Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 115/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Grzegorz Matławski 2011-07-12 07:54:34
ZARZĄDZENIE Nr 114/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Grzegorz Matławski 2011-07-12 07:54:09
ZARZĄDZENIE Nr 113/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Grzegorz Matławski 2011-07-12 07:53:01
ZARZĄDZENIE NR 149/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie Grzegorz Matławski 2011-07-12 07:51:25
ZARZĄDZENIE NR 149/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie Grzegorz Matławski 2011-07-12 07:49:06
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów Izabela Szturo 2011-07-11 15:18:52
Zarządzenie nr 147/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.07.2011 w sparwie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2011-07-11 13:38:32
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów Izabela Szturo 2011-07-11 09:37:31
Malowanie pomieszczeń, montaż kominka i wykonanie innych prac wykończeniowych w świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Danowo, gmina Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-07-08 15:59:28
Malowanie pomieszczeń, montaż kominka i wykonanie innych prac wykończeniowych w świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Danowo, gmina Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-07-08 15:59:11
Malowanie pomieszczeń, montaż kominka i wykonanie innych prac wykończeniowych w świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Danowo, gmina Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-07-08 15:57:18
Malowanie pomieszczeń, montaż kominka i wykonanie innych prac wykończeniowych w świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Danowo, gmina Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-07-08 15:45:04
Malowanie pomieszczeń, montaż kominka i wykonanie innych prac wykończeniowych w świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Danowo, gmina Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-07-08 15:40:00
Malowanie pomieszczeń, montaż kominka i wykonanie innych prac wykończeniowych w świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Danowo, gmina Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-07-08 15:37:46
Uchwała Nr X/106/11 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2012-2015 Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:45:33
Uchwała Nr X/105/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:44:35
Uchwała Nr X/104/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy dotyczącej prawidłowości postępowania przez Komisję Konkursową na wybór organu prowadzącego, któremu zostanie przekazana do prowadzenia Szkoła Podstawowa w Lubczynie Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:43:48
Uchwała Nr X/103/11 w sprawie zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:41:47
Uchwała Nr X/102/11 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów" w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS - realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:40:24
Uchwała Nr X/101/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:37:49
Uchwała Nr X/100/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:35:49
Uchwała Nr X/99/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:33:49
Uchwała Nr X/98/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Załom Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:32:28
Uchwała Nr X/97/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:30:08
Uchwała Nr X/96/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów terenów pod lokalizację drogi publicznej z zachowaniem istniejących obiektów gastronomicznych do czasu realizacji przebudowy drogi Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:28:56
Uchwała Nr X/95/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Kliniska Wielkie i Nadleśnictwo Kliniska Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:27:28
Uchwała Nr X/94/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:26:20
Uchwała Nr X/93/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:19:27
Uchwała Nr X/92/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubczyna Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:17:54
Uchwała Nr X/91/11 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:14:33
Uchwała Nr X/90/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:12:14
Uchwała Nr X/89/11 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:10:36
Uchwała Nr X/88/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:08:35
Uchwała Nr X/87/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:07:25
Uchwała Nr X/86/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:05:48
Uchwała Nr X/85/11 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:03:22
Uchwała Nr X/84/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2010 Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:02:12
Uchwała Nr X/83/11 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-07-08 14:00:35
Uchwała Nr X/83/11 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2011-07-08 13:58:09
X sesja Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-07-08 13:51:50