Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych na dzień 16 sierpnia 2018r.


Data: 03.07.2018r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Mostach Osiedle, w obrębie geodezyjnym Imno, gmina Goleniów z przeznaczeniem do użytkowania pod ogrody:

1.Część działki nr 277/23 o pow. 153m2 oznaczona na mapie jako działka ogrodowa nr 2

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 32,02zł

Minimalne postąpienie wynosi: 3,00zł

Wadium wynosi: 5,00zł

2.Część działki nr 277/23 o pow. 153m2 oznaczona na mapie jako działka ogrodowa nr 6

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 32,02zł

Minimalne postąpienie wynosi: 3,00zł

Wadium wynosi: 5,00zł

Przetarg odbędzie się 16.08.2018r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów
NR 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361 w terminie przed rozpoczęciem przetargu

z zaznaczeniem numeru działki ogrodowej.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej , przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się

od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogród zostanie zawarta na okres
do 3 lat.

Do wylicytowanego rocznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Za pierwszy rok użytkowania roczny czynsz płatny do końca kwartału w którym zostanie zawarta umowa. W następnych latach czynsz roczny płatny do końca pierwszego kwartału każdego kolejnego roku trwania umowy.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 10-07-2018 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2018 09:09