Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 263/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-11-30 13:08:20
Zarządzenie nr 263/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-11-30 13:08:06
Zarządzenie nr 262/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-11-30 13:05:47
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. - dokument usunięty Dorota Gruszczyńska 2011-11-30 13:04:04
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 65 /2011 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum Dorota Gruszczyńska 2011-11-30 13:03:31
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P- 39 z dnia 19 kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 18 ,linii kablowej 15kV na działkach nr : 18, 20, 24 , słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr: 20 i 24, słupa linii napowietrznej 15kV na działce nr 24 ,linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 18, 20, 21/22, 21/24, szafek i złączy kablowych 0,4kV na terenie działek nr: 18, 20, 21/22, 21/24 ? działki położone obrębie geodezyjnym Tarnowiec. Kamila Buksik 2011-11-30 10:25:04
Wymiana słupów wraz z oprawami oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Goleniowie Katarzyna Nadolna 2011-11-29 13:04:44
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. - dokument usunięty Ewelina Markowicz 2011-11-29 12:46:13
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. - dokument usunięty Ewelina Markowicz 2011-11-29 12:46:00
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. - dokument usunięty Ewelina Markowicz 2011-11-29 12:45:54
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. - dokument usunięty Ewelina Markowicz 2011-11-29 12:43:59
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. - dokument usunięty Ewelina Markowicz 2011-11-29 12:42:06
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. Ewelina Markowicz 2011-11-29 12:41:23
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,50 MPa) na terenie działki nr 24 ( na użytku o symbolu RV) położonej w obrębie geodezyjnym Białuń . Kamila Buksik 2011-11-29 11:28:36
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Justyna Grabia 2011-11-29 10:57:20
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Justyna Grabia 2011-11-29 10:57:05
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych Justyna Grabia 2011-11-29 10:17:52
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych Justyna Grabia 2011-11-29 10:17:06
Dyżury radnych - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-11-29 10:13:12
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy Justyna Grabia 2011-11-29 09:13:04
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy Justyna Grabia 2011-11-29 09:11:09
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Białuń. Elżbieta Milewska 2011-11-29 08:32:17
Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów. Paweł Przesmycki 2011-11-29 07:41:23
Stawki żywieniowe w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Goleniów obowiązujące od dnia 01.09.2014 r. - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-11-29 07:41:07
umowa cywilno prawna dla przedszkola - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-11-29 07:38:29
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 46/11, 46/43, 48/2, 70, 136, 56/6 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. Kamila Buksik 2011-11-28 14:59:32
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV , węzła kablowego i i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 207/12, 197/1, 199/1, 197/2 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. Kamila Buksik 2011-11-28 12:38:37
Wdrożenie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz z dostawą do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Justyna Grabia 2011-11-28 12:13:27
Wdrożenie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz z dostawą do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Justyna Grabia 2011-11-28 12:13:04
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działki nr 81/25 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary . Kamila Buksik 2011-11-28 10:14:48
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV w działce nr 87 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. Kamila Buksik 2011-11-28 09:51:05
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Goleniów i jej jednostek organizacyjnych Katarzyna Nadolna 2011-11-28 09:29:44
- dokument usunięty Katarzyna Nadolna 2011-11-28 09:21:41
- dokument usunięty Katarzyna Nadolna 2011-11-28 09:21:35
Regulamin Organizacyjny - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-11-28 09:14:54
Regulamin Organizacyjny - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-11-28 08:56:26
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia gimnatyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Justyna Grabia 2011-11-25 16:00:52
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia gimnatyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Justyna Grabia 2011-11-25 16:00:06
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów- specjalizacyjne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych Justyna Grabia 2011-11-25 15:57:05
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów- specjalizacyjne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych Justyna Grabia 2011-11-25 15:55:47