Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć.

WPNS.6220.27.2017.JC                                                                                                                                                                                                                                                         Goleniów, dnia 06 lutego 2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn.zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica –Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć.

Przyczyną przedłużenia terminu jest konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia, przesłanej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Jednocześnie nadmienia się, iż Burmistrz Gminy Goleniów wyda decyzję w w/w sprawie w terminie do 30 dni od daty wpływu do tutejszego Organu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wydanego przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn.zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie http://bip.goleniow.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie przy ul. Plac Lotników 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 06-02-2018 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2018 15:22