Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek złożony na piśmie nr 6 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:18:08
Wniosek złożony na piśmie nr 5 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:17:26
Wniosek złożony na piśmie nr 4 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:16:18
Wniosek złożony na piśmie nr 3 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:15:30
Wniosek złożony na piśmie nr 3 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:15:09
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:14:29
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 10:14:10
Jastrzębski Michał Monika Jasińska 2024-05-22 10:04:42
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Monika Jasińska 2024-05-22 09:34:20
Wniosek złożony na piśmie nr 3 - A. Guziak Monika Jasińska 2024-05-22 09:14:48
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - A. Guziak Monika Jasińska 2024-05-22 09:14:13
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - A. Guziak Monika Jasińska 2024-05-22 09:13:50
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - A. Guziak Monika Jasińska 2024-05-22 09:13:21
Wniosek złożony na piśmie nr 8 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:11:09
Wniosek złożony na piśmie nr 7 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:10:22
Wniosek złożony na piśmie nr 6 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:08:59
Wniosek złożony na piśmie nr 5 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:08:28
Wniosek złożony na piśmie nr 4 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:08:03
Wniosek złożony na piśmie nr 3 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:07:37
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:07:10
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - R. Kuszyński Monika Jasińska 2024-05-22 09:06:40
04. Wnioski złożone na piśmie 21.05.2024 r. Monika Jasińska 2024-05-22 09:05:57
Kontakt e-mailowy do radnych Monika Jasińska 2024-05-22 08:46:20
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 21.05.2024 r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 31/1, obręb nr 6 miasta Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-22 08:46:11
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 27 maja 2024 r. Katarzyna Bielan 2024-05-21 15:17:47
1964_2 Anna Jaroń 2024-05-21 13:43:28
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Anna Jaroń 2024-05-21 13:43:16
1964_2 Anna Jaroń 2024-05-21 13:41:59
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 215/209 obręb Załom, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Aleksandra Zalewska 2024-05-21 11:38:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 215/209 obręb Załom, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-21 11:36:29
Zarządzenie nr 119/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. Magdalena Chomont 2024-05-21 09:49:07
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. Aleksandra Zalewska 2024-05-20 15:09:45
Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów Marta Kachniarz 2024-05-20 15:06:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O UMARCZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działce nr 87 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. Adrianna Nalikowska 2024-05-20 13:18:47
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 Arkadiusz Sell 2024-05-20 12:26:16
Postanowienie Nr 392/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2024-05-20 12:08:25
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku Agnieszka Roszatycka-Krause 2024-05-17 15:40:23
2016 - dokument usunięty Agnieszka Roszatycka-Krause 2024-05-17 15:37:16
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 Agnieszka Roszatycka-Krause 2024-05-17 15:37:14
2017 - dokument usunięty Agnieszka Roszatycka-Krause 2024-05-17 15:36:55