Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w okresie od 23.03.2010r. do 31.03.2010r. - dokument usunięty Agata Zajko-Pałka 2010-04-19 10:19:40
19 kwietnia 2010 r. - dokument usunięty Marta Kachniarz 2010-04-19 09:27:31
Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych - w powiązaniu z istniejącą linią kablową - na terenie działki nr : 264/11 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. Kamila Buksik 2010-04-16 13:21:29
Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej , studni publicznych i fontanny na terenie miasta Goleniowa Wioleta Danowska 2010-04-16 12:19:44
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starzyńskiego na Osiedlu Helenów w Goleniowie Wioleta Danowska 2010-04-16 11:06:45
Zarządzenie nr 70/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24.03.2010 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2010-04-15 14:41:07
Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01.04.2010 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2010-04-15 14:39:46
Sprawozdanie Burmistrza Gminy z działalności w okresie od 8 lutego 2010 r. do 26 marca 2010 r. - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-04-15 13:37:05
Sprawozdanie Burmistrza Gminy z działalności w okresie od 8 lutego 2010 r. do 26 marca 2010 r. - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-04-15 13:36:41
Zarządzenie NR 59/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 marca 2010 roku. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu sali nr 124 i 117 w UGiM Goleniów oraz sali szkoleniowej w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej. Paweł Przesmycki 2010-04-15 13:32:49
Obwieszczenie Paweł Przesmycki 2010-04-15 13:29:51
Przebudowa drogi wraz z umocnieniem skarpy na dz. nr 55/4, 55/12, 56/1 obręb geodezyjny nr 6 miasto Goleniów Kamila Janiszewska 2010-04-15 12:54:39
Przebudowa drogi wraz z umocnieniem skarpy na dz. nr 55/4, 55/12, 56/1 obręb geodezyjny nr 6 miasto Goleniów Kamila Janiszewska 2010-04-15 12:45:59
18 kwietnia 2010 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-04-15 10:49:14
17 kwietnia 2010 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-04-15 10:47:29
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Maksymiliana Kolbego i Piastów w Goleniowie? Wioleta Danowska 2010-04-15 10:19:47
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Maksymiliana Kolbego i Piastów w Goleniowie? Wioleta Danowska 2010-04-15 10:18:23
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu o profilu naukowym dla młodzieży szczególnie uzdolnionej Edyta Guzikiewicz 2010-04-14 14:27:38
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2010-04-14 10:41:39
Remont opasek i zjazdów do posesji ul. Sikorskiego, ul. Leśnej, ul. Paderewskiego w Goleniowie Kamila Janiszewska 2010-04-14 09:32:29
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego w Goleniowie Kamila Janiszewska 2010-04-14 08:40:48
WAOŚ ?KB.7335/26/2010 Goleniów, dnia 12 kwietnia 2010r. Kamila Buksik 2010-04-13 14:35:09
Remont posadzki i malowanie sali gimnastycznej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Goleniowie Edyta Tomala 2010-04-13 13:59:04
Remont posadzki i malowanie sali gimnastycznej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Goleniowie Edyta Tomala 2010-04-13 13:57:43
Utrzymanie czystości na terenie targowiska miejskiego przy ul. Zielona Droga w Goleniowie Kamila Janiszewska 2010-04-13 13:05:57
Utrzymanie czystości na terenie targowiska miejskiego przy ul. Zielona Droga w Goleniowie Kamila Janiszewska 2010-04-13 13:04:35
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Goleniów Edyta Tomala 2010-04-13 12:37:20
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Goleniów Edyta Tomala 2010-04-13 12:36:42
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Goleniów Edyta Tomala 2010-04-13 12:36:25
Grzegorz Matławski 2010-04-13 11:39:40
Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01.04.2010 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2010-04-13 10:42:39
Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01.04.2010 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2010-04-13 10:31:36
Zarządzenie nr 70/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24.03.2010 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2010-04-13 10:25:55
Oszacowanie wartości 124 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego Kamila Janiszewska 2010-04-13 08:19:25
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2010-04-12 15:59:05
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2010-04-12 15:58:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego. Agnieszka Miturska 2010-04-12 14:19:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 68/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych. Agnieszka Miturska 2010-04-12 14:18:32
Budowa dróg dojazdowych i ciągów pieszych na terenie rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ulicy Przestrzennej w Goleniowie Wioleta Danowska 2010-04-12 13:38:05
Zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na siedzibe Rady Osiedla Helenow wraz z rozbudowa budynku i instalacjami: C.O., wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa oraz elektryczna w Goleniowie (Osiedle Helenow) ? I etap Edyta Tomala 2010-04-12 12:24:44