Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr X-348-96 w sprawie odwołania delegata Rady Miejskiej w Goleniowie do SSWS 2016-08-23 10:47
dokument Uchwała Nr X-347-96 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji Rady Miejskiej 2016-08-23 10:46
dokument Uchwała Nr X-346-96 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie wsi Kliniska Wielkie 2016-08-23 10:45
dokument Uchwała Nr X-345-96 w sprawie zmiany uchwały z dnia 2 października 1996 roku Nr VII-311-96 w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego obowiązującego na placach i w parkach 2016-08-23 10:33
dokument Uchwała Nr X-344-96 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Goleniów do zawarcia umowy dzierżawy obiektu przedszkola przy ul. Akacjowej 19 z Wojskową Agencją Mieszkaniową Oddział Terenowy w Stargardzie Szczecińskim 2016-08-23 10:31
dokument Uchwała Nr X-343-96 w sprawie zmiany uchwały Nr V-290-96 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 czerwca 1996 r. dot. obowiązków osób umieszczających reklamy na nieruchomościach i w pasie drogowym oraz opłat za reklamy 2016-08-23 10:30
dokument Uchwała Nr X-342-96 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-163-95 rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 maja 1995 roku w sprawie określenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-08-23 10:28
dokument Uchwała Nr X-341-96 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1996 2016-08-23 10:27
dokument Uchwała Nr X-340-96 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaniechano produkcji rolnej 2016-08-23 10:25
dokument Uchwała Nr X-339-96 w sprawie budżetu gminy Goleniów na rok 1997 2016-08-23 10:24
dokument Uchwała Nr IX-338-96 w sprawie uchwalenia statutu osiedla "Północ" w Goleniowie 2016-08-23 10:12
dokument Uchwała Nr IX-337-96 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji Rady Miejskiej 2016-08-23 10:09
dokument Uchwała Nr IX-336-96 w sprawie podatku od nieruchomości na 1997r. 2016-08-23 10:07
dokument Uchwała Nr IX-335-96 sprawie zaproszenia i osiedlenia na terenie gminy Goleniów rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstanu 2016-08-23 09:45
dokument Uchwała Nr IX-334-96 w sprawie powołania osiedla w mieście Goleniów 2016-08-23 09:43
dokument Uchwała Nr IX-333-96 w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Goleniów nieruchomości zabudowanych hydroforniami i osadnikami ścieków z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-08-23 09:41
dokument Uchwała Nr IX-332-96 w sprawie najmu lokalu użytkowego w pawilonie handlowo - usługowym przy ul. Barnima 1 w Goleniowie 2016-08-23 09:40
dokument Uchwała Nr IX-331-96 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na 1997 rok 2016-08-23 09:38
dokument Uchwała Nr IX-330-96 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2016-08-23 09:31
dokument Uchwała Nr IX-329-96 w sprawie zmiany uchwały o wyborze koncepcji gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określenia wysokości opłat targowych 2016-08-23 09:29
dokument Uchwała Nr IX-328-96 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1997 2016-08-23 09:28
dokument Uchwała Nr IX-327-96 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i spłaty zobowiązania 2016-08-23 09:25
dokument Uchwała Nr IX-326-96 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i spłaty zobowiązania 2016-08-23 09:25
dokument Uchwała Nr IX-325-96 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów i porozumień dla członków Zarządu Gminy 2016-08-23 09:22
dokument Uchwała Nr IX-324-96 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy 2016-08-23 09:40
dokument Uchwała Nr VIII-323-96 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie remontów 2016-08-23 09:13
dokument Uchwała Nr VIII-322-96 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-271-96 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 2016-08-23 09:11
dokument Uchwała Nr VIII-321-96 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych 2016-08-23 09:03
dokument Uchwała Nr VIII-320-96 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Goleniów 2016-08-23 09:09
dokument Uchwała Nr VIII-319-96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-08-23 09:09
dokument Uchwała Nr VII-318-96 w sprawie współpracy z gminą Opmeer 2016-08-22 14:08
dokument Uchwała Nr VII-317-96 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Goleniowie 2016-08-22 14:07
dokument Uchwała Nr VII-316-96 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 2016-08-22 14:05
