Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o przetargu 25 października 2010r


Goleniów, 22.09.2010r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 3 miasta Goleniowa ul. Metalowa

Pod inwestycję polegającą na budowie miejsc parkingowych i urządzeń rekreacyjnych.

- działka nr 66/1 o powierzchni 3.184m2 , KW 36003

Cena wywoławcza : 255.580zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 127 z dnia 25 lutego 2010r.

Powierzchnia działki nierówna, porośnięta dziko rosnącymi krzewami i młodym drzewostanem. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 29 lipca 2010r., drugi na dzień 14 września 2010r.

     • II. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 74.030zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

2)

- działka nr 47/5 o powierzchni 957m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 69.520zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 701 z dnia 16 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć wodociągowa.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Teren działki nierówny, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

3)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 65.170zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

4)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 76.580zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

5)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 70.950zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

6)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 129.420zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

7)

- działka nr 46/5 o powierzchni 1.050m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 73.270zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 696 z dnia 15 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Na działce rośnie 1 drzewo liściaste i 1 drzewo iglaste. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

8)

- działka nr 46/6 o powierzchni 1.313m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 92.890 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

9)

- działka nr 46/9 o powierzchni 735m2 , KW 44835

Cena wywoławcza : 53.530zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 693 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 marca 2010r., drugi na dzień 27 lipca 2010r.

III. Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 344 o warunkach zabudowy z dnia 31 grudnia 2003r, UA-AM-7335/493/2003 i Decyzji Burmistrza nr 148, WAOŚ-TS-7335/493/03/2006r oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków letniskowych z funkcją mieszkalną, parterowych z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW 1322

Cena wywoławcza : 74.665zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 17 grudnia 2009r., drugi na dzień 25 marca 2010r.

IV. Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 70.620zł

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 65.390zł

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 08 września 2009r, drugi 19 października 2009r, kolejny na dzień 27 lipca 2010r., 14 września 2010r.

V. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębie nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”

a) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 26 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/8 o powierzchni 1.058m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 76.440zł

- działka nr 139/9 o powierzchni 982m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 76.410zł

- działka nr 139/10 o powierzchni 881m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 65.270zł

b) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 24 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/22 o powierzchni 1.330m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 99.260zł

- działka nr 139/23 o powierzchni 1.001m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 74.980zł

c) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 27 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/29 o powierzchni 978m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 71.720zł

- działka nr 139/31 o powierzchni 849m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 64.560zł

- działka nr 139/32 o powierzchni 1.122m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 81.220zł

- działka nr 139/34 o powierzchni 948m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 69.900zł

- działka nr 139/35 o powierzchni 995m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 73.290zł

- działka nr 139/36 o powierzchni 1.081m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 79.040zł

- działka nr 139/37 o powierzchni 927m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 72.090zł

- działka nr 139/39 o powierzchni 872m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 66.190zł

- działka nr 139/41 o powierzchni 1.161m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 87.830zł

d) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 18 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/50 o powierzchni 941m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 73.280zł

- działka nr 139/51 o powierzchni 940m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 68.780zł

- działka nr 139/53 o powierzchni 837m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 61.340zł

- działka nr 139/55 o powierzchni 957m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 69.990zł

e) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 21 U,M - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/46 o powierzchni 4.063m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 292.540zł

f) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 19 U,M - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/49 o powierzchni 1.713m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 125.990zł

Teren porośnięty drzewami i krzewami. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 11 maja 2009r, drugi na dzień 10 lipca 2009r, następnie na dzień 14 września 2010r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 15 października 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2010r. Wadium należy wpłacać na konto : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 24-09-2010 07:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 25-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2010 07:28