Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XL/512/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia Goleniowa przy ul. Puszkina Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:12:21
Uchwała Nr XL/511/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:09:51
Uchwała Nr XL/510/10 w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach Arkadiusz Sell 2010-04-21 13:07:52
Uchwała Nr XL/510/10 w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:41:29
Uchwała Nr XL/509/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:39:53
Uchwała Nr XL/509/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:37:39
Uchwała Nr XL/507/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:36:20
Uchwała Nr XL/508/10 w sprawie trybu przekazywania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:36:09
Uchwała Nr XL/507/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:35:02
Uchwała Nr XL/506/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:32:17
Uchwała Nr XL/505/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:31:00
Uchwała Nr XL/504/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:29:43
Uchwała Nr XL/503/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:27:57
Uchwała Nr XL/502/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza w zakresie rozliczenia zaległości czynszowych obsługiwanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie do 31.12.2009 r. Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:26:36
Uchwała Nr XL/501/10 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:25:22
Uchwała Nr XL/500/10 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów" przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:23:59
Uchwała Nr XL/500/10 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów" przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:23:24
Uchwała Nr XL/499/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:21:56
Uchwała Nr XL/498/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:20:43
XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 2010-03-31 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-04-21 12:17:18
29 kwietnia 2010 r. - dokument usunięty Marta Kachniarz 2010-04-21 09:58:48
BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Paweł Przesmycki 2010-04-21 08:45:16
BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Paweł Przesmycki 2010-04-21 08:39:41
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowad Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:25:19
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowad Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:23:47
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:23:10
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:21:46
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:20:28
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:19:25
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:13:52
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:12:57
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:11:41
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 14:07:56
Porządek obrad XL sesji RM w dniu 31 marca 2010 r. (środa) godz. 11.00 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-04-20 10:54:42
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 10:32:25
ZARZĄDZENIE NR 79/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2010-04-20 10:26:33
Obwieszczenie Paweł Przesmycki 2010-04-20 08:51:01
28 kwietnia 2010 r. - dokument usunięty Marta Kachniarz 2010-04-19 10:37:04
24 kwietnia 2010 r. - dokument usunięty Marta Kachniarz 2010-04-19 10:35:37
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w okresie od 20.04.2010 r. do 28.04.2010 r. - dokument usunięty Agata Zajko-Pałka 2010-04-19 10:22:18