dokument Uchwała Nr VII-315-96 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IV-281-96 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 kwietnia 1996 r. oraz powołania składu komisji i regulaminu do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Goleniowie 2016-08-22 14:05
dokument Uchwała Nr VII-314-96 w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Pocztowej 13 w Goleniowie 2016-08-22 14:00
dokument Uchwała Nr VII-313-96 w sprawie przyjęcia projektu uchwały o utworzeniu Straży Gminnej dla Gminy Goleniów oraz statutu Straży Gminnej 2016-08-22 13:32
dokument Uchwała Nr VII-312-96 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy i miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 2016-08-22 13:17
dokument Uchwała Nr VII-311-96 w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego obowiązującego na placach i w parkach w Goleniowie 2016-08-22 12:49
dokument Uchwała Nr VII-310-96 zmieniająca uchwałę w sprawie "Kierunków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Goleniów" 2016-08-22 12:46
dokument Uchwała Nr VII-309-96 w sprawie: rozdysponowania środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 1996 2016-08-22 12:43
dokument Uchwała Nr VII-308-96 w sprawie : wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w formie weksla in blanco przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn. "Sala Widowiskowo - Sportowa w Goleniowie przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie" 2016-08-17 15:27
dokument Uchwała Nr VII-307-96 w sprawie: zmian budżetu gminy na 1996 r. 2016-08-17 15:24
dokument Uchwała Nr VI-305-96 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-79-94 z dnia 27 października 1994 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych, komunalnych domach jednorodzinnych i zbywania gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych obiektów 2016-08-17 15:21
dokument Uchwała Nr VI-304-96 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy i Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela 2016-08-17 15:14
dokument Uchwała Nr VI-303-96 w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Goleniowie w strukturę organizacyjną Młodzieżowego Domu Kultury w Goleniowie i zmiany nazwy Młodzieżowy Dom Kultury na Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu 2016-08-17 15:11
dokument Uchwała Nr VI-302-96 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 2016-08-17 15:10
dokument Uchwała Nr VI-301-96 w sprawie: rozdysponowania środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 1996 2016-08-17 15:08
dokument Uchwała Nr VI-300-96 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczania podatku rolnego na II półrocze 1996 roku 2016-08-17 15:06
dokument Uchwała Nr VI-299-96 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w formie weksla in blanco przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn. "Sala Widowiskowo - Sportowa w Goleniowie przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie" 2016-08-17 15:04
dokument Uchwała Nr VI-298-96 w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 1996 2016-08-17 15:02
dokument Uchwała Nr VI-297-96 w sprawie utworzenia osiedla w mieście Goleniów 2016-08-17 15:00
dokument Uchwała Nr V-296-96 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2016-08-17 14:58
dokument Uchwała Nr V-295-96 w sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na rok 1996 2016-08-17 14:56
dokument Uchwała Nr V-294-96 w sprawie zmian w statucie Komunalnego Związku Celowego "System Informatyczny Gmin Pomorza Zachodniego - SIGPOZ" w Szczecinie 2016-08-17 14:56
dokument Uchwała Nr V-293-96 w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-17 14:52
dokument Uchwała Nr V-292-96 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-17 14:48
dokument Uchwała Nr V-291-96 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2016-08-17 14:46
dokument Uchwała Nr V-290-96 w sprawie obowiązków osób umieszczających reklamy na nieruchomościach i pasie drogowym oraz opłat za te reklamy 2016-08-17 14:44
dokument Uchwała Nr V-289-96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie Kliniska Wielkie 2016-08-17 14:42
dokument Uchwała Nr V-288-96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie Rurzyca 2016-08-17 14:39
dokument Uchwała Nr V-287-96 w sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na rok 1996 2016-08-17 14:31
dokument Uchwała Nr IV-286-96 w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 3 w Goleniowie 2016-08-17 14:29
