Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ciąg dalszy załączniki do wyłożenia do publicznego wglądu dwóch projektów planów miejscowych:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)  i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.                      o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), a także uchwał Rady Miejskiej w Goleniowie :

1) Nr XVI/173/16  z dnia 27 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu;

2) Nr XI/93/15 z dnia 09 września 2015 r. zmienionej uchwałą  Nr XIX/228/16 z dnia 27 kwietnia  2016 r.                           o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów (teren wzdłuż istniejącej linii energetycznej).

 

2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów
w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej,

 

- wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w tym w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko.

 

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem udostępnione zostaną w dniach:

od 22 marca 2017 r.  do 20 kwietnia 2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1                     w pok.  nr 206  w godz. od 7³º do 15³º.

 

Ponadto projekty planów (zmiany) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej: www.goleniow.pl .

 

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów (zmiany) rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2017 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie  w sali konferencyjnej o godz. 15 30

 

      Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów (zmiany) czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

 

      Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  04 maja 2017 r.

    Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów                z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

      Zgodnie z art. 18 ust. 3. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej                                w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 22-03-2017 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2017 11:14