Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII-111-94 w sprawie odwołania członków Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 10:35
dokument Uchwała Nr VII-110-94 w sprawie odwołania Doraźnej Komisji Sportu Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 10:05
dokument Uchwała Nr VII-109-94 w sprawie odwołania Doraźnej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 10:04
dokument Uchwała Nr VII-108-94 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1995 2016-08-19 10:07
dokument Uchwała Nr VII-107-94 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2016-08-19 10:01
dokument Uchwała Nr VII-106-94 w sprawie podatku od nieruchomości 2016-08-19 10:00
dokument Uchwała Nr VII-105-94 w sprawie zmiany uchwały o wyborze koncepcji gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określenia wysokości opłat targowych 2016-08-19 09:58
dokument Uchwała Nr VII-104-94 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1994 2016-08-19 09:58
dokument Uchwała Nr VII-103-94 w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 09:59
dokument Uchwała Nr VII-102-94 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-08-19 09:55
dokument Uchwała Nr VII-101-94 w sprawie wyboru uzupełniającego członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie 2016-08-19 09:55
dokument Uchwała Nr VII-100-94 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2016-08-19 09:54
dokument Uchwała Nr VII-99-94 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady 2016-08-19 09:47
dokument Uchwała Nr VII-98-94 w sprawie zmiany uchwały Nr VI-40-90 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 24 października 1990 roku w sprawie przejęcia przez gminę zadań z zakresu rządowej administracji ogólnej 2016-08-19 09:46
dokument Uchwała Nr VII-97-94 popierająca wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zawarty w Uchwale Nr 66 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 9 grudnia 1994 roku 2016-08-19 09:43
dokument Uchwała Nr VI-96-94 w sprawie uchylenia uchwały Nr III-85-91 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności koordynacyjne związane z wydaniem opinii w sprawie instalacji ogrzewania gazowego w mieszkaniach 2016-08-18 14:23
dokument Uchwała Nr VI-95-94 sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-18 14:22
dokument Uchwała Nr VI-94-94 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-18 14:21
dokument Uchwała Nr VI-93-94 w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Goleniów na własność nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-08-18 14:20
dokument Uchwała Nr VI-92-94 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1994 2016-08-18 14:20
dokument Uchwała Nr VI-91-94 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Goleniów 2016-08-18 14:19
dokument Uchwała Nr VI-90-94 w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów oraz zgody na przeznaczenie gruntów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe 2016-08-18 14:18
dokument Uchwała Nr V-89-94 w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy w Goleniowie Pana Bogusława Tunkiewicza 2016-08-18 14:17
dokument Uchwała Nr V-88-94 w sprawie miesięcznego limitu kilometrów dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów z tytułu używania własnego samochodu osobowego dla celów służbowych 2016-08-18 14:17
dokument Uchwała Nr V-87-94 w sprawie wyboru członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie 2016-08-18 14:16
dokument Uchwała Nr V-86-94 w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy w Goleniowie 2016-08-18 14:14
dokument Uchwała Nr V-85-94 w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2016-08-18 14:15
dokument Uchwała Nr IV-84-94 w sprawie utworzenia osiedla w mieście Goleniów 2016-08-18 14:09
dokument Uchwała Nr IV-83-94 w sprawie regulaminu obrad Zarządu Gminy i Miasta Goleniów 2016-08-18 14:08
dokument Uchwała Nr IV-82-94 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Goleniów do Komunalnego Związku Celowego ?System Informatyczny Gmin Pomorza Zachodniego SIGPOZ? 2016-08-18 14:04
dokument Uchwała Nr IV-81-94 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli na członków do rad nadzorczych z.o.z o obszarze działania województwa 2016-08-18 14:02
dokument Uchwała Nr IV-80-94 w sprawie regulaminu pracy komisji konkuroswej oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora przedszkola Miejskiego nr 4 w Goleniowie 2016-08-17 15:11
dokument Uchwała Nr IV-79-94 w sprawie ustalania zasad mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych, komunalnych domach jednorodzinnych i zbywania gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych obiektów 2016-08-17 15:04
dokument Uchwała Nr IV-78-94 w sprawie odpłatności za żłobek 2016-08-17 15:00
dokument Uchwała Nr IV-77-94 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Kliniska Wielkie 2016-08-17 14:59
