Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o podjęciu uchwał w sprawie planu miejscowego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)                     i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską               w Goleniowie uchwał:

- Nr XI/93/15 z dnia 09 września 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XIX/228/16 z dnia 27 kwietnia     2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4, dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

     Przedmiotem planu będzie zmiana ustaleń w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zmiana parametrów                i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zmiana przeznaczenia działek nr 136/19, nr 139/120,             nr 136/45, nr 136/46, nr 136/47, nr 136/48, nr 136/49, nr 136/50, nr 136/51, nr 136/52, nr 136/53,             nr 140/1, nr 140/2, nr 140/3, nr 140/4, nr 140/5 w obr. nr 4 miasta Goleniowa;

 

- Nr XIX/227/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej  załącznik graficzny do uchwały                         Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. o przystąpieniu                              do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny.

 

     Uchwały z załącznikami graficznymi i uzasadnieniem znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy                 i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –zagospodarowanie przestrzenne – ogłoszenia.

       Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia                           18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia                 i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia    13 czerwca 2016 r. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 18-05-2016 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2016 10:58