Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w granicach administracyjnych Gminy Goleniów (aktualizacja dokumentu)

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały Nr X/73/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.                     o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w granicach administracyjnych Gminy Goleniów (aktualizacja dokumentu), wraz                           z  prognozą oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Uchwała z uzasadnieniem znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta                 w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –zagospodarowanie przestrzenne – ogłoszenia.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium… w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej -                       e-mail:ugim@goleniow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 r.

 

                                                                                                   Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                                   Robert Krupowicz