dokument Uchwała Nr IV-76-94 w sprawie zmiany uchwały Nr V-242-93 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 10 września 1993 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych 2016-08-17 14:58
dokument Uchwała Nr IV-75-94 uchylająca uchwałę Nr III-47-94 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 07 września 1994 roku w sprawie wydzierżawienia terenu przy ul. Witosa i przyrzeczenia sprzedaży tej nieruchomości 2016-08-17 14:57
dokument Uchwała Nr IV-74-94 w sprawie wydzierżawienia terenu przy ul. Witosa Nr 31a i przy ul. Króla Władysława Łokietka Nr 8 w Goleniowie 2016-08-17 14:56
dokument Uchwała Nr IV-73-94 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 2016-08-17 14:55
dokument Uchwała Nr IV-72-94 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-08-17 14:54
dokument Uchwała Nr IV-71-94 w sprawie ustalenia brzmienia nazw organów gminy 2016-08-17 14:53
dokument Uchwała Nr IV-70-94 w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów 2016-08-17 14:52
dokument Uchwały Nr IV-69-94 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 14:51
dokument Uchwały Nr III-68-94 w sprawie miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów z tytułu używania własnego samochodu osobowego dla celów służbowych 2016-08-17 14:50
dokument Uchwały Nr III-67-94 w sprawie upoważnienia do poręczenia umów pożyczek 2016-08-17 14:49
dokument Uchwała Nr III-66-94 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miasta Stargard z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim 2016-08-17 14:48
dokument Uchwała Nr III-65-94 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminę Gryfice z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gryficach 2016-08-17 14:45
dokument Uchwała Nr III-64-94 w sprawie uchylenia uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Goleniowie 2016-08-17 14:43
dokument Uchwała Nr III-63-94 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV-24-90 RGiM z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie programów działania stałych komisji RGiM 2016-08-17 14:40
dokument Uchwała Nr III-62-94 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 14:39
dokument Uchwała Nr III-61-94 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-08-17 14:38
dokument Uchwała Nr III-60-94 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji 2016-08-17 14:14
dokument Uchwała Nr III-59-94 w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Rady Gminy i Miasta w Goleniowie do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników ludowych 2016-08-17 14:13
dokument Uchwała Nr III-58-94 w sprawie wyznaczenia członka Rejonowej Rady Zatrudnienia w Goleniowie 2016-08-17 14:12
dokument Uchwała Nr III-57-94 w sprawie wyboru członka do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Goleniowie 2016-08-17 14:10
dokument Uchwała Nr III-56-94 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast i Gmin Morskich 2016-08-17 14:10
dokument Uchwała Nr III-55-94 w sprawie wyboru delegatów do Komunalnego Związku Celowego "POMERANIA" 2016-08-17 14:09
dokument Uchwała Nr III-54-94 w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Rolnictwa Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 14:07
dokument Uchwała Nr III-53-94 w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 14:06
dokument Uchwała Nr III-52-94 w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Sportu Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 14:04
dokument Uchwała Nr III-51-94 w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Oświaty Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 14:03
dokument Uchwała Nr III-50-94 w sprawie składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 13:52
dokument Uchwała Nr III-49-94 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 13:50
dokument Uchwała Nr III-48-94 w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, dotyczącej lokalizacji piekarni we wsi Białuń 2016-08-17 13:49
dokument Uchwała Nr III-47-94 w sprawie wydzierżawienia terenu przy ul. Witosa i przyrzeczenia sprzedaży tej nieruchomości 2016-08-17 13:48
dokument Uchwała Nr III-46-94 zmieniająca uchwałę Nr II-274-94 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie wyznaczenia wielkości terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego 2016-08-17 13:47
dokument Uchwała Nr III-45-94 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Goleniowie 2016-08-17 13:46
dokument Uchwała Nr III-44-94 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczania podatku rolnego za II półrocze 1994 r. 2016-08-17 13:45
dokument Uchwała Nr III-43-94 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1994 2016-08-17 13:44
dokument Uchwała Nr III-42-94 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rolnictwa Rady Gminy i Miasta w Goleniowie oraz wyboru jej Przewodniczącego 2016-08-17 13:42
