Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/154/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:50:14
Uchwała Nr XIV/153/11 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i lokalnej historii oraz opieką nad zabytkami w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:47:51
Uchwała Nr XIV/152/11 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów artystycznych dla uczniów i studentów Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:46:18
Uchwała Nr XIV/151/11 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:44:16
Uchwała Nr XIV/150/11 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:42:52
Uchwała Nr XIV/149/11 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:41:08
Uchwała Nr XIV/148/11 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2012-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:39:19
Uchwała Nr XIV/148/11 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2012-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:36:24
Uchwała Nr XIV/147/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:34:08
Uchwała Nr XIV/146/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:32:08
Uchwała Nr XIV/145/11 w sprawie opłaty targowej Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:29:34
Uchwała Nr XIV/144/11 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2012 Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:28:39
Uchwała Nr XIV/143/11 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2012 Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:27:25
Uchwała Nr XIV/142/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:23:13
Uchwała Nr XIV/141/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:21:41
XIV sesja Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:20:21
Uchwała Nr XIII/140/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2012-2015 Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:19:32
Uchwała Nr XIII/139/11 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:16:39
Uchwała Nr XIII/138/11 w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:15:45
Uchwała Nr XIII/137/11 zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska Arkadiusz Sell 2011-12-09 10:06:50
Uchwała Nr XIII/136/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Rurzyca pomiędzy ulicami : Złotą, Goleniowską i Parkową Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:48:33
Uchwała Nr XIII/135/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty" Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:35:06
Uchwała Nr XIII/134/11 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:27:52
Uchwała Nr XIII/133/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:22:36
Uchwała Nr XIII/132/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:20:24
Uchwała Nr XIII/131/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:18:31
Uchwała Nr XIII/130/11 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:16:12
XIII sesja Rady Miejskiej z dnia 26 października 2011 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:14:00
Uchwała Nr XII/129/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:13:13
Uchwała Nr XII/128/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:12:13
Uchwała Nr XII/127/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:10:50
Uchwała Nr XII/126/11 o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie Arkadiusz Sell 2011-12-09 09:09:11
Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2011-12-08 16:09:57
Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2011-12-08 16:09:31
Uchwała Nr XII/125/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:24:03
Uchwała Nr XII/124/11 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:22:07
Uchwała Nr XII/123/11 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2012 Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:21:01
Uchwała Nr XII/122/11 w sprawie udzielania dotacji na sporządzenie projektu konserwatorsko-budowlanego remontu kościoła filialnego w Podańsku Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:19:56
Uchwała Nr XII/121/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego Teatr Brama Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:18:54
Uchwała Nr XII/120/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:17:45