Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III-34-98 w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-29 09:28
dokument Uchwała Nr III-33-98 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-29 09:27
dokument Uchwała Nr III-32-98 w sprawie ustalenia wykazu przedszkoli tworzących sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-08-29 09:25
dokument Uchwała Nr III-31-98 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV-474-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 1998 r. 2016-08-29 09:24
dokument Uchwała Nr III-30-98 w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy GOLENIÓW, obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienia 2016-08-29 09:21
dokument Uchwała Nr III-29-98 W sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie wsi Białuń 2016-09-26 12:16
dokument Uchwała Nr III-28-98 W sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie wsi Białuń 2016-09-26 12:10
dokument Uchwała Nr III-27-98 w sprawie zmiany planu ogółnego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie wsi Białuń 2016-09-26 12:00
dokument Uchwała Nr III-26-98 W sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów oraz zmiany miejscowego planu ogólnego Miasta Goleniów 2016-09-26 11:44
dokument Uchwała Nr III-25-98 w sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na 1998 r. 2016-08-29 09:05
dokument Uchwała Nr III-24-98 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta służącego do obliczenia podatku rolnego na 1999 rok 2016-08-29 09:01
dokument Uchwała Nr III-23-98 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 1999 rok 2016-08-29 09:00
dokument Uchwała Nr III-22-98 w sprawie zmiany uchwały o wyborze koncepcji gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określeniu wysokości opłat targowych 2016-08-29 08:59
dokument Uchwała Nr III-21-98 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1999 2016-08-29 08:59
dokument Uchwała Nr III-20-98 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1999r. 2016-08-29 08:59
dokument Uchwała Nr II/19/98 w sprawie wyboru składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:52
dokument Uchwała Nr II/18/98 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz wyboru jej Przewodniczącego 2016-08-29 08:51
dokument Uchwała Nr II/17/98 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:50
dokument Uchwała Nr II/16/98 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:49
dokument Uchwała Nr II/15/98 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:41
dokument Uchwała Nr II/14/98 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:40
dokument Uchwała Nr II/13/98 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:39
dokument Uchwała Nr II/12/98 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:37
dokument Uchwała Nr II/11/98 w sprawie rozdysponowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r. 2016-08-29 08:36
dokument Uchwała Nr II/10/98 w sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na 1998r. 2016-08-29 08:34
dokument Uchwała Nr II/9/98 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej 2016-08-29 08:32
dokument Uchwała Nr II/8/98 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie oraz ustalenia przedmiotu ich działania 2016-08-29 08:29
dokument Uchwała Nr II/7/98 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-29 08:28
dokument Uchwała Nr II/6/98 w sprawie ustalenia składu ilościowego Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-29 08:24
dokument Uchwała Nr II/5/98 w sprawie wyboru Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-29 08:23
dokument Uchwała Nr I/4/98 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:21
dokument Uchwała Nr I/3/98 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:19
dokument Uchwała Nr I/2/98 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:18
dokument Uchwała Nr I/1/98 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-29 08:16
dokument Uchwała Nr IV-503-98 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Goleniowie 2016-08-26 13:26
dokument Uchwała Nr IV-502-98 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Kapituły Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-26 13:13
dokument Uchwała Nr IV-501-98 o zmianie uchwały Nr I-259-96 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady 2016-08-26 13:11
dokument Uchwała Nr IV-500-98 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolowania zasad obrotu tymi napojami w Gminie Goleniów. 2016-08-26 13:10
dokument Uchwała Nr IV-499-98 w sprawie zmiany uchwały Nr I-443-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie Pucice 2016-08-29 08:19
dokument Uchwała Nr IV-498-98 w sprawie zmiany uchwały Nr V-191-95 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 czerwca 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie dróg krajowych Nr 3 i Nr 6 2016-08-26 12:59
