Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem, sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 5510 zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym w obrębie geodezyjnym Łozienica oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WPNS.6220.28.2008.JC                                                                                                                                                                                                                                               Goleniów, dnia 17 stycznia 2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, ust. 2 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081 ze zm.),

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem, sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 55\10 zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym w obrębie geodezyjnym Łozienica oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek LĘBORK ENERGIA Sp. z o.o. o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie. Organy te wydały już stanowiska i uzgodnienia.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w terminie 30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 18.01.2019r. do 18.02.2019r.) w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 18-01-2019 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2019 15:30