Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXI/295/00 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności związane z dokonaniem wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i zmian w tych wpisach 2016-08-25 08:39
dokument Uchwała Nr XXXI/294/00 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2001r. 2016-08-25 08:38
dokument Uchwała Nr XXXI/293/00 w sprawie objęcia przez Gminę Goleniów udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-25 08:37
dokument Uchwała Nr XXXI/292/00 w sprawie objęcia przez Gminę Goleniów udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-25 08:36
dokument Uchwała Nr XXXI/291/00 w sprawie objęcia przez Gminę Goleniów udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-25 08:35
dokument Uchwała Nr XXXI/290/00 w sprawie zmiany regulaminu obowiązującego na targowisku przy ul. Zielona Droga w Goleniowie 2016-08-25 08:34
dokument Uchwała Nr XXXI/289/00 w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z końcem roku 2000 2016-08-25 08:33
dokument Uchwała Nr XXXI/288/00 zmieniająca uchwałę w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 roku 2016-08-24 15:27
dokument Uchwała Nr XXXI/287/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 15:26
dokument Uchwała Nr XXXI/286/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 15:25
dokument Uchwała Nr XXXI/285/00 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 2016-08-24 15:24
dokument Uchwała Nr XXXI/284/00 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku 2016-08-24 15:22
dokument Uchwała Nr XXXI/283/00 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-08-24 15:21
dokument Uchwała Nr XXXI/282/00 w sprawie oceny wdrażania reformy oświaty oraz funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Goleniów 2016-08-24 15:20
dokument Uchwała Nr XXXI/281/00 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goleniów na rok 2001 2016-08-24 15:19
dokument Uchwała Nr XXX/280/00 w sprawie zaproszenia i osiedlenia na terenie gminy Goleniów rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstanu 2016-08-24 15:02
dokument Uchwała Nr XXX/279/00 w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury 2016-08-24 15:01
dokument Uchwała Nr XXX/278/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 15:01
dokument Uchwała Nr XXX/277/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 15:00
dokument Uchwała Nr XXX/276/00 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 2016-08-24 14:59
dokument Uchwała Nr XXX/275/00 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7 Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-24 14:58
dokument Uchwała Nr XXX/274/00 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2016-08-24 14:56
dokument Uchwała Nr XXX/273/00 w sprawie opłaty targowej 2016-08-24 14:56
dokument Uchwała Nr XXX/272/00 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2001 2016-08-24 14:54
dokument Uchwała Nr XXX/271/00 w sprawie ustalenia opłat za ścieki 2016-08-24 14:53
dokument Uchwała Nr XXX/270/00 w sprawie ustalenia opłat za ścieki 2016-08-24 14:46
dokument Uchwała Nr XXX/269/00 w sprawie ustalenia opłat za wodę 2016-08-24 14:45
dokument Uchwała Nr XXX/268/00 w sprawie ustalenia opłat za wodę 2016-08-24 14:44
dokument Uchwała Nr XXX/267/00 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2001r. 2016-08-24 14:43
dokument Uchwała Nr XXX/266/00 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na 2001 rok 2016-08-24 14:41
dokument Uchwała Nr XXX/265/00 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goleniów obejmującej tereny węzła komunikacyjnego "Święta" 2016-08-24 14:41
dokument Uchwała Nr XXX/264/00 w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 2016-08-24 14:39
dokument Uchwała Nr XXIX/263/00 w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia gmin 2016-09-02 10:19
dokument Uchwała Nr XXIX/262/00 w sprawie wytycznych dla Delegatów do Zgromadzenia KZC GPZ "POMERANIA" 2016-08-24 14:36
dokument Uchwała Nr XXIX/261/00 w sprawie zaciągania zobowiązań służących realizacji dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu ratownictwa dla Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie" 2016-08-24 14:35
dokument Uchwała Nr XXIX/260/00 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej 2016-08-24 14:20
dokument Uchwała Nr XXIX/259/00 w sprawie uzupełnienia składów komisji Rady Miejskiej 2016-08-24 14:19
dokument Uchwała Nr XXIX/258/00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2016-08-24 14:18
dokument Uchwała Nr XXIX/257/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 14:17
dokument Uchwała Nr XXIX/256/00 w sprawie ustalenia Statutu "Fundacji na rzecz budowy basenu krytego wraz z częścią rehabilitacyjną przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie" 2016-08-24 14:16
