Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2010-04-26 16:23:04
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2010-04-26 16:22:47
Oszacowanie wartości 38 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego Justyna Grabia 2010-04-26 10:36:43
Oszacowanie wartości 38 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego Justyna Grabia 2010-04-26 10:35:39
Oszacowanie wartości 38 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego Justyna Grabia 2010-04-26 10:34:55
Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów (własność Gminy Goleniów) Edyta Tomala 2010-04-26 08:19:11
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego w Goleniowie Justyna Grabia 2010-04-23 09:14:33
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego w Goleniowie Justyna Grabia 2010-04-23 09:12:20
11 maja 2010r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-04-23 08:48:55
28 kwietnia 2010 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-04-23 08:46:27
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Paderewskiego w Goleniowie Justyna Grabia 2010-04-22 13:58:26
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Paderewskiego w Goleniowie Justyna Grabia 2010-04-22 13:34:06
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Paderewskiego w Goleniowie Justyna Grabia 2010-04-22 13:33:49
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Paderewskiego w Goleniowie - dokument usunięty Justyna Grabia 2010-04-22 13:31:56
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Paderewskiego w Goleniowie - dokument usunięty Justyna Grabia 2010-04-22 13:27:48
Rb-NDS za I kwartał 2010 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-04-22 12:35:04
Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 28 kwietnia 2010 r. godz. 11.00. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-04-22 10:31:53
Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 28 kwietnia 2010 r. godz. 11.00. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-04-22 10:27:43
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich Paweł Przesmycki 2010-04-22 09:29:19
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-04-22 09:28:49
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-04-22 09:28:32
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-04-22 09:27:53
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-04-22 09:27:13
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-04-22 09:26:18
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Paweł Przesmycki 2010-04-21 14:35:52
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Paweł Przesmycki 2010-04-21 14:35:07
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych Paweł Przesmycki 2010-04-21 14:34:17
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych Paweł Przesmycki 2010-04-21 14:33:35
Uchwała Nr XL/522/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania w zakresie wykupu gruntów pod Obwodnicę Wschodnią Goleniowa Arkadiusz Sell 2010-04-21 14:03:21
Uchwała Nr XL/521/10 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej odmowy sprzedaży lokalu użytkowego przez Burmistrza Goleniowa Arkadiusz Sell 2010-04-21 14:01:38
Uchwała Nr XL/520/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Goleniowa w związku z niewłaściwym rozpatrzeniem wniosku skarżącego Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:59:36
Uchwała Nr XL/519/10 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/481/10 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:58:19
Uchwała Nr XL/518/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie Czarna Łąka i Pucice Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:56:37
Uchwała Nr XL/517/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kliniska Wielkie Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:55:30
Uchwała Nr XL/516/10 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Goleniów Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:54:41
Uchwała Nr XL/515/10 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Podańsku Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:53:33
Uchwała Nr XL/514/10 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-usługowego "Nad Potokiem II" obręb Ciechno, gmina Goleniów oraz obręb nr 11, miasto Goleniów Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:52:15
Uchwała Nr XL/514/10 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-usługowego "Nad Potokiem II" obręb Ciechno, gmina Goleniów oraz obręb nr 11, miasto Goleniów Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:49:53
Uchwała Nr XL/513/10 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Nad Potokiem" obręb Ciechno, gmina Goleniów Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:46:46
Uchwała Nr XL/513/10 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Nad Potokiem" obręb Ciechno, gmina Goleniów Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:42:31