Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o przystąpieniu do sporządzenia planu obr. 11

        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami)                     i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały Nr XXI/237/16 z dnia 25 maja 2016 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

     Zmiana planu polegać będzie na:

  1. zmianie treści uchwały w części dotyczącej ustaleń w zakresie   zaopatrzenia w ciepło;
  2. zmianie fragmentu planu uchwalonego uchwałą o której mowa w §1, obejmującego  działki: nr 6/1, nr 6/2, nr 6/3, nr 6/4, nr 57/2, nr 57/12, nr 57/13, nr 57/14, nr 57/15, nr 57/16, nr 57/17,  nr 57/18, nr 57/19, część działki nr 6/5, część działki nr 57/1, część działki nr 55, część działki nr 218 i część działki nr 58, położone w obrębie                ewidencyjnym nr 11 miasta Goleniowa, zgodnie z obszarem zaznaczonym na załączniku nr 2 do uchwały i w myśl uzasadnienia do uchwały (BIP).

 

     Uchwała z załącznikami graficznymi i uzasadnieniem znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –zagospodarowanie przestrzenne – ogłoszenia.

       Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu w formie pisemnej, ustnie                  do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa    w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia    18 lipca 2016 r.   

 

                                                                                          Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 23-06-2016 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2016 10:31