dokument Uchwała Nr XXIX/255/00 w sprawie utworzenia przez Gminę Goleniów oraz Powiat Goleniowski "Fundacji na rzecz budowy basenu krytego wraz z częścią rehabilitacyjną przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie" 2016-08-24 14:14
dokument Uchwała Nr XXIX/254/00 w sprawie wstąpienia kandydata z listy wyborczej nr 8 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-08-24 14:13
dokument Uchwała Nr XXVIII/253/00 w sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów z tytułu używania własnego samochodu osobowego dla celów służbowych 2016-08-24 14:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/252/00 w sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Burmistrza Gminy Goleniów z tytułu używania własnego samochodu osobowego dla celów służbowych 2016-08-24 14:10
dokument Uchwała Nr XXVIII/251/00 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-24 14:09
dokument Uchwała Nr XXVIII/250/00 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-24 14:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/249/00 w sprawie wysokości diet radnych, członków komisji spoza Rady Miejskiej oraz członków Zarządu Gminy 2016-08-24 14:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/248/00 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-08-24 14:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/247/00 w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego 2016-08-24 13:59
dokument Uchwała Nr XXVII/246/00 w sprawie uzupełnienia składów komisji Rady Miejskiej 2016-08-24 13:57
dokument Uchwała Nr XXVII/245/00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu 2016-08-24 13:55
dokument Uchwała Nr XXVII/244/00 w sprawie wyboru składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej 2016-08-24 13:55
dokument Uchwała Nr XXVII/243/00 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum 2016-08-24 13:54
dokument Uchwała Nr XXVII/242/00 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Goleniowie 2016-08-24 13:53
dokument Uchwała Nr XXVII/241/00 w sprawie zaciągania zobowiązań służących realizacji inwestycji "Remont ujęcia wody i wodociągu w miejscowości Święta oraz remont sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków?" 2016-08-24 13:52
dokument Uchwała Nr XXVII/240/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 13:40
dokument Uchwała Nr XXVII/239/00 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goleniów przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawy programowe 2016-08-24 13:39
dokument Uchwała Nr XXVII/238/00 w sprawie warunków przyznawania, sposobu obliczania i wysokości odatków dla nauczycieli Gminy Goleniów 2016-08-24 13:37
dokument Uchwała Nr XXVII/237/00 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I?sze półrocze 2001 roku i lata następne 2016-08-24 13:36
dokument Uchwała Nr XXVII/236/00 w sprawie wstąpienia kandydata z listy wyborczej nr 1 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-08-24 13:34
dokument Uchwała Nr XXVI/235/00 o powołaniu Doraźnej Komisji do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz członków komisji spoza Rady 2016-08-24 13:33
dokument Uchwała Nr XXVI/234/00 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-08-24 13:32
dokument Uchwała Nr XXVI/233/00 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-08-24 13:31
dokument Uchwała Nr XXVI/232/00 w sprawie zaciągania zobowiązań służących realizacji inwestycji Budowa nawierzchni ulicy Jodłowej i ulicy nr 8 w Helenowie 2016-08-24 13:28
dokument Uchwała Nr XXVI/231/00 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej 2016-08-24 13:27
dokument Uchwała Nr XXVI/230/00 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2016-08-24 13:26
dokument Uchwała Nr XXVI/229/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 12:33
dokument Uchwała Nr XXV/228/00 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości, zasad przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, zwalniania z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielania bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości 2016-08-24 12:32
dokument Uchwała Nr XXV/227/00 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny budynku 2016-08-24 12:31
dokument Uchwała Nr XXV/226/00 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży gruntów położonych w Lubczynie, przeznaczonych 2016-08-24 12:30
dokument Uchwała Nr XXV/225/00 w sprawie: nadania nazwy urzędowej placowi położonemu w Goleniowie przy Bramie 2016-08-24 12:28
dokument Uchwała Nr XXV/224/00 zmieniająca uchwałę w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 roku 2016-08-24 12:28
dokument Uchwała Nr XXIV/223/00 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do tworzącej się Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. "Zakład Recyklingu i Utylizacji Odpadów Komunalnych" 2016-08-24 12:44
dokument Uchwała Nr XXIII/222/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 12:25
dokument Uchwała Nr XXIII/221/00 w sprawie utworzenia przez Gminę Goleniów oraz Powiat Goleniowski Fundacji na rzecz Budowy Centrum Rekreacji Wodnej w Goleniowie 2016-08-24 12:24
