Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowozy szkolne i przedszkolne - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 10:46:33
wniosek o zawarcie porozumienia o zwrot kosztów transportu - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 10:46:28
wniosek o zawarcie porozumienia o zwrot kosztów transportu - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 10:46:24
wniosek o zawarcie porozumienia o zwrot kosztów transportu - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 10:44:53
wniosek o zawarcie porozumienia o zwrot kosztów transportu - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 10:44:33
wniosek o zawarcie porozumienia o zwrot kosztów transportu - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 10:43:43
wniosek o zawarcie porozumienia o zwrot kosztów transportu - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 10:43:37
Obwieszczenie Komisji Okręgowej w Goleniowie o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów Arkadiusz Sell 2023-08-29 10:26:14
Dowozy szkolne i przedszkolne - dokument usunięty Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 09:52:22
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Arkadiusz Sell 2023-08-29 09:41:15
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 08:53:05
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. Iwona Kaźmierczak-Gul 2023-08-29 08:50:06
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.       W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 25.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Joanna Chilkiewicz 2023-08-28 15:54:32
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. Joanna Chilkiewicz 2023-08-28 15:52:17
Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-08-28 15:49:12
Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 25.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.   Joanna Chilkiewicz 2023-08-28 15:47:08
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów ? 9, Gmina Goleniów Joanna Chilkiewicz 2023-08-28 15:23:37
Zarządzenie nr 236/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Dorota Dyc 2023-08-28 14:32:28
Zarządzenie nr 236/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Dorota Dyc 2023-08-28 14:32:25
Zarządzenie nr 236/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Dorota Dyc 2023-08-28 14:28:57
Zarządzenie nr 236/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Dorota Dyc 2023-08-28 14:27:56
Zarządzenie nr 236/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Dorota Dyc 2023-08-28 14:22:22
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 29.08.2023 r. do 30.08.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-08-28 12:59:24
LXIII sesja w dniu 30 sierpnia 2023 r. Monika Jasińska 2023-08-28 09:40:21
Obwieszczenie- informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 21/ŚU/2023 znak: BOS.6220.31.2022.JC ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięzwięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2023-08-25 15:12:26
Obwieszczenie- informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 21/ŚU/2023 znak: BOS.6220.31.2022.JC ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięzwięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2023-08-25 15:11:58
Obwieszczenie- informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 21/ŚU/2023 znak: BOS.6220.31.2022.JC ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięzwięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Joanna Chilkiewicz 2023-08-25 15:11:52
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce numer 150/1 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 24.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Joanna Chilkiewicz 2023-08-25 14:20:11
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce numer 150/1 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów Joanna Chilkiewicz 2023-08-25 14:16:40
Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Marta Górecka 2023-08-25 13:59:20
Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Goleniów do stanu faktycznego Arkadiusz Sell 2023-08-25 11:01:09
Wniosek złożone na piśmie 25.08.2023 r. Katarzyna Bielan 2023-08-25 10:48:41
Gręblicki Marcin Anna Jaroń 2023-08-25 10:48:06
Wniosek złożony na piśmie - M. Gręblicki Anna Jaroń 2023-08-25 10:45:24
Wniosek złożony na piśmie - M. Gręblicki Anna Jaroń 2023-08-25 10:45:19
Wniosek złożone na piśmie 25.08.2023 r. Anna Jaroń 2023-08-25 10:44:10
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 322 i 138/11 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Adrianna Nalikowska 2023-08-25 10:41:21
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2023-08-25 10:24:10
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2023-08-25 10:23:58
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2023-08-25 10:23:22