dokument Uchwała Nr IV-497-98 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-08-26 12:53
dokument Uchwała Nr IV-496-98 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego obowiązującego na placach i w parkach 2016-08-26 12:45
dokument Uchwała Nr IV-495-98 w sprawie zmiany poprzez uzupełnienie uchwały nr II-457-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 kwietnia 1998roku w sprawie emisji obligacji 2016-08-26 12:44
dokument Uchwała Nr IV-494-98 w sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na rok 1998 2016-08-26 12:43
dokument Uchwała Nr IV-493-98 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-271-96 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 2016-08-26 12:41
dokument Uchwała Nr IV-492-98 w sprawie zmiany Uchwały Nr I - 437 - 98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 lutego 1998r w sprawie zasad przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, zwalniania z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielania bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości 2016-08-26 12:39
dokument Uchwała Nr IV-491-98 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki p.n. "Port Lotniczy Szczecin- Goleniów" 2016-08-26 12:37
dokument Uchwała Nr III-490-98 o zmianie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-26 10:44
dokument Uchwała Nr III-489-98 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2016-08-26 10:43
dokument Uchwała Nr III-488-98 w sprawie wyboru składu członków Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-26 10:42
dokument Uchwała Nr III-487-98 w sprawie przyjęcia założeń koncepcji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa obejmującego kwartał miasta ograniczony ulicami : M.Konopnickiej , Szczecińska, Matejki, Nadrzeczna 2016-08-26 10:40
dokument Uchwała Nr III-486-98 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-431-97 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-26 10:39
dokument Uchwała Nr III-485-98 sprawie zmiany uchwały Nr V-292-96 z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-26 10:37
dokument Uchwała Nr III-484-98 w sprawie rozdysponowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r 2016-08-26 10:36
dokument Uchwała III-483-98 sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na rok 1998 2016-08-26 10:34
dokument Uchwała Nr III-482-98 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny budynków stacji transformatorowych na rzecz Zakładu Energetycznego Szczecin S.A. 2016-08-26 10:32
dokument Uchwała Nr III-481-98 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Krępsko 2016-08-26 10:31
dokument Uchwała Nr III-480-98 w sprawie: poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Goleniów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubczynie, rurociągu przesyłowego ścieków Lubczyna - Komarowo oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Komarowie 2016-08-26 10:29
dokument Uchwała Nr III-479-98 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubczynie, rurociągu przesyłowego ścieków Lubczyna - Komarowo oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Komarowie 2016-08-26 10:33
dokument Uchwała Nr III-478-98 w sprawie zmiany uchwały Nr V-195-95 z dnia 28 czerwca 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Załom 2016-09-26 10:05
dokument Uchwała Nr III-477-98 w sprawie zmiany uchwały Nr V-194-95 z dnia 28 czerwca 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Lubczyna i Czarna Łąka wraz z terenami sąsiednimi 2016-09-26 10:02
dokument Uchwała Nr III-476-98 w sprawie: nabycia przez Gminę Goleniów nieruchomości położonej w Mostach, od Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego "Insbud" Spółka z o. o. 2016-08-26 10:11
dokument Uchwała Nr III-475-98 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie nr 10 miasta Goleniowa 2016-08-26 10:07
dokument Uchwała Nr III-474-98 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie nr 9 miasta Goleniowa 2016-08-26 10:03
dokument Uchwała Nr III-473-98 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie Komarowo 2016-08-26 09:57
dokument Uchwała Nr III-472-98 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie Rurzyca 2016-08-26 09:58
dokument Uchwała Nr III-471-98 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie wsi Pucice - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2016-09-26 09:43
dokument Uchwała III-470-98 w sprawie zatwierdzenia projektu planu zagospodarowania na gruntach położonych na obszarze szczególnej ochrony środowiska tj. zagospodarowania strefy ochrony sanitarnej składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podańsko gmina Goleniów 2016-09-26 09:24
dokument Uchwała Nr III-469-98 w sprawie : udziału gminy Goleniów w Globalnym Programie Działania AGENDA 21 2016-08-26 09:27