dokument Uchwała Nr XXIII/220/00 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-24 12:18
dokument Uchwała Nr XXIII/219/00 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-24 12:18
dokument Uchwała Nr XXIII/218/00 w sprawie zmiany plany ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie Święta dotyczącej lokalizacji przystani promowej 2016-08-24 12:17
dokument Uchwała Nr XXIII/217/00 w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości, zasad przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, zwalniania z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielania bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości 2016-08-24 12:14
dokument Uchwała Nr XXIII/216/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 12:13
dokument Uchwała Nr XXIII/215/00 w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolowania zasad obrotu tymi napojami w Gminie Goleniów 2016-08-24 12:11
dokument Uchwała Nr XXIII/214/00 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 2016-08-24 12:10
dokument Uchwała Nr XXII/213/00 w sprawie odwołania Doraźnej Komisji ds. zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Goleniów 2016-08-24 12:10
dokument Uchwała Nr XXII/212/00 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Goleniów 2016-08-24 11:58
dokument Uchwała Nr XXI/211/00 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubczynie 2016-08-24 11:56
dokument Uchwała Nr XXI/210/00 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-24 11:33
dokument Uchwała Nr XXI/209/00 w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Goleniów za 1999 r. 2016-08-24 11:32
dokument Uchwała Nr XX/208/00 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie, oraz ustalenia ich trybu 2016-08-24 11:32
dokument Uchwała Nr XX/207/00 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Kliniskach Wielkich 2016-08-24 11:31
dokument Uchwała Nr XX/206/00 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2016-08-24 11:30
dokument Uchwała Nr XX/205/00 w sprawie : nadania nazw urzędowych ulicom w Goleniowie 2016-08-24 11:29
dokument Uchwała Nr XX/204/00 w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 roku 2016-08-24 11:28
dokument Uchwała Nr XX/203/00 w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 2016-08-24 11:27
dokument Uchwała Nr XX/202/00 o zmianie uchwały nr XVII/180/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2000 r. 2016-08-24 11:26
dokument Uchwała Nr XX/201/00 w sprawie zmian budżetu gminy na 2000 r. 2016-08-24 11:25
dokument Uchwała Nr XX/200/00 w sprawie ustalenia opłat za ścieki 2016-08-24 11:14
dokument Uchwała Nr XX/199/00 w sprawie ustalenia opłat za wodę 2016-08-24 11:13
dokument Uchwała Nr XX/198/00 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Goleniów 2016-08-24 11:12
dokument Uchwała Nr XX/197/00 w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Goleniów, a Województwem Zachodniopomorskim w celu wspólnej realizacji zadania o nazwie "Doradztwo Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" 2016-08-24 11:12
dokument Uchwała Nr XIX/196/00 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów obejmującej tereny węzła komunikacyjnego "Święta" 2016-08-24 11:09
dokument Uchwała Nr XIX/195/00 w sprawie : uchylenia Uchwały nr IV-498-98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie dróg krajowych Nr 3 i Nr 6 2016-08-24 11:06
dokument Uchwała Nr XIX/194/00 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady 2016-08-24 11:05
dokument Uchwała Nr XIX/193/00 w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Kapituły d/s nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-24 11:04
dokument Uchwała Nr XIX/192/00 w sprawie powołania Kapituły d/s nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-24 11:03
dokument Uchwała Nr XIX/191/00 w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony Mieszkaniec Gminy Goleniów 2016-08-24 11:02
dokument Uchwała Nr XIX/190/00 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie, oraz ustalenia ich trybu 2016-08-24 10:32
dokument Uchwała Nr XVIII/189/00 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2000 r. 2016-08-24 10:31
dokument Uchwała Nr XVIII/188/00 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej RM na 2000 r. 2016-08-24 10:30
dokument Uchwała Nr XVIII/187/99 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-24 10:29
dokument Uchwała Nr XVIII/186/99 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Goleniów na 2000 rok" 2016-09-02 10:56
dokument Uchwała Nr XVIII/185/00 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-08-24 10:25
dokument Uchwała Nr XVIII/184/00 w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 2016-08-24 10:24
dokument Uchwała Nr XVIII/183/00 w sprawie ustalenia opłat za ścieki 2016-08-24 10:24
dokument Uchwała Nr XVIII/182/00 w sprawie ustalenia opłat za wodę 2016-08-24 10:22