Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Drożdzal Agnieszka - Skarbnik - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2011-06-06 12:13:50
Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy ma 2011 r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. Katarzyna Siedlecka 2011-06-06 10:16:13
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. Paweł Przesmycki 2011-06-06 08:52:21
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Helenów w Goleniowie -II etap Katarzyna Nadolna 2011-06-03 15:29:11
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Helenów w Goleniowie -II etap Katarzyna Nadolna 2011-06-03 15:28:49
Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.05.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2011-06-03 15:03:54
Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.05.2011 w sparwie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienai w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-06-03 14:57:58
Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.05.2011 w sparwie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienai w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-06-03 14:57:09
Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Goleniów Izabela Szturo 2011-06-03 14:29:45
Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Goleniów Izabela Szturo 2011-06-03 14:27:58
Dyżury radnych w miesiącu marcu 2011 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-06-03 13:41:58
Przyjęcia obywateli - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-06-03 13:34:01
Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2011-06-03 13:12:29
Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2011-06-03 13:11:03
Harmonogram posiedzeń w okresie od 06.06.2011 r. do 15.06.2011 r. Arkadiusz Sell 2011-06-03 13:02:18
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-06-03 11:02:09
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-06-03 11:01:17
Projekt uchwały w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej w Krępsku po zajęciach lekcyjnych ogółowi mieszkańców w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Krępsku" w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 Arkadiusz Sell 2011-06-03 11:00:25
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjno-Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta WOOD&BRASS BAND Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:58:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego Teatr Brama Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:57:24
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Goleniowskiego Domu Kultury na realizację projektów Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:56:45
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie (negatywnie) Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:56:03
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie (pozytywnie) Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:55:05
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:51:25
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:51:01
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:47:43
IX nadzwyczajna sesja w dniu 09 czerwca 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-06-03 10:42:31
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 850 m na terenie działek nr 51/6, 51/19, 51/35, 51/55, 51/15, 47/53, 47/57( na terenie oznaczonym symbolem RV), 50, 51/24, 51/12 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. Kamila Buksik 2011-06-03 10:23:25
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr : 20, 51/10, 51/11, 51/35 i części działki nr 58 ( część drogi objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego) położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. Kamila Buksik 2011-06-03 08:48:47
Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym Katarzyna Nadolna 2011-06-02 15:23:44
Informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-60 z dnia 01 czerwca 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego na terenie działek nr. : 10/25, 22, 25, 28 położonych w obrębie geodezyjnym nr. 11 w Goleniowie Kamila Buksik 2011-06-02 14:06:06
Informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-59 z dnia 31 maja 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr. : 40 i 87 położonych w obrebie geodezyjnym nr. 9 w Goleniowie Kamila Buksik 2011-06-02 14:03:27
Informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-58 z dnia 25 maja 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr. : 90 i 135/1 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca Kamila Buksik 2011-06-02 14:00:46
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-06-02 12:18:45
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kolbego i Piastów w Goleniowie Izabela Szturo 2011-06-02 12:17:50
Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.05.2011 w sparwie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienai w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-06-02 10:40:39
Remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2 w Goleniowie - II etap Katarzyna Nadolna 2011-06-01 16:34:54
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Helenów w Goleniowie -II etap Katarzyna Nadolna 2011-06-01 15:45:28
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Helenów w Goleniowie -II etap Katarzyna Nadolna 2011-06-01 15:43:22
Wykonanie wyceny działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/88 zabudowanej budynkiem magazynu (magazyn wcześniej pełnił funkcję obiektu wojskowego). Nieruchomość położona jest w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Botanicznej osiedle Zielone Wzgórza Justyna Grabia 2011-06-01 13:46:42