Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - M. Jastrzębski - dokument usunięty Monika Jasińska 2024-05-17 13:43:35
02. Wnioski złożone na piśmie 13.05.2024 r. Monika Jasińska 2024-05-17 13:42:48
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Goleniów - EkoOświetlenie Edyta Tomala 2024-05-17 12:19:30
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Goleniów - EkoOświetlenie Edyta Tomala 2024-05-17 12:17:52
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Goleniów - EkoOświetlenie Edyta Tomala 2024-05-17 12:17:48
Zarządzenie nr 115/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy Goleniów w stanach gotowości obronnej państwa Arkadiusz Sell 2024-05-17 09:59:58
Zarządzenie nr 115/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy Goleniów w stanach gotowości obronnej państwa Arkadiusz Sell 2024-05-17 09:59:37
Zarządzenie nr 115/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy Goleniów w stanach gotowości obronnej państwa Arkadiusz Sell 2024-05-17 09:57:51
Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Tarnówko w sprawie zmiany nazwy miejscowości Tarnówko na Tarnówko-Gajówka i zmiany rodzaju miejscowości Tarnówko z osada leśna na rodzaj część wsi Tarnówko Agnieszka Miturska 2024-05-17 08:43:27
Konsultacje z mieszkańcami Zabrodzia i Krzewna (osady leśnej) nw sprawie zmiany nazwy miejscowości Krzewno na Krzewno-Leśniczówka i zmiany rodzaju miejscowości Krzewno z osada leśna na część osady Zabród Agnieszka Miturska 2024-05-17 08:40:40
Zarządzenie nr 118/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tarnówko Agnieszka Miturska 2024-05-17 08:29:45
Zarządzenie nr 117/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Zabrodzia i Krzewna (osady leśnej) Agnieszka Miturska 2024-05-17 08:27:55
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2024 r. Grzegorz Matławski 2024-05-17 08:12:46
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr 3/ŚU/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów w dniu 12.01.2024 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ?8? budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 obręb geodezyjny Białuń, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-16 13:19:01
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna Gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-05-16 13:16:22
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 267/13, 267/14, 267/15 położonych w obr. geod. Borzysławiec. Aleksandra Zalewska 2024-05-16 13:13:46
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401, obręb geodezyjny Lubczyna, w gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 14.05.2024r., pod znakiem: BOS.6220.11.2024.AZ wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Aleksandra Zalewska 2024-05-16 13:10:00
Zarządzanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Edyta Tomala 2024-05-16 12:28:09
Zarządzenie nr 112/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji dla szkół w 2024 r., dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2024-05-16 09:56:53
Zarządzenie nr 112/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji dla szkół w 2024 r., dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2024-05-16 09:54:43
Zarządzenie nr 112/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji dla szkół w 2024 r., dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2024-05-16 09:53:07
Dane teleadresowe Andrzej Krause 2024-05-16 08:30:50
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 21 maja 2024 r. Anna Jaroń 2024-05-15 14:22:45
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o naborze kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów Dorota Orłowska 2024-05-15 13:55:22
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o naborze kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów Dorota Orłowska 2024-05-15 13:54:21
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o naborze kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów Dorota Orłowska 2024-05-15 13:49:31
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o naborze kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów Dorota Orłowska 2024-05-15 13:05:39
Kontakt e-mailowy do radnych Monika Jasińska 2024-05-15 12:38:48
Zarządzenie nr 110/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. Magdalena Chomont 2024-05-15 11:01:52
Zarządzenie nr 113/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2024r. Magdalena Chomont 2024-05-15 11:00:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek nr 1094/3, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/17 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. Adrianna Nalikowska 2024-05-15 10:03:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek nr 1094/3, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/17 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. Adrianna Nalikowska 2024-05-15 10:02:31
Składy osobowe komisji Monika Jasińska 2024-05-14 15:32:22
Uchwała Nr I/5/24 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie. Monika Jasińska 2024-05-14 15:29:15
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu" Magdalena Mikulska 2024-05-14 13:19:58
Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów nr 114/2024 z dnia 14 maja.2024r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2024-05-14 11:43:41
1993 Anna Jaroń 2024-05-14 09:48:00
Latka Małgorzata Anna Jaroń 2024-05-14 09:47:52
1993 Anna Jaroń 2024-05-14 09:46:51
1991_1992 Anna Jaroń 2024-05-14 08:39:36