Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW- podaje się do publicznej wiadomości informację, iż: odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla aktualizacji dokumentu pn. ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów?, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego?.

WPNS.604.1.2017.JC

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości informację, iż:

 

odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów”, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Burmistrz Gminy Goleniów przystąpił do aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów”. W bieżącej aktualizacji dokumentu doprecyzowane zostały zapisy i zagadnienia zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, wprowadzono m.in. procedurę ewaluacji dokumentu, procedurę wprowadzania zmian/aktualizacji dokumentu, sposobu monitorowania i raportowania efektów realizacji projektu    oraz wprowadzono do harmonogramu rzeczowo-finansowego nowe działania, które w dalszej perspektywie przyczynią się do osiągnięcia celów PGN.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może    po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy, odstąpić  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania  na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów  lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił z wnioskiem  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz  do Dyrektora Urzędu Morskiego   w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 23 stycznia 2017r. (znak: WOPN-OS.410.13.2017.MP), Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 08 lutego 2017 r.     (znak: NZNS.7040.1.4.2017r.), oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w piśmie z dnia 16 stycznia 2017r. (znak:OW-IV-072/002/02/17) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów”.

 

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż zasadne jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.).

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 17-02-2017 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2017 14:25