Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skład osobowy Rady Miejskiej Monika Jasińska 2024-04-30 10:07:46
Składy osobowe komisji Monika Jasińska 2024-04-30 10:07:31
Kluby radnych Monika Jasińska 2024-04-30 10:07:22
Kontakt e-mailowy do radnych Monika Jasińska 2024-04-30 10:07:08
Kontakt e-mailowy do radnych Monika Jasińska 2024-04-30 10:07:02
Harmonogramy posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2024-04-30 10:06:44
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych Monika Jasińska 2024-04-30 10:06:36
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2024-04-30 10:06:29
Sesje Rady Miejskiej Monika Jasińska 2024-04-30 10:06:20
Transmisje obrad sesji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2024-04-30 10:06:11
Protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2024-04-30 10:06:01
Porządki posiedzeń komisji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2024-04-30 10:05:51
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2024-04-30 10:05:43
Imienne wykazy głosowań radnych Monika Jasińska 2024-04-30 10:05:33
Oświadczenia majątkowe radnych Monika Jasińska 2024-04-30 10:05:11
Oświadczenia majątkowe radnych Monika Jasińska 2024-04-30 10:05:00
Postanowienia Komisarza Wyborczego Monika Jasińska 2024-04-30 10:04:47
Postanowienia Komisarza Wyborczego Monika Jasińska 2024-04-30 10:04:41
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Monika Jasińska 2024-04-30 10:04:17
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - Lipiec/Sierpień 2023 r. Monika Jasińska 2024-04-30 10:03:50
Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Marta Górecka 2024-04-30 09:29:40
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Komarowo, zlokalizowaną na działkach o nr ew. 422, 429/1, 430, 432/1, 432/2 obręb Komarowo (0017), gmina Goleniów, powiat goleniowski oraz 1/60 obręb Dąbie 1 (4001), Miasto Szczecin, powiat szczeciński. Sylwia Tomaszewska 2024-04-30 09:06:27
Protokół Nr 04/24 z 30 kwietnia 2024 r. Anna Jaroń 2024-04-30 09:01:40
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody - dokument usunięty Sylwia Tomaszewska 2024-04-30 08:27:19
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody - dokument usunięty Sylwia Tomaszewska 2024-04-30 08:25:53
VIII kadencja Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-2024 Monika Jasińska 2024-04-30 08:10:57
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Arkadiusz Sell 2024-04-29 14:55:26
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Arkadiusz Sell 2024-04-29 14:53:40
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Arkadiusz Sell 2024-04-29 14:51:34
LXX/819/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028. Monika Jasińska 2024-04-29 09:49:17
LXX/818/24 w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r. Monika Jasińska 2024-04-29 09:48:36
LXX/817/24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2024 rok. Monika Jasińska 2024-04-29 09:47:55
LXX/816/24 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego. Monika Jasińska 2024-04-29 09:46:54
LXX/815/24 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" w Gminie Goleniów na rok 2024 w związku z przystąpieniem Gminy Goleniów do realizacji rządowego Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024. Monika Jasińska 2024-04-29 09:46:14
LXIX/814/24 w sprawie przekazania skargi z dnia 03 października 2023 r. do Burmistrza Gminy Goleniów. Monika Jasińska 2024-04-29 09:44:38
LXVIII/784/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Goleniów na lata 2024-2028. Monika Jasińska 2024-04-29 09:44:06
Protokół Nr 05/24 z 24 kwietnia 2024 r. Katarzyna Bielan 2024-04-29 09:32:54
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za 2023 rok Julia Pietrusewicz 2024-04-29 08:46:51
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 kwietnia 2024 r. Anna Jaroń 2024-04-29 08:36:52
Harmonogram posiedzeń komisji w dniu 29 kwietnia 2024 r. Katarzyna Bielan 2024-04-26 14:43:37