Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na dzierżawe nieruchomosci gminnych- 24.06.2010


Data: 02.06.2010

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości:

1/ Stanowisko nr 67 o pow. 10 m2 na targowisku przy ul. Zielona Droga w Goleniowie

przeznaczone pod kontener handlowy

Miesięczny wywoławczy czynsz wynosi: 179,00zł + 22% VAT

Minimalne postąpienie wynosi: 1,79zł

Wadium wynosi: 1 000,00zł

2/Część działki nr 60 o pow. 0,4500ha w skład której wchodzą grunty:

- Ps VI 0,3500 ha

- BpRVI 0,0600 ha

- RVI 0,0400 ha

położona w obrębie nr 10 miasta Goleniów z przeznaczeniem pod uprawy polowe

Roczny wywoławczy czynsz wynosi: 25,57zł

Minimalne postąpienie wynosi: 0,26zł

Wadium wynosi: 5,00zł

3/Część działki nr 60 o pow. 1,0700ha w skład której wchodzą grunty:

- Ps VI 0,5400 ha

- RV 0,5300 ha

położona w obrębie nr 10 miasta Goleniów z przeznaczeniem pod uprawy polowe

Roczny wywoławczy czynsz wynosi: 46,31zł

Minimalne postąpienie wynosi: 0,46zł

Wadium wynosi: 9,00zł

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod działalność handlową zostanie zawarta na okres do 31.12.2010 a na poszczególne części działki nr 60 przeznaczone pod działalność rolniczą na okres 3 lat.

Za działkę handlową czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Natomiast za grunty przeznaczone pod działalność rolniczą tj.

- za część działki nr 60 o pow. 0,4500 ha czynsz za pierwszy rok użytkowania płatny do końca kwartału w którym zostanie podpisana umowa. W następnych latach czynsz płatny jednorazowo do końca pierwszego kwartału kolejnego roku trwania umowy.

- za część działki nr 60 o pow. 1,0700 ha czynsz płatny w 4 ratach z płatnością do końca każdego kwartału.

Czynsz za działkę handlową i za część działki nr 60 o pow. 1,0700ha będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego a za część działki nr 60 o pow. 0,4500ha z dniem rozpoczęcia każdego kolejnego roku trwania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg odbędzie się 24.06.2010 o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Przystępujący do przetargu w terminie do dnia 21.06.2010 winien wpłacić wadium .

Wadium należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego
a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od złożenia podpisu pod umową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

UG i M w Goleniowie , pokój nr 5, tel. 46-98-248.

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując

o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 08-06-2010 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 08-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2010 09:40