dokument Uchwała Nr III-41-94 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy i Miasta w Goleniowie oraz wyboru jej Przewodniczącego 2016-08-17 13:41
dokument Uchwała Nr III-40-94 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Sportu Rady Gminy i Miasta w Goleniowie oraz wyboru jej Przewodniczącego 2016-08-17 13:03
dokument Uchwała Nr III-39-94 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Oświaty Rady Gminy i Miasta w Goleniowie oraz wyboru jej Przewodniczącego 2016-08-17 13:02
dokument Uchwała Nr III-38-94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 13:01
dokument Uchwała Nr II-37-94 w sprawie pisma samorządowego Gminy i Miasta Goleniów "Przegląd Goleniowski" 2016-08-17 13:00
dokument Uchwała Nr II-36-94 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów 2016-08-17 12:59
dokument Uchwała Nr II-35-94 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 12:57
dokument Uchwała Nr II-34-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Mostach 2016-08-17 12:56
dokument Uchwała Nr II-33-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego nr 6 w Goleniowie 2016-08-17 12:56
dokument Uchwała Nr II-32-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Goleniowie 2016-08-17 12:54
dokument Uchwała Nr II-31-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego nr 4 w Goleniowie 2016-08-17 12:53
dokument Uchwała Nr II-30-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Goleniowie 2016-08-17 12:52
dokument Uchwała Nr II-29-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Goleniowie 2016-08-17 12:44
dokument Uchwała Nr II-28-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego nr 1 w Goleniowie 2016-08-17 12:43
dokument Uchwała Nr II-27-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawnie 2016-08-17 12:42
dokument Uchwała Nr II-26-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostach 2016-08-17 12:42
dokument Uchwała Nr II-25-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2016-08-17 12:41
dokument Uchwała Nr II-24-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępsku 2016-08-17 12:40
dokument Uchwała Nr II-23-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Komarowie 2016-08-17 12:39
dokument Uchwała Nr II-22-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kliniskach 2016-08-17 12:38
dokument Uchwała Nr II-21-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Białuniu 2016-08-17 12:37
dokument Uchwała Nr II-20-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Goleniowie 2016-08-17 12:16
dokument Uchwała Nr II-19-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie 2016-08-17 12:15
dokument Uchwała Nr II-18-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie 2016-08-17 12:14
dokument Uchwała Nr II-17-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie 2016-08-17 12:13
dokument Uchwała Nr II-16-94 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie 2016-08-17 12:12
dokument Uchwała Nr II-15-94 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Mostach 2016-08-17 12:11
dokument Uchwała Nr II-14-94 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Mostach 2016-08-17 12:10
dokument Uchwała Nr II-13-94 w sprawie ustalenia drugiego terminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Goleniowie 2016-08-17 12:09
dokument Uchwała Nr II-12-94 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1994 2016-08-17 12:08
dokument Uchwała Nr II-11-94 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej RGiM, wyboru jej Przewodniczącego i członków 2016-08-17 12:07
dokument Uchwała Nr II-10-94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju RGiM w Goleniowie 2016-08-17 10:57
dokument Uchwała Nr II-9-94 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-08-17 10:57
dokument Uchwała Nr I-8-94 w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 10:55
dokument Uchwała Nr I-7-94 w sprawie ustalenia składu ilościowego Zarządu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 10:51
dokument Uchwała Nr I-6-94 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 10:50
dokument Uchwała Nr I-5-94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Goleniów 2016-08-17 10:49
dokument Uchwała Nr I-4-94 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 10:48
dokument Uchwała Nr I-3-94 w prawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów 2016-08-17 10:46
dokument Uchwała Nr I-2-94 w sprawie wyboru Delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego 2016-08-17 10:32
dokument Uchwała Nr I-1-94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-17 10:30
dokument Uchwała Nr V-303-94 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kliniska Wielkie 2016-04-21 15:10
dokument Uchwała Nr V-302-94 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Pucice 2016-04-21 15:09
