Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLV/401/01 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na rok 2002 2016-09-26 13:25
dokument Uchwała Nr XLV/400/01 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-08-30 10:38
dokument Uchwała Nr XLV/399/01 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-08-30 10:34
dokument Uchwała Nr XLV/398/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-30 10:30
dokument Uchwała Nr XLV/397/01 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Goleniów własności nieruchomości "Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w Goleniowie. 2016-08-30 10:30
dokument Uchwała Nr XLV/396/01 w sprawie objęcia przez Gminę Goleniów udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-30 10:23
dokument Uchwała Nr XLV/395/01 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2001 2016-08-30 10:20
dokument Uchwała Nr XLV/394/01w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych Gminy Goleniów 2016-08-30 10:19
dokument Uchwała Nr XLV/393/01 w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2001 roku 2016-08-30 10:18
dokument Uchwała Nr XLV/392/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-30 10:17
dokument Uchwała Nr XLV/391/01 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 2016-08-30 10:13
dokument Uchwała Nr XLV/390/01 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Goleniów 2016-08-30 10:11
dokument Uchwała Nr XLV/389/01 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/354/01 z dnia 04 października 2001 roku w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2016-08-30 10:10
dokument Uchwała Nr XLV/388/01 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową 2016-08-30 10:09
dokument Uchwała Nr XLV/387/01 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały określającej szczegółowość emisji zawartych w uchwale budżetowej na 2001 r. 2016-08-30 10:08
dokument Uchwała Nr XLV/386/01 w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów 2016-08-30 10:06
dokument Uchwała Nr XLV/385/01 w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie 2016-08-30 10:05
dokument Uchwała Nr XLV/384/01 w sprawie zatwierdzenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Goleniowie 2016-08-30 10:03
dokument Uchwała Nr XLV/383/01 w sprawie wystąpienia przez Gminę Goleniów ze spółki "Regionalny Zakład Odbioru, Sortowania i Przetwarzania Stałych Odpadów Komunalnych" Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-30 10:01
dokument Uchwała Nr XLV/382/01 w sprawie zmiany uchwały RM nr XXIII/215/00 z dnia 25 maja 2000 r. dotyczącej szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolowania zasad obrotu tymi napojami w Gminie Goleniów 2016-08-30 09:59
dokument Uchwała Nr XLV/381/01 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży napojów alkoholowych i piwa na terenie gminy i miasta Goleniów 2016-08-30 09:57
dokument Uchwała Nr XLV/380/01 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Goleniów na 2002 rok" 2016-08-30 09:55
dokument Uchwała Nr XLV/379/01 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2001 r. 2016-08-30 09:53
dokument Uchwała Nr XLV/378/01 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2002 2016-08-30 09:51
dokument Uchwała Nr XLV/377/01 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/370/01 z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 2016-08-30 09:46
dokument Uchwała Nr XLIV/376/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-30 09:45
dokument Uchwała Nr XLIV/375/01 w sprawie Regulaminu pracy Kapituły d/s nadawania Tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-30 09:43
dokument Uchwała Nr XLIV/374/01 w sprawie powołania Kapituły d/s nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-30 09:39
dokument Uchwała Nr XLIV/373/01 w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów i Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-30 09:37
dokument Uchwała Nr XLIV/372/01 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/174/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. 2016-08-30 09:35
dokument Uchwała Nr XLIV/371/01 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na rok 2002 2016-08-30 09:33
dokument Uchwała Nr XLIV/370/01 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 2016-08-30 09:32
dokument Uchwała Nr XLIII/369/01 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów 2016-08-30 09:30
dokument Uchwała Nr XLIII/368/01 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Goleniów 2016-08-30 09:29
dokument Uchwała Nr XLII/367/01 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/217/00 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości, zasad przyznawania pierw-szeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, zwalniania z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielania bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości 2016-08-30 09:23
dokument Uchwała Nr XLII/366/01 w sprawie wniesienia aportu do Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-08-30 09:19
dokument Uchwała Nr XLII/365/01 w sprawie wniesienia aportu do Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-08-30 09:18
dokument Uchwała Nr XLI/364/01 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 2016-08-30 09:17
dokument Uchwała Nr XLI/363/01 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2016-08-30 09:16
dokument Uchwała Nr XLI/362/01 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Oświaty i Sportu. 2016-08-30 09:15
dokument Uchwała Nr XLI/361/01 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 2016-08-30 09:14
dokument Uchwała Nr XLI/360/01 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2002 2016-08-30 09:13
dokument Uchwała Nr XLI/359/01 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej geodezyjnego podziału 2016-08-30 09:11
dokument Uchwała Nr XLI/358/01 w sprawie opłaty targowej 2016-08-30 09:10
dokument Uchwała Nr XLI/357/01 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Goleniów 2016-08-30 09:09
dokument Uchwała Nr XLI/356/01 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Goleniów na 2001 rok" 2016-08-30 09:06
dokument Uchwała Nr XLI/355/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-30 08:55
dokument Uchwała Nr XLI/354/01 w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2016-08-30 08:52
dokument Uchwała Nr XLI/353/01 w sprawie wstąpienia kandydata z listy wyborczej nr 8 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-08-30 08:49
dokument Uchwała Nr XLI/352/01 w sprawie wstąpienia kandydata z listy wyborczej nr 7 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-08-30 08:48
dokument Uchwała Nr XL/351/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-30 08:48
dokument Uchwała Nr XXXIX/350/01 w sprawie upoważnienia zarządu Gminy do zaciągnięcia zobowiązania 2016-08-29 15:19
dokument Uchwałą Nr XXXIX/349/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-29 15:18
dokument Uchwała Nr XXXIX/348/01 w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2001 roku 2016-08-29 15:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/347/01 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-08-29 15:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/346/01 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-08-29 15:15
