Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów- specjalizacyjne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych Justyna Grabia 2011-11-25 15:21:20
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej Justyna Grabia 2011-11-25 14:59:57
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej Justyna Grabia 2011-11-25 14:57:41
Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej Justyna Grabia 2011-11-25 14:53:02
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2011-11-25 14:45:51
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci Edyta Guzikiewicz 2011-11-25 14:45:06
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych Edyta Guzikiewicz 2011-11-25 14:44:17
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2011-11-25 14:42:59
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z: budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego z częścią administracyjną oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 626/6 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. Kamila Buksik 2011-11-25 14:19:07
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z : budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 626/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. Kamila Buksik 2011-11-25 13:59:17
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budowie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z : budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 158/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . Kamila Buksik 2011-11-25 13:54:52
?Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy? - dokument usunięty Justyna Grabia 2011-11-25 13:19:10
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia gimnatyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Justyna Grabia 2011-11-25 13:18:43
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia gimnatyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Justyna Grabia 2011-11-25 13:16:29
?Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy? - dokument usunięty Justyna Grabia 2011-11-25 13:14:59
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów- zajęcia gimnatyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Justyna Grabia 2011-11-25 13:12:40
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Goleniów Paweł Przesmycki 2011-11-25 10:26:03
Żłobek/Klub dziecięcy - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-11-25 10:25:38
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Przesmycki 2011-11-25 10:13:05
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2011-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-11-24 13:08:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki specjalną strefą ekonomiczną Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:56:21
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy M.Kolbego i ulicy Piastów w Goleniowie wraz z kanalizacją deszczową Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:51:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów lata 2012-2016" Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:47:07
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok" Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:40:19
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:37:27
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:35:33
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i lokalnej historii oraz opieką nad zabytkami w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:33:47
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów artystycznych dla uczniów i studentów Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:30:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:27:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:26:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:25:05
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2011-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:23:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:14:15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:04:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:02:25
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:00:42
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2012 Arkadiusz Sell 2011-11-24 12:00:01
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2012 Arkadiusz Sell 2011-11-24 11:58:47
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Arkadiusz Sell 2011-11-24 11:57:01
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. Arkadiusz Sell 2011-11-24 11:54:58