dokument Uchwała Nr V-301-94 w sprawie nieodpłatnego wydzierżawienia terenu przy ul. Spacerowej w Goleniowie 2016-04-21 15:08
dokument Uchwała Nr V-300-94 w sprawie wydzierżawienia zabytkowego spichlerza położonego w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 8 2016-04-21 15:07
dokument Uchwała Nr V-299-94 w sprawie korekty budżetu gminy i miasta na rok 1994 2016-04-21 15:06
dokument Uchwała Nr V-298-94 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Goleniowie 2016-04-21 15:05
dokument Uchwała Nr V-297-94 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Goleniowie 2016-04-21 15:04
dokument Uchwała Nr V-296-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostach 2016-04-21 15:03
dokument Uchwała Nr V-295-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2016-04-21 15:03
dokument Uchwała Nr V-294-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krępsku 2016-04-21 15:02
dokument Uchwała Nr V-293-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komarowie 2016-04-21 15:01
dokument Uchwała Nr V-292-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliniskach 2016-04-21 15:00
dokument Uchwała Nr V-291-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Goleniowie 2016-04-21 15:00
dokument Uchwała Nr V-290-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Goleniowie ul. Szczecińska 2016-04-21 14:59
dokument Uchwała Nr V-289-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goleniowie 2016-04-21 14:57
dokument Uchwała Nr V-288-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 2016-04-21 14:55
dokument Uchwała Nr V-287-94 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goleniowie ul. Kilińskiego 2016-04-21 14:54
dokument Uchwała Nr V-286-94 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzonych przez Zarząd Gminy i Miasta w Goleniowie konkrusów na dyrektorów publicznych szkół podstowowych z terenu Gminy Goleniów 2016-04-21 15:11
dokument Uchwała Nr IV-285-94 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV-234-93 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia płatnych parkingów na terenie miasta Goleniowa 2016-04-21 14:50
dokument Uchwała Nr IV-284-94 w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa nie podlegających komunalizacji 2016-04-21 14:49
dokument Uchwała Nr IV-283-94 w sprawie założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-04-21 14:47
dokument Uchwała Nr IV-282-94 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice 2016-04-21 14:46
dokument Uchwała Nr IV-281-94 w sprawie nadania pierwszego statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Goleniowie 2016-04-21 15:12
dokument Uchwała Nr IV-280-94 w sprawie Aktu Założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Goleniowie 2016-04-21 14:44
dokument Uchwała Nr IV-279-94 w sprawie korekty budżetu gminy i miasta na rok 1994 2016-04-21 14:43
dokument Uchwała Nr IV-278-94 w sprawie udzielenia absolutorium 2016-04-21 14:42
dokument Uchwała Nr IV-277-94 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 1993 2016-04-21 15:11
dokument Uchwała Nr III-276-94 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 1994 2016-04-21 15:12
dokument Uchwała Nr II-275-94 w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska 2016-04-20 15:27
dokument Uchwała Nr II-274-94 w sprawie wyznaczenia wielkości terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego 2016-04-20 15:26
dokument Uchwała Nr II-273-94 w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej 2016-04-21 15:13
dokument Uchwała Nr II-272-94 w sprawie odpłatności za żłobek 2016-04-20 15:25
dokument Uchwała Nr II-271-94 w sprawie poręczenia na spłatę kredytu 2016-04-20 15:24
dokument Uchwała Nr II-270-94 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia i spłaty zobowiązania 2016-04-20 15:20
dokument Uchwała Nr I-269-94 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Goleniów 2016-04-20 15:19
dokument Uchwała Nr I-268-94 w sprawie przejęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Goleniowie 2016-04-20 15:17
dokument Uchwała Nr I-267-94 w sprawie wydzierżawienia terenu przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Goleniowie 2016-04-20 15:16
dokument Uchwała Nr I-266-94 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na I półrocze 1994 r. 2016-04-20 15:15
dokument Uchwała Nr I-265-94 w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określenia wysokości opłat targowych 2016-04-20 15:14
dokument Uchwała Nr I-264-94 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2016-04-20 15:12
dokument Uchwała Nr I-263-94 w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych 2016-04-20 15:10
dokument Uchwała N r I-262-94 w sprawie podatku od nieruchomości na 1994 rok 2016-04-20 15:08
dokument Uchwała Nr I-261-94 w sprawie nadania urzędowych ulic w Załomiu 2016-04-20 15:01