Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 14 września 2017r.


Data: 01..08.2017r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu jest grunt o łącznej pow. 22,50 m2 w skład, którego wchodzi 18 stanowisk o pow. 1,25 m2 każde. Wyznaczone stanowiska przeznaczone są pod ustawienie pojemników do zbiórki odzieży i tekstyliów. W przedmiotowy grunt wchodzą części działek położone na terenie miasta i terenie wsi :

Teren miasta :

lp.

Nr działki

Położenie

Nr księgi wieczystej

Liczba stanowisk

szt.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

część 548

obręb geodezyjny nr 2 miasta Goleniów przy ul. Mikołajczyka 2-4

SZ1O/00028306/6

2

2.

część

352

obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów przy ul. Szkolnej 42 naprzeciwko sklepu ARS - Meble

brak

1

3.

część

243/9

obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów przy ul. Armii Krajowej

i ul. Jagieły ( przy hotelu „IKAR”)

25699

1

4

część

490/2

obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów przy ul. Słowiańskiej 6

36739

1

5.

część

117/2

obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów przy ul. Lipowej 1

SZ1O/00000885/6

1

6.

część

18

obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów przy ul. Akacjowej 5

SZ1O/00050161/0

1

7.

część

132/14

obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów przy ul. Akacjowej 11

SZ1O/00033891/1

1

8.

część

48/3

obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów przy ul. Lipowej 2

30446

1

9.

część

77/24

obręb geodezyjny nr 8 miasta Goleniów przy ul. Konstytucji 3 Maja 34

33246

1

Teren wsi:

lp.

Nr działki

Położenie

Nr księgi wieczystej

Liczba stanowisk

szt.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

część

116/2

obręb geodezyjny Białuń

( przy boisku)

brak

1

2.

część

142/8

obręb geodezyjny Podańsko

( przy świetlicy)

SZ1O/00029288/0

1

3.

część

200

obręb geodezyjny Glewice

SZ1O/00045292/9

2

4.

część

114/4

obręb geodezyjny Marszewo

43213

1

5.

część

57/2

obręb geodezyjny Stawno

SZ1O/00047846/2

1

6.

część

51/12

obręb geodezyjny Pucice

przy ul. Cichej 6,7,

(przy sklepie)

34950

2

Wywoławczy miesięczny czynsz za 18 stanowisk wynosi: 630,00 zł

(tj.35,00zł za każdą lokalizację)

Minimalne postąpienie wynosi: 6,00zł

Wadium wynosi: 120,00zł

Przetarg odbędzie się 14 września 2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta

w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta
w Goleniowie
lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: PKO Bank Polski S.A.

NR 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem

przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis ( z ostatnich 3

miesięcy) z właściwego rejestru handlowego ( lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument

tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście

lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników licytacji, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli
się od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu o pow. 22,50 m2 przeznaczonego pod ustawienie 18 pojemników na odzież używaną zostanie zawarta najpóźniej w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. W uzasadnionych przypadkach, termin zawarcia umowy dzierżawy może ulec przedłużeniu.

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Czynsz miesięczny płatny w terminie do 10-go każdego miesiąca. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

Czynsz za wydzierżawione grunty gminne będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Dzierżawca będzie odpowiadał za czystość i porządek przy ustawionych pojemnikach.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 04-08-2017 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2017 09:46