 10:16:50
Panek Artur Katarzyna Bielan 2024-02-05 09:01:02
Wnioski złożone na piśmie 05.02.2024 r. -A. Panek Katarzyna Bielan 2024-02-05 08:58:48
Wnioski złożone na piśmie 05.02.2024 r. -A. Panek Katarzyna Bielan 2024-02-05 08:58:46
Wnioski złożone na piśmie 05.02.2024 r. Katarzyna Bielan 2024-02-05 08:57:17