Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg 25 marca 2010


Goleniów, 22.02.2010r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

     • a) Obręb nr 8 miasta Goleniowa ul. Konstytucji 3 Maja

Nieruchomość zabudowana budynkiem obejmującym siedemnaście garaży, położona w obrębie nr 8 miasta Goleniowa przy ulicy Konstytucji 3 Maja, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 77/18, wpisana w Księdze Wieczyste KW nr 33245.

Sprzedaż udziału do 1/17 części w prawie własności budynku garażowego i oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale do 1/17 części działki nr 77/18.

W ramach zbywanych udziałów w działce nr 77/18 Nabywcy przysługiwać będzie prawo użytkowania z wyłączeniem innych osób garażu nr 27 o powierzchni 17m2.

  • Łączna cena wywoławcza: 10.000zł

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i lokal użytkowy - garaż.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej zostanie ustalona cena za grunt i cena za lokal użytkowy.

Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie podstawą do naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3% plus 22% podatku VAT.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będzie wynosić 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus 22% podatku VAT.

Na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 77/18 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 77/19, która wpisana jest w Księdze Wieczystej KW nr 28031, w zakresie niezbędnym do korzystania z tej nieruchomości.

Garaż można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z podinspektorem ds. sprzedaży nieruchomości w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (pokój 010) nr telefonu 91 46 98 243.

     • b) Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 74.030zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

2)

- działka nr 47/5 o powierzchni 957m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 69.520zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 701 z dnia 16 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć wodociągowa.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Teren działki nierówny, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

3)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 65.170zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

4)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 76.580zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

5)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 70.950zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

6)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 129.420zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

7)

- działka nr 46/4 o powierzchni 801m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 58.250zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 697 z dnia 15 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć wodociągowa.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

8)

- działka nr 46/5 o powierzchni 1.050m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 73.270zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 696 z dnia 15 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Na działce rośnie 1 drzewo liściaste i 1 drzewo iglaste. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

9)

- działka nr 46/6 o powierzchni 1.313m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 92.890 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

10)

- działka nr 46/8 o powierzchni 941m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 68.260 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 694 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

11)

- działka nr 46/9 o powierzchni 735m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 53.530zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 693 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

12)

- działka nr 46/10 o powierzchni 1.858m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 131.040zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 706 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony

Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 344 o warunkach zabudowy z dnia 31 grudnia 2003r, UA-AM-7335/493/2003 i Decyzji Burmistrza nr 148, WAOŚ-TS-7335/493/03/2006r oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków letniskowych z funkcją mieszkalną, parterowych z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW 1322

Cena wywoławcza : 74.665zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 17 grudnia 2009r.

3. Kolejny przetarg ustny nieograniczony

a) Obręb nr 1 miasta Goleniowa ul. Odrodzenia

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka nr 169/3 o powierzchni 1.190m2 , KW 17342

Cena wywoławcza : 125.000zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/62/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniowa, przy ulicy Odrodzenia.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 06 kwietnia 2009r, drugi 15 czerwca 2009r, trzeci na dzień 19 października 2009r, kolejny na dzień 17 grudnia 2009r.

     • b) Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 70.620zł

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 65.390zł

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 08 września 2009r, drugi 19 października 2009r, trzeci na dzień 17 grudnia 2009r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do dnia 19 marca 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2010r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 05-03-2010 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2010 10:23