Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027. Monika Jasińska 2023-09-21 08:45:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. Monika Jasińska 2023-09-21 08:45:01
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. Monika Jasińska 2023-09-21 08:44:35
Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały Nr LX/704/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko. Monika Jasińska 2023-09-21 08:44:15
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Monika Jasińska 2023-09-21 08:43:49
Projekty uchwał Monika Jasińska 2023-09-21 08:43:11
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2023-09-21 08:43:07
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2023-09-21 08:42:23
LXIV sesja w dniu 27 września 2023 r. Monika Jasińska 2023-09-21 08:41:13
Zarządzenie nr 255/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. Magdalena Chomont 2023-09-21 07:46:57
Panek Artur Katarzyna Bielan 2023-09-20 13:27:11
1811_1813_1814_1815 Katarzyna Bielan 2023-09-20 13:26:06
1811_1813_1814_1815 Katarzyna Bielan 2023-09-20 13:26:04
Dorota Chodyko Katarzyna Bielan 2023-09-20 12:16:22
1844 Katarzyna Bielan 2023-09-20 12:13:31
1844 Katarzyna Bielan 2023-09-20 12:13:28
1851 Anna Jaroń 2023-09-19 13:16:21
Faryniarz Danuta Anna Jaroń 2023-09-19 13:16:14
1851 Anna Jaroń 2023-09-19 13:15:05
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 25 września 2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-19 13:10:17
Zarządzenie Nr 254/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę i w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Marta Górecka 2023-09-19 12:24:36
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą przepompownię melioracyjną Komarowe zlokalizowaną na działkach nr ewid. 422, 429/1, 430, 432/1, 432/2 obręb Komarowo 0017, gmina Goleniów, powiat goleniowski. Dariusz Gadziński 2023-09-19 08:53:34
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów oraz o terminie losowania Arkadiusz Sell 2023-09-18 15:24:33
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy i drugi przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 24 października 2023 r. Genowefa Palczak 2023-09-18 15:02:55
Skakuj Mariusz Katarzyna Bielan 2023-09-18 13:23:50
Wniosek złożony na piśmie 14.09.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-18 12:15:30
Wniosek złożony na piśmie 18.09.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-18 12:15:26
Wniosek złożony na piśmie 18.09.2023 r. - M.Skakuj Katarzyna Bielan 2023-09-18 12:15:18
Wniosek złożony na piśmie 18.09.2023 r. - M.Skakuj Katarzyna Bielan 2023-09-18 12:15:16
Wniosek złożony na piśmie 18.09.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-18 12:13:36
Wniosek złożony na piśmie 18.09.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-18 12:13:28
Gmina Goleniów. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Magdalena Mikulska 2023-09-18 09:19:13
Gmina Goleniów. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Magdalena Mikulska 2023-09-18 09:19:00
SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 202/1, obręb geod. Żółwia Błoć Mateusz Pleskot 2023-09-18 07:39:24
SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 202/1, obręb geod. Żółwia Błoć Mateusz Pleskot 2023-09-18 07:39:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 202/1, obręb geod. Żółwia Błoć Mateusz Pleskot 2023-09-18 07:37:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 202/1, obręb geod. Żółwia Błoć Mateusz Pleskot 2023-09-18 07:37:26
1450 Katarzyna Bielan 2023-09-15 14:52:53
Faryniarz Danuta Katarzyna Bielan 2023-09-15 14:51:25
1847_1848 Katarzyna Bielan 2023-09-15 14:50:24