dokument Uchwała Nr III-468-98 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Goleniów" 2016-08-26 09:01
dokument Uchwała Nr III-467-98 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną z Państwowego Funduszu Kombatantów 2016-08-26 08:59
dokument Uchwała Nr III-466-98 w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia Lokalnego programu pomocy społecznej 2016-08-26 08:58
dokument Uchwała Nr III-465-98 w sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 2016-08-26 08:56
dokument Uchwała Nr III-464-98 w sprawie: ustalenia opłat za wodę 2016-08-26 08:55
dokument Uchwała Nr II-463-98 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-24 14:49
dokument Uchwała Nr II-462-98 w sprawie: poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Goleniów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubczynie, rurociągu przesyłowego ścieków Lubczyna - Komarowo oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Komarowie 2016-08-24 14:47
dokument Uchwała Nr II-461-98 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubczynie, rurociągu przesyłowego ścieków Lubczyna - Komarowo oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Komarowie 2016-08-24 14:38
dokument Uchwała Nr II-460-98 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Białuniu 2016-08-24 14:34
dokument Uchwała Nr II-459-98 w sprawie powołania członków Kapituły Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-24 14:31
dokument Uchwała Nr II-458-98 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-08-24 14:26
dokument Uchwała Nr II-457-98 w sprawie emisji obligacji 2016-08-24 14:23
dokument Uchwała Nr II-456-98 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na 1998r. 2016-08-24 14:21
dokument Uchwała Nr II-455-98 w sprawie rozdysponowania środków z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r. 2016-08-24 14:19
dokument Uchwała Nr II-454-98 o zmianie uchwały Nr IV-386-97 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolowania zasad obrotu tymi napojami w gminie Goleniów 2016-08-24 14:12
dokument Uchwała Nr II-453-98 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników komunalnych zakładów budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) w Gminie Goleniów 2016-08-24 14:06
dokument Uchwała Nr II-452-98 w sprawie zmiany uchwały Nr III-273-96 z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2016-08-24 13:59
dokument Uchwała Nr II-451-98 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie wsi Pucice - tereny sportowe 2016-08-24 13:55
dokument Uchwała Nr II-450-98 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szkolnej - Szarych Szeregów budowanego przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie 2016-08-24 13:52
dokument Uchwała Nr II-449-98 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie 2016-08-24 13:43
dokument Uchwała Nr II-448-98 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Goleniów za 1997 r. 2016-08-24 13:33
dokument Uchwała Nr I-447-98 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-24 13:31
dokument Uchwała Nr I-446-98 w sprawie zmian w regulaminie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-24 13:30
dokument Uchwała Nr I-445-98 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-08-24 13:29
dokument Uchwała Nr I-444-98 w sprawie zmiany uchwały nr I-265-94 RGiM z dnia 11 lutego 1994 r. o wyborze koncepcji gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określenia wysokości opłat targowych 2016-08-24 13:27
dokument Uchwała Nr I-443-98 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice w obrębie Pucice 2016-09-26 09:08
dokument Uchwała Nr I-442-98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie nr 1 i 2 miasta Goleniowa 2016-08-24 12:59
dokument Uchwała Nr I-441-98 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie Kliniska Wielkie 2016-09-23 15:22
dokument Uchwała Nr I-440-98 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1998 2016-08-24 12:54
dokument Uchwała Nr I-439-98 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1998 2016-08-24 12:53
dokument Uchwała Nr I-438-98 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-163-95 z dn.10.05.95 r. Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-08-24 12:39
dokument Uchwała Nr I-437-98 w sprawie zasad przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, zwalniania z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości 2016-08-24 12:38
dokument Uchwała Nr I-436-98 w sprawie ustalenia stawek procentowych pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz udzielania bonifikat w opłacie rocznej 2016-08-24 12:36
dokument Uchwała Nr I-435-98 w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Goleniów 2016-08-24 12:34
dokument Uchwała Nr I-434-98 w sprawie stanowiska popierającego utworzenie powiatu w Goleniowie 2016-08-24 12:32