Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na najem nieruchomosci gminnej na dzień 11.08.2016r.


Data: 30.06.2016r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 11m2 wchodzące w skład budynku gospodarczego usytuowanego na działce nr 397/2 przy ul. Jana Kochanowskiego w Goleniowie.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla wnioskodawców, którzy złożyli wniosek
o wynajem pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 8.

Gmina nie zapewnia dojścia do pomieszczenia gospodarczego. Przyszły najemca dostęp
do przedmiotu najmu zapewni we własnym zakresie. Koszty przygotowania przedmiotu najmu

do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem ponosi najemca.

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 27,72zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00zł

Wadium wynosi: 5,00zł

Przetarg odbędzie się 11.08.2016r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 08.08.2016r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794.

Kopie dowodu wniesienia wadium należy przedłożyć w terminie do dnia 09.08.2016r.
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
i Miasta w Goleniowie, pokój 005.

Do uczestnictwa w przetargu na najem pomieszczenia gospodarczego oznaczonego na mapie nr 8 zostaną zakwalifikowani oferenci, którzy przed lub w czasie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, złożyli wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

o jego najem, wniosą wadium i kopie dowodu wpłaty przedłożą w wyznaczonym terminie.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1, w dniu 10.08.2016r.

W dniu 11.08.2016r. przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa najmu na użytkowanie pomieszczenia gospodarczego o pow. 11m2 zostanie zawarta

na okres 3 lat. Za pierwszy rok użytkowania czynsz będzie płatny jednorazowo do końca kwartału w którym zostanie zawarta umowa. W następnych latach czynsz roczny płatny jednorazowo
do końca pierwszego kwartału każdego kolejnego roku trwania umowy.

Czynsz za wynajem pomieszczenia gospodarczego będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
i Miasta w Goleniowie, pokój nr 005, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia

o przetargu.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 08-07-2016 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 08-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2016 09:54