dokument Uchwała Nr XXXIX/345/01 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-29 15:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/344/01 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/217/00 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2000r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości, zasad przyznawania pierw-szeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, zwalniania z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielania bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości 2016-08-29 15:12
dokument Uchwała Nr XXXIX/343/01 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/291/00 z dnia 22 grudnia 2000 roku 2016-08-29 15:10
dokument Uchwała Nr XXXIX/342/01 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania strategii rozwoju Gminy Goleniów na kadencję 1998-2002 2016-08-29 15:09
dokument Uchwała Nr XXXIX/341/01 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-09-26 12:49
dokument Uchwała Nr XXXVIII/340/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 15:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/339/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 15:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/338/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/337/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 15:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/336/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 15:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/335/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 14:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII/334/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-08-29 14:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/333/01 w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2001 roku 2016-08-29 14:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/332/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-29 14:49
dokument Uchwała Nr XXXVIII/331/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-29 14:45
dokument Uchwała Nr XXXVII/330/01 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pożyczki na Oddział Ratownictwa Medycznego w Goleniowie 2016-08-29 14:42
dokument Uchwała Nr XXXVII/329/01 w sprawie rozważenia możliwości przejęcia szpitala w Goleniowie 2016-08-29 14:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/328/01 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-29 14:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/327/01 w sprawie: wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wydanie świadectw miejsca pochodzenia 2016-08-29 14:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/326/01 w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Goleniów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ?POMERANIA? 2016-08-29 14:37
dokument Uchwała Nr XXXVII/325/01 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Białuniu 2016-08-29 14:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/324/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów obejmującej tereny węzła gazowniczego podłączeniowego do gazociągu Odolanów-Police w ramach programu BalticPipe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2016-08-29 14:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/323/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów u zbiegu ulic Nowogardzkiej i Grenadierów 2016-08-29 14:23
dokument Uchwała XXXVII/322/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 14:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/321/01 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-08-29 14:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/320/01 w sprawie zaproszenia i osiedlenia na terenie gminy Goleniów rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstanu 2016-08-29 14:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/319/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-29 14:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/318/01 w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Goleniów za 2000 r. 2016-08-29 14:08
dokument Uchwała Nr XXXV/317/01 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-29 14:04
dokument Uchwała Nr XXXV/316/01 w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r. 2016-08-29 14:01
dokument Uchwała Nr XXXV/315/01 uchylająca uchwały w sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów z tytułu używania własnego samochodu osobowego dla celów służbowych 2016-08-29 13:57
dokument Uchwała Nr XXXV/314/01 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-08-29 13:56
dokument Uchwała Nr XXXV/313/01 uchylająca uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów i zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-29 13:51
dokument Uchwała Nr XXXV/312/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do tworzącej się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. "Zakład Recyklingu i Utylizacji Odpadów Komunalnych" 2016-08-29 13:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/311/01 w sprawie ustanowienia hipoteki zabezpieczającej spłatę pożyczki zaciągniętej przez Gminę Goleniów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubczynie, rurociągu przesyłowego ścieków Lubczyna - Komarowo oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Komarowie 2016-08-29 13:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/310/01 w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2001 roku 2016-08-29 13:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/309/01 w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego 2016-08-29 13:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/308/01 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Goleniów na 2001 rok" 2016-08-29 13:01
dokument Uchwała Nr XXXIII/307/01 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2001 r. 2016-08-29 12:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/306/01 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych i piwa na terenie gminy i miasta Goleniów 2016-08-29 12:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/305/01 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 maja 1999 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVII/239/00 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goleniów przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawy programowe 2016-08-29 12:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/304/01 w sprawie zmiany wykazu wieloletnich programów inwetycyjnych w 2001 roku 2016-08-29 12:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/303/01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie nr 1 i 2 miasta Goleniowa 2016-08-29 12:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/302/01 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-29 12:38
dokument Uchwała Nr XXXII/301/01 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2001 r. 2016-08-29 12:34
dokument Uchwała Nr XXXII/300/01 w sprawie określenia szczegółowości emisji obligacji zawartych w uchwale budżetowej na 2001 r. 2016-08-29 12:30
dokument Uchwała Nr XXXII/299/01 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego jako zabezpieczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-09-26 12:38
dokument Uchwała Nr XXXII/298/01 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do MIędzynarodowego Zwiazku Hanzy pod nazwą Hanza 2016-09-26 12:29
dokument Uchwała Nr XXXII/297/01 w sprawie nadania nazw ulicom w Kliniskach Wielkich 2016-08-29 12:22
dokument Uchwała Nr XXXII/296/01 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży napojów alkoholowych i piwa na terenie gminy i miasta Goleniów 2016-08-29 12:20