Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIX/486/05 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2006 r. 2016-10-14 10:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/485/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białuniu 2016-10-14 10:02
dokument Uchwała Nr XXXIX/484/05 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2005 2016-10-14 10:00
dokument Uchwała Nr XXXIX/483/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-14 09:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/482/05 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2006 r. 2016-10-14 09:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/481/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2006 rok 2016-10-14 09:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/480/05 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2006 rok" 2016-10-14 09:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/479/05 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Goleniowa 2016-10-14 09:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/478/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia zasad ich udzielania 2016-10-14 09:45
dokument Uchwała Nr XXXIX/477/05 w sprawie zaliczenia ul. Słowackiego i Ogrodowej do kategorii dróg gminnych 2016-10-14 09:43
dokument Uchwała Nr XXXIX/476/05 w sprawie uznania za pomniki przyrody 2016-10-14 09:31
dokument Uchwała Nr XXXIX/475/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-10-14 09:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/474/05 w sprawie ustalenia zabezpieczeń w formie weksla in blanco 2016-10-14 09:27
dokument Uchwała Nr XXXIX/473/05 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku 2016-10-14 09:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/472/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. 2016-10-14 09:24
dokument Uchwała Nr XXXIX/471/05 w sprawie priorytetowego traktowania w Gminie Goleniów sportu dzieci i młodzieży do lat 23 2016-10-14 09:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/470/05 w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-10-14 09:21
dokument Uchwała Nr XXXIX/469/05 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2006" 2016-10-14 09:19
dokument Uchwała Nr XXXIX/468/05 w sprawie współpracy Gminy Goleniów z Samorządem Rejonu Gurjewsk 2016-10-14 09:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/467/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2006 2016-10-14 09:15
dokument Uchwała Nr XXXIX/466/05 w sprawie sprawie opłaty targowej 2016-10-14 09:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/465/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 2016-10-14 09:10
dokument Uchwała Nr XXXVIII/464/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2006 2016-10-14 09:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/463/05 w sprawie opłaty targowej 2016-10-14 09:05
dokument Uchwała Nr XXXVIII/462/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. 2016-10-14 09:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/461/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-14 09:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/460/05 w sprawie zmiany w składzie osobowym Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-10-14 08:49
dokument Uchwała Nr XXXVIII/459/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia zasad ich udzielania 2016-10-14 08:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/458/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za utrzymanie pionu żywieniowego oraz świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach Gminy Goleniów 2016-10-14 08:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII/457/05 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Mariana Kostrzewy 2016-10-14 08:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/456/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z ustawą 2016-10-14 08:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/455/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-13 15:13
dokument Uchwała Nr XXXVII/454/05 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2006 2016-10-13 14:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/453/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 6 miasta Goleniów 2016-10-13 14:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/452/05 w sprawie określenia na 2006 rok limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2016-10-13 14:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/451/05 w sprawie trybu przekazywania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na wykonywanie zadań Gminy 2016-10-13 14:19
dokument Uchwała Nr XXXVI/450/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-13 14:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/449/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-10-13 14:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/448/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2016-10-13 14:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/447/05 w sprawie nadania imienia Wandy Chotomskiej Przedszkolu Publicznemu Nr 2 w Goleniowie 2016-10-13 14:11
dokument Uchwała Nr XXXV/446/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. 2016-10-13 14:09
dokument Uchwała Nr XXXV/445/05 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych 2016-10-13 14:07
dokument Uchwała Nr XXXV/444/05 w sprawie przystąpienia gminy Goleniów do współdziałania przy tworzeniu Goleniowskiego Parku Przemysłowego realizującego działania stwarzające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom na terenie Gminy Goleniów 2016-10-13 14:02
dokument Uchwała Nr XXXIV/443/05 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Goleniowa 2016-10-13 12:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/442/05 w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. 2016-10-13 12:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/441/05 w sprawie ustalenia zabezpieczeń w formie weksli in blanco na kredyty krótkoterminowe 2016-10-13 11:19
dokument Uchwała Nr XXXIV/440/05 w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2016-10-13 11:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/439/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Żółwia Błoć 2016-10-13 11:17
dokument Uchwała Nr XXXIV/438/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Żdżary 2016-10-13 11:16
dokument Uchwała Nr XXXIV/437/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Załom 2016-10-13 11:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/436/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Wierzchosław 2016-10-13 11:11
dokument Uchwała Nr XXXIV/435/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Tarnówko 2016-10-13 11:09
dokument Uchwała Nr XXXIV/434/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Tarnowiec 2016-10-13 11:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/433/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Stawno 2016-10-13 11:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/432/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Rurzyca 2016-10-13 11:04
dokument Uchwała Nr XXXIV/431/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Pucice 2016-10-13 11:02
dokument Uchwała Nr XXXIV/430/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Podańsko 2016-10-13 10:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/429/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Niewiadowo 2016-10-13 10:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/428/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Mosty 2016-10-13 10:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/427/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Modrzewie 2016-10-13 10:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/426/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Marszewo 2016-10-13 10:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/425/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Łozienica 2016-10-13 10:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/424/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Łaniewo 2016-10-13 10:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/423/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lubczyna 2016-10-13 10:33
