Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?VIII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? Edyta Guzikiewicz 2011-06-01 12:50:47
Paweł Przesmycki 2011-06-01 12:38:54
Paweł Przesmycki 2011-06-01 12:36:55
Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Turystyki - WP - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-06-01 12:34:42
Dane teleadresowe Paweł Przesmycki 2011-06-01 12:34:19
Informacja - w/s umorzenia postępowania Dec. P-57 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu urządzeń piętrzących na istniejących rowach melioracyjnych oznaczonych jako: G-41, G-41-1 do G-41-6, G-41-1-1 do G-41-1-6 stanowiące obiekty melioracji wodnych szczegółowych. Wykonanie obiektów piętrzących o regulowanej rzędnej piętrzenia (zastawki i przepusty z piętrzeniem, o rzędnej piętrzenia do 1,0 m) oraz przepusty bez piętrzenia, na odcinkach po 10 m od osi każdego przepustu, przebudowy nawierzchni drogi do klasy L II. na rowie G-41 wykonanie zbiornika retencyjnego o pow. do 120 m?, objętości retencjonowanej wody do 2000m?, max. głębokości do 2,5 m. Przebudowie istniejących przepustów z piętrzeniem lub bez piętzrenia. Zmiany nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię o lepszej nośności po 10 m , przebudowa nawierzchni drogi od osi każdego przepustu do klasy L II. Kamila Buksik 2011-06-01 11:08:36
Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Postawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Komarowie - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2011-06-01 10:38:34
Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Postawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Komarowie - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2011-06-01 10:38:01
Grzegorz Matławski 2011-06-01 07:51:43
informacja dot. wydania decyzji nr 345 z dnia 31 maja 2011r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowierealizacji stacji demontażu pojazdów wraz ze sklepem motoryzacyjnym , biurem, warsztatem, magazynami oraz placem składowym na terenie działek nr : 104/26, 104/15, 104/30, 104/29, 104/28 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. Kamila Buksik 2011-05-31 15:09:57
Wykaz sołectw Gminy Goleniów i osiedli Paweł Przesmycki 2011-05-31 15:07:07
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-31 14:15:30
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-31 14:15:16
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-31 14:14:41
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-31 14:13:43
Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego Edyta Guzikiewicz 2011-05-31 13:35:39
Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie opłat i zasad wynajmu lokali stanowiących mienie Gminy Goleniów Edyta Guzikiewicz 2011-05-31 13:33:30
Zarządzenie Nr 102/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. ?VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? Edyta Guzikiewicz 2011-05-30 15:28:22
Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. ?VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? Edyta Guzikiewicz 2011-05-30 15:26:52
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-30 15:11:51
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-30 15:11:21
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-30 15:09:21
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-30 15:07:19
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-30 15:07:09
ZARZĄDZENIE nr 99/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Pucicach przy ulicy Rzemieślniczej 6. Tomasz Szadkowski 2011-05-30 14:54:57
ZARZĄDZENIE nr 99/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Pucicach przy ulicy Rzemieślniczej 6. Tomasz Szadkowski 2011-05-30 14:53:34
ZARZĄDZENIE nr 98/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kliniska Wielkie, stanowiącej drogę - ulicę Kolejową. Tomasz Szadkowski 2011-05-30 14:38:44
ZARZĄDZENIE nr 98/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kliniska Wielkie, stanowiącej drogę - ulicę Kolejową. Tomasz Szadkowski 2011-05-30 14:37:30
ZARZĄDZENIE nr 97/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nabycia działek gruntu przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Spacerowej w Czarnej Łące. Tomasz Szadkowski 2011-05-30 14:34:01
ZARZĄDZENIE nr 97/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nabycia działek gruntu przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Spacerowej w Czarnej Łące. Tomasz Szadkowski 2011-05-30 14:32:22
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów Joanna Chilkiewicz 2011-05-30 14:01:37
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Justyna Grabia 2011-05-30 09:34:52
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Justyna Grabia 2011-05-30 09:34:11
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-27 15:32:25
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-27 15:29:29
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-27 15:28:57
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-05-27 15:27:31
Wykaz sołectw Gminy Goleniów i osiedli Paweł Przesmycki 2011-05-27 09:34:05
Wykaz sołectw Gminy Goleniów i osiedli Paweł Przesmycki 2011-05-27 09:30:49
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-56 z dnia 25 maja 2011r. polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 100 mm na terenie działki nr. 56/6 i części działki nr. 136 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo Kamila Buksik 2011-05-27 08:51:08