Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie Nr 307/2015

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt.1, § 2, § 2a, § 3 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 , Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r., poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043 i poz. 1044) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w następujących składach :

0x08 graphic
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 w Goleniowie, ul. Jodłowa 33:

1. Sylwia Kondrat - Ślepaczek, zam. Stawno, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Klaudia Kwiecień, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Małgorzata Hawrot, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Mateusz Gradek, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Marta Zaborska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Dorota Momot, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Julia Ginał, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Adriana Sulikowska, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 26:

1. Małgorzata Chamera- Kinik, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Szymon Kwiecień, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Bożena Chmielewska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Halina Kowalska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Monika Jasińska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Grażyna Trzeciak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Alicja Straszyńska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Anita Jurewicz, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14:

1. Izabella Mech, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Agnieszka Skoczylas, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Kamila Witt, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Maciej Wójcik, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Andrzej Pawłowski, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Krystyna Gryczyńska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Agnieszka Stachowicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Róża Tarnożek, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Goleniowie, ul. Witosa 7:

1. Sonia Kinik, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Ewa Hankus, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Kamila Michorzewska, zam. Kliniska Wielkie, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Jolanta Kortiak - Gulbinowicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Konrad Wojciechowski, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Adrian Skakuj, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Janusz Drozdowski, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Anna Grycz, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Goleniowie, ul. Jagiełły 12:

1. Anna Mucha, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Joanna Frontczak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Łukasz Wójcik, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

4. Wojciech Zajko, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Krystyna Wegnerowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Grażyna Sieczkarek, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Jolanta Mielczarek, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie, ul. Niepodległości 1:

1. Izabela Michalewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Agnieszka Kowalczyk, zam. Białuń, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Paulina Trędowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Arkadiusz Ludwiczak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Marta Gulbinowicz - Draguła, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Bogumiła Struk, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Radosław Kręwicki, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Rozalia Lewicka, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

7) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie, ul. Piaskowa 9:

1. Elżbieta Abramczyk, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Izabela Jelińska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Martyna Polińska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

4. Agnieszka Cios, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Ewa Szypuła, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Joanna Ilczyszyn, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Małgorzata Mętel, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

8) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Goleniowie, ul. Akacjowa 19:

1. Patrycja Gul, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Anna Sitniczuk, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Joanna Chilkiewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Andżelika Radkiewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Magdalena Pach, zam. Krzewno, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Kamil Chruściński, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Adam Czerkawski, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Barbara Grabia, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

9) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Goleniowie, ul. Szczecińska 36:

1. Ewa Turowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Damian Iwaniuk, zam. Podańsko, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Małgorzata Szachniuk, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Wojciech Borkowski, zam. Miękowo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Agata Wachowiak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Damian Pietroń, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Danuta Czerkawska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Maja Klepinowska, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

10) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie, ul. Norwida 1:

1. Janusz Klus, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Ewa Kowalska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

3. Joanna Kowalczyk, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

4. Dominik Okunek, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Dominika Retel, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Danuta Komenda, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Inga Sławska, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

11) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, ul. Plac Lotników 1:

1. Wioletta Kędra, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Agnieszka Kot, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

3. Agnieszka Kowalczyk, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

4. Mirosława Wojciechowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Dagmara Ratajczak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Bożena Zaremba, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Marta Kachniarz, zam. Imno, osoba wskazana przez Burmistrza.

12) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Goleniowskim Domu Kultury, ul. Słowackiego 1:

1. Urszula Klus, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Paweł Ohl, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Mariola Kupriańczyk, zam. Maszewo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Wioletta Lisiak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Halina Jakimowicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Paulina Waszkiewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Andrzej Kowalewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Aleksandra Cembała, zam. Marszewo, osoba wskazana przez Burmistrza.

13) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 z siedzibą w Klubie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, ul. Matejki 3C:

1. Teresa Pokorska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Jakub Drozdowski, zam. Danowo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Anna Krukowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Barbara Mądrawska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Dorota Kazanowska - Żak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Bartosz Izbiński, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Jacek Kręwicki, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Aneta Żak-Izbińska, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

14) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 z siedzibą w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Goleniowie, ul. Witosa 7:

1. Kazimiera Goc, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Weronika Rećko, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Kamila Janiszewska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Weronika Gulbinowicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Monika Jakimowicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Marta Karp, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Ewa Aberbuch, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Lena Giniewska, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

15) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Krępsku, ul. Szkolna 2:

