Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiacych własnosć Gminy Goleniów - 08.04.2010


Data: 17.03.2010

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości:

1/ Stanowiska na targowisku przy ul. Zielona Droga w Goleniowie przeznaczone pod kontenery handlowe:

a/Stanowisko nr 60 o pow. 15m2

Miesięczny wywoławczy czynsz wynosi: 268,50zł + 22% VAT

Minimalne postąpienie wynosi: 2,69zł

b/Stanowisko nr 82 o pow. 15m2

Miesięczny wywoławczy czynsz wynosi: 268,50zł + 22% VAT

Minimalne postąpienie wynosi: 2,69zł

Wadium wynosi: 1 000,00zł

2/Działka nr 59 o pow. 2,5765ha w skład której wchodzą grunty:

- RV 1,3884 ha

- RVI 0,7438 ha

- RVIz 0,2448 ha

- Ł V 0,1995 ha

położona w obrębie nr 10 miasta Goleniów z przeznaczeniem pod uprawy polowe

Roczny wywoławczy czynsz wynosi: 128,27zł

Minimalne postąpienie wynosi: 1,28zł

Wadium wynosi: 26,00zł

Zgodnie z zapisami w wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia znak: WGR-TKa-72248-3/2010 z dnia 08.02.2010, WGR-TKa-72248-5/2010 z dnia 17.02.2010, WGR-TKa-72248-6/2010 z 18.02.2010 podanymi do publicznej wiadomości, wysokość czynszu określona do przetargu została podwyższona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2009 ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Umowy dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod działalność handlową zostaną zawarta na okres do 30.06.2010. Na działkę nr 59 przeznaczoną pod działalność rolniczą na okres 3 lat.

Za działki handlowe czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca natomiast za działkę rolną czynsz płatny w 4 ratach z płatnością do końca każdego kwartału.

Czynsz za wydzierżawione grunty gminne będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg odbędzie się 08.04.2010 o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Przystępujący do przetargu w terminie do dnia 06.04.2010 winien wpłacić wadium .

Wadium należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego
a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od złożenia podpisu pod umową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

UG i M w Goleniowie , pokój nr 5, tel. 46-98-248.

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując

o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 22-03-2010 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2010 12:54