Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek złożony na piśmie - M. Mac Monika Jasińska 2024-05-24 08:59:25
Mac Michał Monika Jasińska 2024-05-24 08:59:20
Wniosek złożony na piśmie - M. Mac Monika Jasińska 2024-05-24 08:56:57
05. Wniosek złożony na piśmie 22.05.2024 r. Monika Jasińska 2024-05-24 08:56:28
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2024-05-24 08:08:53
Zarządzenie Nr 116/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Marta Górecka 2024-05-23 14:09:48
Zarządzenie Nr 116/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Marta Górecka 2024-05-23 14:04:43
Zarządzenie Nr 122/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2024 r. Grzegorz Matławski 2024-05-23 12:00:22
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Goleniów - EkoOświetlenie Edyta Tomala 2024-05-23 10:13:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 215/2, 225/30, 225/37 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Adrianna Nalikowska 2024-05-23 09:43:46
Zarządzenie Nr 120/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania wnajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. Genowefa Palczak 2024-05-23 09:20:14
Projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie. Monika Jasińska 2024-05-23 08:52:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie. Monika Jasińska 2024-05-23 08:52:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028. Monika Jasińska 2024-05-23 08:51:38
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r. Monika Jasińska 2024-05-23 08:51:09
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Miękowo. Monika Jasińska 2024-05-23 08:50:42
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulica "Sowia" w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów. Monika Jasińska 2024-05-23 08:50:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. Stargardzkiej w Goleniowie" w ramach Rządowego "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" w Województwie Zachodniopomorskim. Monika Jasińska 2024-05-23 08:49:38
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Monika Jasińska 2024-05-23 08:48:21
Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Goleniowie za rok 2023. Monika Jasińska 2024-05-23 08:47:49
Projekty uchwał Monika Jasińska 2024-05-23 08:46:54
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2024-05-23 08:46:49
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2024-05-23 08:46:03
II sesja w dniu 29 maja 2024 r. Monika Jasińska 2024-05-23 08:44:50
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Aleksandra Zalewska 2024-05-22 15:16:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-22 15:14:08
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Aleksandra Zalewska 2024-05-22 15:10:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-22 15:08:50
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289, 277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Aleksandra Zalewska 2024-05-22 15:06:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289, 277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-22 15:04:35
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 22.05.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Tarnowiec) o mocy do 5 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 9 i 10, obręb Tarnowiec, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-22 12:53:00
Informacja o pierwszym posiedzeniu oraz szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2024-05-22 12:21:50
04. Wnioski złożone na piśmie 21.05.2024 r. Monika Jasińska 2024-05-22 10:55:09
Wniosek złożony na piśmie nr 3 - A. Guziak Monika Jasińska 2024-05-22 10:55:01
Guziak Arkadiusz Monika Jasińska 2024-05-22 10:51:33
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - A. Guziak Monika Jasińska 2024-05-22 10:50:49
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - A. Guziak Monika Jasińska 2024-05-22 10:23:38
Wniosek złożony na piśmie nr 8 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:21:52
Kuszyński Robert Monika Jasińska 2024-05-22 10:20:02
Wniosek złożony na piśmie nr 7 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:18:49