1. Zofia Machnicka, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Ewelina Szymańska - Fiedler, zam. Krępsko, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Agata Frost, zam. Kliniska Wielkie, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Monika Gąsior, zam. Białuń, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Adrian Pawłowski, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Sebastian Przygodzki, zam. Wierzchosław, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Andrzej Latka, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Urszula Zaborowska, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

16) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 z siedzibą w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu, ul. Sielankowa 4:

1. Witold Morawski, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Jacek Kuś, zam. Białuń, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Jadwiga Rogóż, zam. Kliniska Wielkie, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Małgorzata Kurkowska, zam. Białuń, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Weronika Rubinowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Roman Kazanowski, zam. Wierzchosław, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Grzegorz Lipiński, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Urszula Olejniczak, zam. Białuń, osoba wskazana przez Burmistrza.

17) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 z siedzibą w Zespole Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4:

1. Piotr Kondrat, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Anna Iwaniuk, zam. Podańsko, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Natalia Laskowska, zam. Kliniska Wielkie, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Agnieszka Widlińska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Ewa Górzna, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Kamila Baryluk, zam. Mosty, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Joanna Kaczanowicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Katarzyna Michel, zam. Mosty, osoba wskazana przez Burmistrza.

18) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 z siedzibą w Klubie Stara Hydrofornia w Goleniowie, ul. Krzywoustego 16:

1. Bożena Radkiewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Teresa Dołęga, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Krystyna Daszuta, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Magdalena Gąsior, zam. Białuń, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Artur Panek, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Anna Bauer, zam. Tarnówko, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Elżbieta Kwiecień, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Ireneusz Tarnożek, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

19) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 z siedzibą w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich, ul. Piastowska 11:

1. Tadeusz Bucior, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Katarzyna Migut, zam. Załom, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Agnieszka Laskowska, zam. Kliniska Wielkie, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Elżbieta Niedźwiedzka, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Aleksandra Rybak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Kalina Słomska, zam. Łaniewo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Sławomir Kowalczyk, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Julia Petrusewicz, zam. Goleniów, uzupełnienie składu

9. Katarzyna Jońca, zam. Kliniska Wielkie, osoba wskazana przez Burmistrza.

20) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lubczynie, ul. Lipowa 14:

1. Agnieszka Oleszek, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Kamila Śmiechowska, zam. Kępy Lubczyńskie, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Michalina Meller, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Teresa Bugajska, zam. Komarowo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Katarzyna Jóźwik, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Jerzy Rój, zam. Lubczyna, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Grażyna Kapejewska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Jan Zarzycki, zam. Lubczyna, osoba wskazana przez Burmistrza.

21) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 z siedzibą w Przedszkolu Niepublicznym „Kacper” w Załomiu, ul. Wierzbowa 2:

1. Liwia Pawlak, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Marcin Migut, zam. Załom, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Krystyna Baruk, zam. Pucice, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

4. Zofia Korczak, zam. Komarowo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

5. Agnieszka Radłowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Katarzyna Maślanka, zam. Podańsko, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Ireneusz Matławski, zam. Pucice, osoba wskazana przez Burmistrza.

22) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22 z siedzibą w Szpitalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. Nowogardzka 2:

1. Krystyna Kondrat, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Ewelina Trędowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

3. Urszula Pankiewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

4. Marta Banaś, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Tadeusz Kinik, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Albina Ilczyszyn - Słota, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Sylwia Kaliszewska, zam. Goleniów, osoba wskazana przez Burmistrza.

23) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23 z siedzibą w Zakładzie Karnym w Goleniowie, ul. Grenadierów 66:

1. Anna Solska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Lucyna Trędowska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

3. Michał Lewandowski, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

4. Hubert Cieśla, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Paulina Zięba, zam. Marszewo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Piotr Sieczkarek, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Tadeusz Orłowski, zam. Marszewo, osoba wskazana przez Burmistrza.

24) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24 z siedzibą w placówce Nasz Dom, Komarowo 15A:

1. Danuta Kowalczyk, zam. Komarowo, zgłoszenia dokonał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Bartosz Borysewicz, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy KORWiN

3. Katarzyna Bugajska, zam. Komarowo, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz`15”

4. Sylwia Tomaszewska, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Aleksandra Durlej, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Elżbieta Skarubsky, zam. Goleniów, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Halina Gnaś, zam. Szczecin, osoba wskazana przez Burmistrza.

§ 2. Składy komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

I Zastępca Burmistrz Gminy

Henryk Zajko

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 05-10-2015 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2015 14:54