Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Edyta Guzikiewicz 2010-06-22 12:07:31
24 czerwca 2010r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-22 11:44:29
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 728/1, 727/1, 635/16, 635/19, 727/2, 635/6, 635/2, 635/7, 635/3, 635/4, 635/18 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie Kamila Buksik 2010-06-22 11:22:23
Utwardzenie placu przy ul. Zielona Droga w Goleniowie Justyna Grabia 2010-06-22 11:17:09
Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 10 miasta Goleniowa przy ulicy Spacerowej Justyna Grabia 2010-06-22 09:46:10
Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 10 miasta Goleniowa przy ulicy Spacerowej Justyna Grabia 2010-06-22 09:45:47
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 260 i 270/12 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. Kamila Buksik 2010-06-22 09:07:11
ogłoszenie o przetargu 29 lipiec 2010 - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:16:14
ogłoszenie o przetargu 29 lipiec 2010 - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:16:08
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 29 lipiec 2010r - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:16:02
przetarg 29 lipca 2010r - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:15:55
przetarg 29 lipca 2010r - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:15:52
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 29 lipiec 2010r Genowefa Palczak 2010-06-22 08:15:25
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 29 lipiec 2010r - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:15:20
przetarg 29 lipca 2010r - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:11:10
przetarg 29 lipca 2010r - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:11:08
ogłoszenie o przetargu 29 lipiec 2010 - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:08:24
ogłoszenie o przetargu 29 lipiec 2010 - dokument usunięty Genowefa Palczak 2010-06-22 08:08:12
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 410/13, 410/14, 4 11/5, 414/1, 415, 416/3, 428/2, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 416/4, 416/5 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Kamila Buksik 2010-06-21 15:35:44
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 135 i 117/29 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska . Kamila Buksik 2010-06-21 15:28:31
Oszacowanie 70 nieruchomości położonych przy wybudowanych w 2009 roku drogach i kanalizacji deszczowej w pobliżu ulicy Odrodzenia w Goleniowie, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Justyna Grabia 2010-06-21 12:21:31
3 lipca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-21 11:40:30
30 czerwca 2010r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-21 11:39:46
27 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-21 11:38:00
26 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-21 11:37:00
25 czerwca 2010r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-21 11:35:33
22 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-21 11:33:18
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w Goleniowie na terenie działek : 134/2, 112, 113, 121, 92 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie, działek nr 535, 92, 350, 192, 283, 371 położonych w obrębie geodzyjnym nr 8 w Goleniowie . Kamila Buksik 2010-06-21 11:18:12
Budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Wioleta Danowska 2010-06-21 10:30:32
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr: 343, 233, 344, 379/8, 366, 379/5, 365 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie, 70, 74, 73, 1/4, 77/1 ,78/1, 78/2, 79, 82, 83, 77/23, 77/22 ,554, 77/24, 90/1, 96, 97/2, 22, 75/7, 97/1, 94/6, 94/7 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. Kamila Buksik 2010-06-21 10:08:26
Analiza i ocena systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta Goleniowa wraz z opracowaniem koncepcji uporządkowania, kierunków modernizacji i rozbudowy tego systemu Wioleta Danowska 2010-06-21 09:43:53
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2010r. została wydana decyzja Nr 20/ŚU/2010 Joanna Chilkiewicz 2010-06-18 14:31:37
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2010r. została wydana decyzja Nr 20/ŚU/2010 Joanna Chilkiewicz 2010-06-18 14:30:56
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2010r. została wydana decyzja Nr 19/ŚU/2010 Joanna Chilkiewicz 2010-06-18 14:30:18
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2010r. została wydana decyzja Nr 19/ŚU/2010 Joanna Chilkiewicz 2010-06-18 14:29:38
Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 czerwca 2010 r. Paweł Przesmycki 2010-06-18 10:26:44
Ogłoszenie o przetargu 21 lipca 2010 r. Paweł Przesmycki 2010-06-18 10:21:43
Ogłoszenie o przetargu 07 kwietnia 2010 r. Paweł Przesmycki 2010-06-18 10:21:29
Ogłoszenie o przetargu 21 lipca 2010 r. Paweł Przesmycki 2010-06-18 10:21:12
Ogłoszenie o przetargu 21 lipca 2010 r. Paweł Przesmycki 2010-06-18 10:20:34