dokument Uchwała Nr IV-285-96 w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego w Goleniowie 2016-08-17 14:27
dokument Uchwała Nr IV-284-96 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Goleniów za 1995 rok 2016-08-17 14:19
dokument Uchwała Nr IV-283-96 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom i przewodniczącym rad osiedli zaproszonych na sesję RM 2016-08-17 14:17
dokument Uchwała Nr IV-282-96 w sprawie zorganizowania turnieju gmin w 1996 roku 2016-08-17 14:04
dokument Uchwała Nr IV-281-96 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Goleniowie 2016-08-17 13:57
dokument Uchwała Nr IV-280-96 w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Białuniu 2016-08-17 13:49
dokument Uchwała Nr IV-279-96 w sprawie zmiany uchwały o wyborze koncepcji gminy wobec targowisk oraz określenie wysokości opłat targowych 2016-08-17 13:48
dokument Uchwała Nr IV-278-96 w sprawie rozdysponowania środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996 2016-08-17 13:16
dokument Uchwała Nr IV-277-96 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia i spłaty zobowiązania 2016-08-17 13:12
dokument Uchwała IV-276-96 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia i spłaty zobowiązania 2016-08-17 13:10
dokument Uchwała Nr III-275-96 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mieczysława Sypienia z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-17 13:07
dokument Uchwała Nr III-274-96 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-163-95 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 maja 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-08-17 13:06
dokument Uchwała Nr III-273-96 w sprawie przyjęcia do realizacji - Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2016-08-17 13:03
dokument Uchwała Nr III-272-96 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komunalnym Związku Celowym "System Informatyczny Gmin Pomorza Zachodniego - SIGPOZ" 2016-08-17 13:00
dokument Uchwała Nr III-271-96 w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 2016-08-17 12:57
dokument Uchwała Nr III-270-96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów na obszarze Nadleśnictwa Kliniska 2016-08-17 13:42
dokument Uchwała Nr II-269-96 w sprawie przedłużenia działalności Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej 2016-08-17 12:48
dokument Uchwała Nr II-268-96 w sprawie zobowiązania Zarządu Gminy Goleniów do ustalenia zasad gospodarowania środkami finansowymi na rzecz organizacji sportowych działających na terenie gminy Goleniów 2016-08-17 12:46
dokument Uchwała Nr II-267-96 w sprawie sposobu realizacji inwestycji pt. "BUDOWA II ETAPU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLINISKACH" 2016-08-17 12:43
dokument Uchwała Nr II-266-96 w sprawie realizacji inwestycji pt. "BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRĘPSKU" 2016-08-17 12:43
dokument Uchwała Nr II-265-96 w sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na 1996 rok 2016-08-17 12:38
dokument Uchwała Nr II-264-96 w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej 2016-08-17 12:33
dokument Uchwała Nr II-263-96 w sprawie ustanowienia flagi miasta Goleniów 2016-08-17 13:42
dokument Uchwała Nr II-262-96 w sprawie "opinia o kandydacie na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego w Goleniowie" 2016-08-17 12:30
dokument Uchwała Nr II-261-96 w sprawie zmian w statucie Gminy Goleniów oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej 2016-08-17 11:04
dokument Uchwała Nr I-260-96 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1996 2016-08-17 10:58
dokument Uchwałą Nr I-259-96 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady 2016-08-17 10:59
dokument Uchwała Nr I-258-96 w sprawie uchylenia w trybie nadzoru uchwały Nr 5-4-91 Zarządu Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie Klubu sportowego "Ina" 2016-08-17 10:52
dokument Uchwała Nr I-257-96 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-17 10:44
dokument Uchwałą Nr I-256-96 w sprawie budżetu gminy Goleniów na rok 1996 2016-09-23 14:38
dokument Uchwała Nr I-255-96 w sprawie uzupełnienia uchwały Nr X-245-95 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1995 roku 2016-08-17 10:40
dokument Uchwała Nr I-254-96 w sprawie uzupełnienia uchwały Nr X-247-95 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1995 roku 2016-08-17 10:38
dokument Uchwała Nr I-253-96 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na I półrocze 1996 r. 2016-08-17 10:32