Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 242/2009 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:28:17
ZARZĄDZENIE NR 242/2009 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:25:08
ZARZĄDZENIE NR 242/2009 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:24:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 244/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Reymonta 3/2 w Goleniowie. Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:22:57
ZARZĄDZENIE NR 242/2009 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:22:45
ZARZĄDZENIE NR 242/2009 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:21:45
ZARZĄDZENIE NR 242/2009 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:20:59
ZARZĄDZENIE NR 242/2009 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-05-31 14:20:26
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krępsko, gmina Goleniów Wioleta Danowska 2010-05-31 14:07:53
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Juliusza Słowackiego. - dokument usunięty Tomasz Szadkowski 2010-05-31 14:04:37
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian./ zawiadamia się, że w dniu 02 lutego 2010r. została wydana decyzja Nr 5/ŚU/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali przemysłowo ? magazynowej z pomieszczeniami biurowo ? socjalnymi, przeznaczonej do produkcji produktów i półproduktów z tworzyw sztucznych, na terenie działki nr 96/22, położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. Paweł Przesmycki 2010-05-31 13:47:26
Rok 2010 - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-05-31 13:45:46
Rok 2009 Paweł Przesmycki 2010-05-31 13:45:38
Rok 2008 - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-05-31 13:45:30
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 31 maja 2010r. została wydana decyzja Nr 15/ŚU/2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Łozienicy ? ul. Boczna i Produkcyjna. Joanna Chilkiewicz 2010-05-31 12:49:12
1. O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia Goleniowa przy ul. Puszkina, Kamila Buksik 2010-05-31 12:14:17
Rok 2010 - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:40:13
Rok 2010 - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:40:11
Rok 2010 - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:40:07
Rok 2010 Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:39:34
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/523/06 z dn. 31 maja 2006r. Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:38:55
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/523/06 z dn. 31 maja 2006r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:38:39
Rok 2010 - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:37:10
Rok 2010 - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:36:17
Rok 2010 - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:35:26
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/523/06 z dn. 31 maja 2006r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:34:43
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/523/06 z dn. 31 maja 2006r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-31 11:33:58
Zawiadamia się, że w dniu 31 maja 2010r. została wydana decyzja Nr 14/ŚU/2010 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa studni wierconej na potrzeby socjalno ? bytowe, na terenie działki nr 221/80, położonej w obrębie geodezyjnym Załom. Joanna Chilkiewicz 2010-05-31 10:39:30
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków oraz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2008 na terenie Gminy Goleniów Anita Szatkowska-Włodarczyk 2010-05-31 09:37:40
Rok 2009 Anita Szatkowska-Włodarczyk 2010-05-31 09:36:37
Rok 2009 Anita Szatkowska-Włodarczyk 2010-05-31 09:36:35
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krępsko, gmina Goleniów Wioleta Danowska 2010-05-31 09:33:24
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni ulic Szarych Szeregów, Konstytucji 3-go Maja, Sportowa ? etap 1? Część 2 ? Budowa kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni ulicy Sportowej?. Joanna Chilkiewicz 2010-05-31 08:24:44
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni ulic Szarych Szeregów, Konstytucji 3-go Maja, Sportowa ? etap 1? Część 2 ? Budowa kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni ulic Szarych Szeregów i Konstytucji 3 Maja? Joanna Chilkiewicz 2010-05-31 08:23:52
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Edyta Guzikiewicz 2010-05-28 14:36:58
Zarządzenie nr 88/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-28 12:43:14
Zarządzenie nr 88/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-28 12:42:38
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31-03-2010 r - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-28 12:33:50
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31-03-2010 r - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-28 12:33:41
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreńczeń i gwarancji za IV kwartał 2009r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-05-28 12:30:14