Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Goleniów


Data: 06.07.2015r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków oznaczona numerem działki 61/7 o pow. 29m2, położona w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów przy ul. Ofiar Katynia z przeznaczeniem do użytkowania pod ogród.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 61/2, 61/6 i 91.

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 31,39zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00zł

Wadium wynosi: 5,00zł

Przetarg odbędzie się 20.08.2015r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 17.08.2015r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do 18.08.2015r. w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 005.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1, w dniu 19.08.2015r.

W dniu 20.08.2015r. przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu zostanie zawarta na okres 3 lat. Za pierwszy rok użytkowania czynsz będzie płatny jednorazowo do końca kwartału w którym zostanie zawarta umowa. W następnych latach czynsz roczny płatny jednorazowo do końca pierwszego kwartału każdego kolejnego roku trwania umowy.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
i Miasta w Goleniowie, pokój nr 005, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia

o przetargu.

Z up. Burmistrza

Henryk Zajko

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 16-07-2015 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 16-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2015 13:22