Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 29 lipiec 2010r


Goleniów, 17.06.2010r.

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 2 miasta Goleniowa ul. Graniczna

Pod inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 626/7 o powierzchni 1.602m2 , KW 34915

Cena wywoławcza : 228.680zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 39 z dnia 25 stycznia 2010r.

Przez działkę przebiega infrastruktura techniczna - sieć telefoniczna. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu - obowiązuje przeniesienie na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Teren porośnięty drzewami i krzewami. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

II. Obręb nr 6 miasta Goleniowa ul. J.Kilińskiego

Pod inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z użytkowym poddaszem.

- działka nr 55/14 o powierzchni 223m2 , KW 34029

Cena wywoławcza : 33.870zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 717 z dnia 26 października 2009r.

Działka porośnięta dziko rosnącymi krzewami i trawą. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki na koszt nabywcy. Teren działki częściowo ogrodzony, ogólnie dostępny.

III. Obręb nr 3 miasta Goleniowa ul. Metalowa

Pod inwestycję polegającą na budowie miejsc parkingowych i urządzeń rekreacyjnych.

- działka nr 66/1 o powierzchni 3.184m2 , KW 36003

Cena wywoławcza : 255.580zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 127 z dnia 25 lutego 2010r.

Powierzchnia działki nierówna, porośnięta dziko rosnącymi krzewami i młodym drzewostanem. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 22 lipca 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2010r. Wadium należy wpłacać na konto : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 22-06-2010 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 17-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 23-06-2010 08:11