Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - dokument usunięty Genowefa Palczak 2011-08-29 13:40:57
ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o zmianie zarządzenia w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i regulaminu pracy Komisji Paweł Przesmycki 2011-08-29 13:36:31
ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o zmianie zarządzenia w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i regulaminu pracy Komisji Paweł Przesmycki 2011-08-29 13:35:16
ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o zmianie zarządzenia w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i regulaminu pracy Komisji Elżbieta Milewska 2011-08-29 13:29:21
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - dokument usunięty Genowefa Palczak 2011-08-29 13:28:58
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-65 z dnia 20 czerwca 2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego na terenie działek nr: 101, 100, 96/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska.Zgłoszona zmiana polega na zmianie załącznika graficznego ( zmiana przebiegu trasy w obrębie działek, które był ujęte w/w decyzji P-65). Kamila Buksik 2011-08-29 12:57:26
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25/2011 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia opiekunów sołectw Gminy Goleniów Edyta Guzikiewicz 2011-08-29 12:46:31
Danuta Bęben - Koordynator działu świadczeń rodzinnych / Ośrodek Pomocy Społecznej - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-08-29 09:47:05
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-76 z dnia 18 sierpnia 2011r. dot. budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej składającej się z: budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego z pomieszczeniem gospodarczym i administracyjnym na terenie działki nr. 53/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr. 1 w Goleniowie Kamila Buksik 2011-08-29 07:28:48
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-08-26 12:51:14
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-08-26 12:49:09
ZARZĄDZENIE NR 180/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Społecznej Rady Kultury. Przemysław Joppek 2011-08-25 13:08:36
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2011-08-25 13:01:32
Porządek obrad sesji - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-08-25 13:00:39
Porządek obrad sesji - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-08-25 12:59:50
Porządek obrad sesji - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-08-25 12:59:04
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:39:20
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:38:38
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:37:53
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:37:10
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji zadań obejmujących dożywianie uczniów w szkole o zasięgu ponadgimnazjalnym Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:36:28
Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Goleniów zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:35:44
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:35:03
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:34:23
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2011 Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:33:32
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:30:42
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przeniesienia tablicy Urzędu Gminy Liczkowce Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:27:23
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:25:57
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:25:32
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P -51 z dnia 12 maja 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej , zasilania elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 47/52 i 50 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. Kamila Buksik 2011-08-25 11:24:51
XI sesja Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-08-25 11:23:59
Zarzadzenie Nr 186 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Kochanowskiego 8/2 w Goleniowie Katarzyna Siedlecka 2011-08-25 11:03:17
Wykonanie wyceny lokalu użytkowego nr1 przy ul. Piastowska nr 37 w Kliniskach Wielkich o powierzchni 39,00 m2 Izabela Szturo 2011-08-24 14:55:13
Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego Paweł Przesmycki 2011-08-24 14:39:06
Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego Paweł Przesmycki 2011-08-24 14:38:36
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany do wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego P-88 z dnia 29 kwietnia 2010r.polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 135/1 117/29, 139/9 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska.Zmiana polega na rozszerzeniu w/w inwestycji o działkę nr 135/2 (dr), obręb geodezyjny Kliniska. Kamila Buksik 2011-08-24 13:37:28
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Edyta Guzikiewicz 2011-08-24 12:52:58
Ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 Paweł Przesmycki 2011-08-24 10:41:09
Obwieszczenia wyborcze Paweł Przesmycki 2011-08-24 10:36:25
Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego Paweł Przesmycki 2011-08-24 10:36:11