Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Anna Jaroń 2024-05-28 08:41:13
1991_2,1992_2 Anna Jaroń 2024-05-28 08:39:17
Wykaz osiedli Agnieszka Roszatycka-Krause 2024-05-27 14:44:32
Wykaz sołectw Gminy Goleniów i osiedli Agnieszka Roszatycka-Krause 2024-05-27 14:41:23
Jednostki Pomocnicze (osiedla) (zakładka menu) Agnieszka Roszatycka-Krause 2024-05-27 14:38:07
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Goleniów - EkoOświetlenie Edyta Tomala 2024-05-27 13:27:56
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 72/13 i 72/4 w obrębie geodezyjnym Żdżary. Adrianna Nalikowska 2024-05-24 15:12:08
1964_3 Anna Jaroń 2024-05-24 15:04:18
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Anna Jaroń 2024-05-24 15:04:12
1964_3 Anna Jaroń 2024-05-24 15:02:54
Zarządzenie nr 121/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. Magdalena Chomont 2024-05-24 14:21:21
Zarządzenie nr 121/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. - dokument usunięty Magdalena Chomont 2024-05-24 14:20:39
Zarządzenie nr 121/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. - dokument usunięty Magdalena Chomont 2024-05-24 14:20:06
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-24 14:10:21
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów gmina Goleniów?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Aleksandra Zalewska 2024-05-24 14:07:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia p.n. Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-24 14:03:32
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2024-05-24 09:54:49
Czerwiński Krzysztof Monika Jasińska 2024-05-24 09:54:26
Faryniarz Danuta Monika Jasińska 2024-05-24 09:54:09
Gręblicki Marcin Monika Jasińska 2024-05-24 09:53:53
Jaworska Krystyna Monika Jasińska 2024-05-24 09:53:35
Kuszyński Robert Monika Jasińska 2024-05-24 09:53:20
Latka Małgorzata Monika Jasińska 2024-05-24 09:53:03
Łebiński Wojciech Monika Jasińska 2024-05-24 09:52:46
Maksym Jerzy Monika Jasińska 2024-05-24 09:52:31
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2024-05-24 09:52:14
Musialska Jolanta Monika Jasińska 2024-05-24 09:51:54
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Monika Jasińska 2024-05-24 09:51:37
Ogórska Anna Monika Jasińska 2024-05-24 09:51:21
Panek Artur Monika Jasińska 2024-05-24 09:51:05
Różański Andrzej Monika Jasińska 2024-05-24 09:50:48
Rutkowski Krzysztof Monika Jasińska 2024-05-24 09:50:29
Skakuj Mariusz Monika Jasińska 2024-05-24 09:50:12
Skałecka-Włodarczyk Lucyna Monika Jasińska 2024-05-24 09:49:53
Sypień Krzysztof Monika Jasińska 2024-05-24 09:49:27
Zaczkiewicz Bogdan Monika Jasińska 2024-05-24 09:49:09
Zajko Krzysztof Monika Jasińska 2024-05-24 09:48:51
Za 2023 rok Monika Jasińska 2024-05-24 09:44:15
Za 2023 rok Monika Jasińska 2024-05-24 09:44:05
05. Wniosek złożony na piśmie 22.05.2024 r. Monika Jasińska 2024-05-24 08:59:34