Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2010-05-28 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-06-14 15:03:56
Uchwała Nr XLI/538/10 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2010 Arkadiusz Sell 2010-06-14 15:01:10
Uchwała Nr XLI/537/10 w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:59:37
Uchwała Nr XLI/536/10 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:55:57
Uchwała Nr XLI/535/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Goleniowa dotyczącej niezałatwienia skargi z dnia 18.09.2008 r. Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:53:08
Uchwała Nr XLI/534/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:49:08
Uchwała Nr XLI/533/10 w sprawie nadania imienia "Misiowe Przedszkole" Przedszkolu Publicznemu Nr 5 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:47:56
Uchwała Nr XLI/532/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kliniska Wielkie Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:45:05
Uchwała Nr XLI/531/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lubczyna Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:41:04
Uchwała Nr XLI/530/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania drogi łączącej ulice Produkcyjną i Boczną w Łozienicy wraz z infrastrukturą techniczną Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:40:05
Uchwała Nr XLI/529/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulicy Księdza W. Kowalskiego i części ulicy Polnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:32:47
Uchwała Nr XLI/528/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulicy Z. Nałkowskiej i części ulicy S. Żeromskiego w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowy kanalizacji deszczowej w części ulicy M. Drzymały Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:30:56
Uchwała Nr XLI/527/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Białuń Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:28:56
Uchwała Nr XLI/526/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:24:49
Uchwała Nr XLI/525/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2009 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szanse bezdroży gmin Powiatu Goleniowskiego" Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:19:19
Uchwała Nr XLI/524/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:07:41
Uchwała Nr XLI/523/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goleniowa za rok 2009 Arkadiusz Sell 2010-06-14 14:06:03
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2010-04-28 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-06-14 13:56:04
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2010-04-28 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-06-14 13:54:57
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Maksymiliana Kolbego i Piastów w Goleniowie? Wioleta Danowska 2010-06-14 13:50:20
Stosownie do art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2010r. wnioskodawca ? Gmina Goleniów dostarczyła raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie odwodnienia na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Łozienica. Joanna Chilkiewicz 2010-06-14 10:19:19
1 lipca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-14 09:15:01
19 listopada 2009 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-14 09:13:48
23 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-14 09:13:08
21 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-14 09:11:01
19 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-14 09:09:25
18 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-14 09:08:06
14 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-06-14 09:04:27
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działki nr 53/15 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. Kamila Buksik 2010-06-11 14:50:59
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Goleniowie - dokument usunięty Agata Zajko-Pałka 2010-06-11 14:36:41
Zarządzenie nr 109/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010r. Katarzyna Siedlecka 2010-06-11 11:12:52
Remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2 w Goleniowie ? I etap Edyta Tomala 2010-06-11 10:18:18
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie, Osiedle Helenów ? I etap Edyta Tomala 2010-06-11 10:14:32
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów, w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski Wioleta Danowska 2010-06-11 09:49:57
Zawiadamia się, że w dniu 09 czerwca 2010r. została wydana decyzja Nr 18/ŚU/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa hali produkcyjno ? magazynowej z pomieszczeniami socjalno ? biurowymi na potrzeby produkcji kosmetyków, na terenie działki nr 55/14, położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. Joanna Chilkiewicz 2010-06-11 09:11:06
Utwardzenie placu przy ul. Zielona Droga w Goleniowie Justyna Grabia 2010-06-11 08:47:19
Budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Wioleta Danowska 2010-06-11 08:45:32
Wycena trzech nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami Justyna Grabia 2010-06-11 08:44:13
Budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Wioleta Danowska 2010-06-11 08:40:30
17 czerwca 2010 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-06-10 12:20:33