dokument Uchwała Nr XXXIV/422/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Krępsko 2016-10-13 10:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/421/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Komarowo 2016-10-13 10:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/420/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kliniska Wielkie 2016-10-13 10:01
dokument Uchwała Nr XXXIV/419/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kąty 2016-10-13 09:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/418/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Imno 2016-10-13 09:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/417/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Glewice 2016-10-13 09:40
dokument Uchwała Nr XXXIV/416/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Danowo 2016-10-13 09:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/415/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Czarna Łąka 2016-10-13 09:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/414/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Burowo 2016-10-13 09:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/413/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Budno 2016-10-13 09:21
dokument Uchwała Nr XXXIV/412/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Borzysławiec 2016-10-13 09:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/411/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Bolechowo 2016-10-13 09:19
dokument Uchwała Nr XXXIV/410/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Białuń 2016-10-13 09:13
dokument Uchwała Nr XXXIV/409/05 w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Zespołowi Szkół Publicznych w Mostach 2016-10-13 09:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/408/05 w sprawie zasad przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych dla jednostek pomocniczych 2016-10-13 09:09
dokument Uchwała Nr XXXIV/407/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-10-13 09:04
dokument Uchwała Nr XXXIV/406/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczek przez Burmistrza Gminy w roku 2005 2016-10-13 09:02
dokument Uchwała Nr XXXIV/405/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-13 09:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/404/05 w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco 2016-10-13 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIII/403/05 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną 2016-10-13 08:55
dokument Uchwała Nr XXXII/402/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goleniowa 2016-10-13 08:53
dokument Uchwała Nr XXXII/401/05 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Goleniowie 2016-10-13 08:50
dokument Uchwała Nr XXXII/400/05 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr II/22/02 Rady Miejskiej 2016-10-13 08:48
dokument Uchwała Nr XXXII/399/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2016-10-12 15:14
dokument Uchwała Nr XXXII/398/05 w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Goleniowie 2016-10-12 14:51
dokument Uchwała Nr XXXII/397/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI-108-91 w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Goleniowie 2016-10-12 14:49
dokument Uchwała Nr XXXII/396/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Święta 2016-10-13 08:46
dokument Uchwała Nr XXXII/395/05 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Goleniów 2016-10-12 12:34
dokument Uchwała Nr XXXII/394/05 w sparwie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów przez Gminę Goleniów 2016-10-12 12:32
dokument Uchwała Nr XXXII/393/05 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z ustawą 2016-10-12 12:30
dokument Uchwała Nr XXXII/392/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ulic Mikołajczyka i Wolińskiej w obrębie geodezyjnym nr 2 i 3 miasta Goleniów 2016-10-12 10:34
dokument Uchwała Nr XXXII/391/05 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów 2016-10-12 10:24
dokument Uchwała Nr XXXII/390/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-12 10:19
dokument Uchwała Nr XXXII/389/05 w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej 2016-10-12 10:16
dokument Uchwała Nr XXXI/388/05 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu 2016-10-12 10:13
dokument Uchwała Nr XXXI/387/05 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2016-10-12 10:05
dokument Uchwała Nr XXXI/386/05 w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-10-12 10:03
dokument Uchwała Nr XXXI/385/05 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin "R-XXI" 2016-10-12 10:02
dokument Uchwała Nr XXXI/384/05 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin "R-XXI" 2016-10-12 09:54
dokument Uchwała Nr XXXI/383/05 w sprawie nadania imienia Joanny Kulmowej Szkole Podstawowej w Komarowie 2016-10-12 09:52
dokument Uchwała Nr XXXI/382/05 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Bezpieczna Gmina Goleniów" 2016-10-12 09:49
dokument Uchwała Nr XXXI/381/05 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2005 rok" 2016-10-12 09:47
dokument Uchwała Nr XXXI/380/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu 2016-10-12 09:44
dokument Uchwała Nr XXXI/379/05 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2004 2016-10-12 09:42
dokument Uchwała Nr XXXI/378/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2004 2016-10-12 09:40
dokument Uchwała Nr XXXI/377/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-10-12 09:38
dokument Uchwała Nr XXXI/376/05 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytów na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-10-12 09:36
dokument Uchwała Nr XXXI/375/05 w sprawie udzielenia pożyczek przez Burmistrza Gminy w roku 2005 2016-10-12 09:34
dokument Uchwała Nr XXXI/374/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-12 09:32
dokument Uchwała Nr XXXI/373/05 w sprawie powołania rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Goleniów 2016-10-12 09:30
dokument Uchwała Nr XXXI/372/05 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów za rok 2004 2016-10-12 09:28
dokument Uchwała Nr XXXI/371/05 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Henryka Woźniaka 2016-10-12 09:27
dokument Uchwała Nr XXX/370/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Miękowo 2016-10-12 09:25
dokument Uchwała Nr XXX/369/05 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku 2016-10-12 09:20
dokument Uchwała Nr XXX/368/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-12 09:18
dokument Uchwała Nr XXX/367/05 w sprawie powołania rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Goleniowski Młodzieżowy Dom Sportu 2016-10-12 09:16
dokument Uchwała Nr XXX/366/05 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w latach 2005-2006 2016-10-12 09:14
dokument Uchwała Nr XXX/365/05 w sprawie objęcia przez Gminę Goleniów udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-10-12 09:13
dokument Uchwała Nr XXX/364/05 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2016-10-12 09:10
dokument Uchwała Nr XXX/363/05/ w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-10-12 09:03
dokument Uchwała Nr XXIX/362/05 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2005 r. 2016-10-12 09:00
dokument Uchwała Nr XXIX/361/05 w sparwie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu 2016-10-12 08:59
dokument Uchwała Nr XXIX/360/05 w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym - gmina Goleniów" numer projektu Z/2.32./III/3.2./0152/04 2016-10-12 08:57
dokument Uchwała Nr XXIX/359/05 w sparwie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-10-12 08:55
dokument Uchwała Nr XXIX/358/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. 2016-10-12 08:53